Strona główna OIL

   


 
Eskulap Świętokrzyski

Komunikat Redakcji ESKULAPA
Wszelkie opracowania oryginalne: prace naukowe, relacje z sympozjów, konferencji oraz materiały historyczne i literackie przyjmowane będą do 15 każdego miesiąca poprzedzającego wydanie danego numeru "Eskulapa" (na dyskietce lub e-mailem). Redakcja zastrzega sobie prawo ich skracania. Nie odsyłamy materiałów.
Wszelkie komunikaty i ogłoszenia będą przyjmowane do dnia 19 każdego miesiąca. Nadsyłane po tych terminach opracowania i komunikaty będą zamieszczane w kolejnych numerach pisma.
Redaktor Naczelny Maciej A. Zarębski

Zapraszamy do korzystania z Biblioteki Naukowej naszej Izby. Prowadzi ją kol. Włodzimierz Gajewski, który zaprasza w poniedziałki w godz. 12:00 - 14:30 oraz czwartki w godz. 14:00 - 16:00.

Regulamin biblioteki Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej
 1. Z biblioteki Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej mogą korzystać członkowie ŚIL, którzy mają opłacone składki oraz pracownicy ŚIL.
 2. Przy wypożyczeniu książek konieczne jest okazanie dowodu osobistego lub legitymacji lekarza, założenie karty czytelnika, dokonanie stosownego wpisu i złożenie przez wypożyczającego podpisu na rewersie potwierdzającego wypożyczenie każdego egzemplarza.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 3 miesięcy.
 4. W uzasadnionych przypadkach prowadzący bibliotekę może wyrazić zgodę na wypożyczenie większej ilości książek na dłuższy okres.
 5. Zwrócenie wypożyczonych książek jest warunkiem wypożyczenia następnych.
 6. Przy zwrocie wypożyczonych książek zwracany jest podpisany rewers.
 7. Czytelnik, który nie zwrócił w terminie wypożyczonych książek otrzymuje pisemne upomnienie.
 8. Czytelnik, który nie zwrócił wypożyczonych książek, nie może korzystać ze świadczeń finansowych ŚIL, m.in. pożyczek, zapomóg.
 9. W razie zagubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki wypożyczający zobowiązany jest do odkupienia wypożyczonej pozycji lub zastąpienie jej książką o porównywalnej wartości
  (wg oceny prowadzącego bibliotekę).
 10. Wypożyczanie książek odbywa się w poniedziałki w godz. 12:00-14:00 i w czwartki 14:00-16:00. Wypożycza książki prowadzący bibliotekę lub upoważniony pracownik Izby.
 11. Telefonicznie można ustalić inny termin wypożyczenia.
 12. Możliwe jest - w tych samych dniach i godzinach korzystanie z pism i książek na miejscu, w czytelni.
 13. Zwracanie książek możliwe jest w każdym terminie w godzinach urzędowania ŚIL upoważnionemu pracownikowi ŚIL.
 14. Prowadzącym bibliotekę jest kol. Włodzimierz Gajewski.
 15. Upoważnionym pracownikiem Izby jest kierownik biura, pani Anna Zysk-Litwin.


» Przegląd numerów Eskulapa Świętokrzyskiego
» Redakcja Eskulapa Świętokrzyskiego

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004