Strona główna OIL

 

Redakcja BIP

Okręgowa Izba Lekarska w Gorzowie Wlkp.
66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Warszawska14A/15
tel./fax: (95) 722-54-95 e-mail:
gorzow@hipokrates.org
 

 
Szukaj:UWAGA!


Pakiety z środkami ochrony indywidualnej można odbierać do dnia 30 czerwca 2020 r.

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W DNIU
12 czerwca (piątek) 2020 R.
BIURO OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ
NIECZYNNE

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY


Komunikat Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie zmiany sposobu realizacji kształcenia podyplomowego w ramach doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów z 27 maja 2020 roku.W związku z nieprzewidzianymi ograniczeniami w zakresie organizacji zdarzeń edukacyjnych w ramach doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów wprowadzonymi na czas zagrożenia epidemicznego i na okres stanu epidemii COVID-19 informuję co następuje:

Organizator kształcenia, który zyskał uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków do prowadzenia stacjonarne go kursu medycznego jako formy kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, może zmienić stacjonarną formę przekazu wiedzy na formę przekazu wiedzy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość za pośrednictwem sieci Internetowej bez konieczności uzyskiwania nowej uchwały Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.

Warunkiem, który trzeba spełnić, jest przedstawienie przez organizatora kształcenia Naczelnej Radzie Lekarskiej:

 • listy wydarzeń edukacyjnych, które zamierza realizować w formie kształcenia na odległość za pośrednictwem sieci Internetowej oraz

 • odpowiednio zmodyfikowanego regulamin u kształcenia.


Możliwość realizacji doskonalenia zawodowego bez ubiegania się ponownie o uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków do prowadzenia danej formy kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów dotyczy tylko tych sytuacji, w których program kształcenia wydarzenia edukacyjnego pozostanie niezmieniony w stosunku do formy stacjonarnej, która uprzednio uzyskała akceptację Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. \

Marek Jodłowski
Sekretarz NRL
UWAGA!


Pakiety z środkami ochrony indywidualnej można odbierać do dnia 30 czerwca 2020 r.

Tarcza PFR dla Lekarzy przedsiębiorców - komunikat NIL
z 29 kwietnia 2020 r.Jak informuje Naczelna Izba Lekarska Lekarze i lekarze Dentyści prowadzący działalność gospodarczą mogą składać wnioski o subwencje Polskiego Funduszu Rozwoju [PFR].

Szczegóły w komunikacie NIL (TUTAJ).

Załączniki:
Tarcza PFR [.docx]

MZ o handlu e-receptami w InternecieZapraszamy do zapoznania się z załączoną poniżej odpowiedzią Ministerstwa Zdrowia na interpelację poselską nr 3996 Pana Posła Tomasza Nowaka i grupy posłów w sprawie handlu e-receptami w Internecie.

Załączniki:
Odpowiedź na interpelację [.PDF]

Link:
Oświadczenie obdarowanego [.docx]

Koleżanki, KoledzyFundacja Lekarze Lekarzom przy NIL przekazała OIL w Gorzowie Wlkp. środki ochrony osobistej przeznaczone dla lekarzy i lekarzy dentystów. Z założenia środki te mają być dystrybuowane do czynnych zawodowo lekarzy i lekarzy dentystów. Zgodnie z wolą głównego darczyńcy - Kulczyk Fundation Zarząd Fundacji Lekarze Lekarzom zobowiązał OIL do rozdystrybuowania w/w środków nieodpłatnie do lekarzy i lekarzy dentystów, którzy zadeklarowali chęć otrzymania takiego wsparcia. Ze względu na ograniczenia wynikające z odpowiedzialności karno-skarbowej, z którymi strumień dystrybucji środków ochrony powinien być skierowany w pierwszej kolejności do lekarzy zatrudnionych w szpitalach, a kolejne partie powinny być rozdzielone dla lekarzy i lekarzy dentystów mających otwarte gabinety i przyjmujących pacjentów.
Środki te powinny trafić wyłącznie do lekarzy i lekarzy dentystów. Lekarze, którzy otrzymają środki pochodzące z Fundacji, ze względu na przepisy bezwzględnie muszą podpisać oświadczenie o odbiorze przygotowanych materiałów ochrony osobistej - stanowi ono załącznik do niniejszego pisma.

Podział środków ochrony osobistej został dokonany przez Fundację Lekarze Lekarzom na poszczególne izby lekarskie zgodnie z liczbą lekarzy i lekarzy dentystów czynnie wykonujących zawód.

Prezydium OIL w Gorzowie Wlkp. postanowiło podzielić otrzymane dary w sposób możliwie sprawiedliwy, tak aby każdy lekarz i lekarz dentysta, który zadeklaruje chęć otrzymania takiego wsparcia mógł z niego skorzystać. Podzielimy to co otrzymaliśmy. Będzie to tzw. ,,podstawowy pakiet bezpieczeństwa,, składający się z: 10 maseczek chirurgicznych, 10 maseczek FFP2N95, 1 kombinezonu, 1przyłbicy, 1 gogli. Niestety nie jesteśmy w stanie zaspokoić wszystkich oczekiwań Nie jest łatwo podzielić środki ochrony osobistej otrzymane w określonej ilości. Jesteśmy mimo to wdzięczni ofiarodawcom i cieszymy się z tego wsparcia. Wiemy, że potrzeby są ogromne, a pozyskane środki niewystarczające. Dlatego zwróciłam się do różnych instytucji o pozyskanie kolejnego wsparcia. Jeżeli je otrzymamy to powiadomimy o tym i przekażemy lekarzom i lekarzom dentystom.

Szanowni Państwo po odbiór ,,pakietów,, mogą zgłaszać się tylko członkowie OIL w Gorzowie Wlkp., którzy mają uregulowane składki członkowskie. Dystrybucję zaczniemy od 04 maja 2020r. w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Gorzowie Wlkp., ul Warszawska 14A/15 w godzinach od 10-16 od poniedziałku do piątku

oraz w sobotę 09 maja 2020r. w godz. 8.30-13:00Przy odbiorze proszę zachować zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego zwłaszcza w sytuacji zgromadzenia większej liczby osób.

Przypominam, że w związku z koniecznością rozliczenia się ORL z FLL z otrzymanych darów(przepisy celno-podatkowe) lekarze, którzy otrzymają w/w środki bezwzględnie muszą podpisać oświadczenie wg załączonego wzoru. Prosimy o jego wypełnienie, podpisanie i przystawienie pieczątki lekarskiej. Odebrać można też przez pełnomocnika w osobie Koleżanki lub Kolegi lekarza czy lekarza dentysty, który wybierze się osobiście do izby(szczególnie z terenu),ale musi mieć wypełnione przez Państwa, podpisane, opieczętowane oświadczenie.

Pakiety będziemy wydawali do wyczerpania zapasów otrzymanych z Fundacji Lekarze Lekarzom.

Koleżanki, Koledzy pragnę w imieniu swoim i ORL podziękować Wam wszystkim za ciężką, stresującą i bardzo odpowiedzialną pracę w tym trudnym okresie pandemii.


Mam nadzieję, że zostanie ona odpowiednio doceniona.

W imieniu ORL życzę wszystkim lekarzom, lekarzom dentystom oraz ich rodzinom dużo, dużo zdrowia i cierpliwości. Musi nam się udać pokonać wirusa i odnaleźć w nowej rzeczywistości po opanowaniu pandemii.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Ewa Joniec
Prezes ORL w Gorzowie Wlkp.
ŚRODKI DLA SAMORZADU LEKARSKIEGOW nawiązaniu do różnych pojawiających się informacji na temat lądujących w najbliższym czasie w Polsce samolotów dostarczających środki z Chin uprzejmie informujemy, że Okręgowa Izba Lekarska w Gorzowie Wlkp. w najbliższych dniach będzie mogła zabezpieczyć środowisko lekarskie pracujące w szpitalach i mniejszych leczniczych podmiotach publicznych w większej niż dotychczas skali właśnie dzięki takiemu transportowi.

Samorząd lekarski w Gorzowie Wlkp. ma otrzymać ze specjalnie powołanego przez Naczelną Izbę Lekarską funduszu wsparcia dla lekarzy i lekarzy dentystów w ramach Fundacji „Lekarze Lekarzom” maseczki chirurgiczne, maski typu FFP2 N95, kombinezony, a także gogle i przyłbice. Fundacja „Lekarze Lekarzom” funkcjonująca przy Naczelnej Izbie Lekarskiej mogła zamówić środki dzięki wsparciu pochodzącej z Poznania Dominiki Kulczyk.

Samolot z pierwszymi środkami dla izb lekarskich przyleci w nocy z 14 na 15 kwietnia (z
wtorku na środę).

 • Okręgowa Izba Lekarska jest jedną z wielu izb lekarskich, które otrzymają środki.

  O SPOSOBIE DYSTRYBUCJI BĘDZIEMY PAŃSTWA INFORMOWALI
 • KORONAWIRUS - Przewodnik po tarczy antykryzysowej


  Kancelaria Radców Prawnych Lubiniecki Sołtyszewski Sp.p. obsługująca OIL w Szczecinie i jej członków przygotowała przewodnik po tarczy antykryzysowej i służy pomocą w rozwiązywaniu problemów z nią związanych: PRZEWODNIK

  Poniżej link do poradnika tarczowego:
  https://www.oil.szczecin.pl/artykul/inne/koronawirus-przewodnik-po-tarczy-antykryzysowej  Koleżanki i Koledzy,

  Jest mi bardzo miło poinformować, że wspólnie z Prezesem Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska S.A. Januszem Szulikiem podpisaliśmy porozumienie dotyczące zapewnienia wszystkim członkom samorządu lekarskiego możliwości korzystania z bezpłatnych porad i opinii prawnych związanych z koronawirusem SARS-Cov-2.

  Jest to wyraz wspólnoty i wsparcia, budująca inicjatywa, jakże potrzebna w tym trudnym okresie. Zdajemy sobie sprawę, że w obecnej sytuacji panującej w naszym kraju i na świecie, pojawia się sporo wątpliwości, również tych dotyczących obszaru prawa medycznego. Wraz z TU Inter Polska S.A. chcemy, abyście poczuli się choć trochę bezpieczniej.

  Tym samym dziękuję Prezesowi Szulikowi i wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej akcji, za gotowość i pomoc.

  I ponownie dziękuję Wam, Koleżanki i Koledzy, i wszystkim przedstawicielom personelu medycznego. Wasza praca, oddanie i trud jest nie do ocenienia. W imieniu własnym oraz samorządu lekarskiego obiecuję, że robimy wszystko, co w naszej mocy, aby Wasze prawa były chronione i, że będziemy podejmować jak najwięcej takich inicjatyw.

  Z koleżeńskimi pozdrowieniami,
  Andrzej Matyja
  Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

  Aby skorzystać z bezpłatnych porad prawnych w związku z epidemią koronawirusa wystarczy zadzwonić pod numer 22 333 77 00

 • Porady świadczone są w formie telekonsultacji
 • Otrzymasz opinię prawną na piśmie, sygnowaną przez adwokata lub radcę prawnego
 • Usługa dostępna 24 godziny na dobę / 7 dni w tygodniu • Zgłaszają się do Nas lekarze z pytaniami, wątpliwościami dotyczącymi ubezpieczeń w obecnej sytuacji związanej z epidemią.

  Na stronie https://interpolska.pl/kontakt/koronawirus/ w zakładce Ubezpieczenia zawodowe podczas epidemii umieszczamy odpowiedzi na te pytania.

  Szanowni Państwo,

  w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, od 16 marca 2020 r. biuro
  Okręgowej j Izby Lekarskiej pracuje w godzinach 09:00-15:00 w trybie
  dyżurów.
  Kontaktować się będzie można z nami za pośrednictwem e-mail:
  gorzow@hipkokrates.org , telefonicznie 95 7 22 54 95; 95 7 35 62 39 oraz
  w formie korespondencyjnej

  Drogie Koleżanki i Koledzy!

  Rozwijająca się sytuacja epidemiologiczna związana z rozprzestrzenianiem się wirusa
  SARS-CoV-2 (COV-19) spowodowała, że

  podjęliśmy decyzję o odwołaniu XXXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarskiego,
  który miał się odbyć 28 marca br.

  Nowy termin Zjazdu zostanie ustalony w miarę zmieniającej się sytuacji, o czym
  zostaniecie Państwo powiadomieni.


  Ewa Joniec
  Prezes ORL w Gorzowie Wlkp
  Zalecenia GIS dla pracowników ochrony zdrowia ws. nowego koronawirusa


  Zalecenia GIS dla pracowników ochrony zdrowia ws. nowego koronawirusa

  Główny Inspektorat Sanitarny po posiedzeniu Komisji Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Szczepień Ochronnych z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie nowego koronawirusa 2019-nCoV wydał komunikat z zaleceniami dla pracowników ochrony zdrowia.

  Zaleca się osobom powracającym z miasta Wuhan, u których występują objawy przypominające ciężką grypę, zgłoszenie się do izby przyjęć oddziału zakaźnego i poinformowanie o odbytej podróży.

  Pozostałe osoby powracające z innych miast w Chinach oraz innych krajów azjatyckich, w przypadku pojawienia się objawów przypominających grypę, powinny pozostawać pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

  Jednocześnie, w związku z trwającym w Polsce oraz w pozostałych krajach półkuli północnej sezonie zachorowań na grypę, rekomendujemy zaszczepienie się przeciw grypie.


  Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie GIS:

  https://gis.gov.pl/aktualnosci/zasady-postepowania-z-osobami-podejrzanymi-o-zakazenie-nowym-koronawirusem-2019-ncov


  Sprawy lekarzy dentystów

  Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej w dn. 10.stycznia 2020r. podjęła uchwałę w sprawie działań zmierzających do dostosowania warunków umów o udzielanie świadczeń finansowanych ze środków publicznych do aktualnych kosztów realizacji tych umów.

  Zgodnie z ustaleniami Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 31 stycznia 2020 r. Okręgowa Izba Lekarska w GORZOWIE Wlkp. zwraca się do wszystkich lekarzy dentystów będących stroną, chcących włączyć się do akcji o wystąpienie do właściwego oddziału NFZ z wnioskiem o zmianę warunków umowy.
  Poniżej zamieszczamy wzór wniosku oraz instrukcji

  UWAGA !
  Prosimy o przesłanie wniosków
  do właściwego oddziału NFZ, a kopie do OIL w GORZOWIE Wlkp. na adres: 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Warszawska 14A/15

  Aktualne informacje: https://nil.org.pl/dla-lekarzy/dla-stomatologow/kontrakty/4347-ks-nrl-o-niezbednej-korekcie-wyceny-swiadczen
  Aktualne informacje: https://stom.hipokrates.org/akcja-wnioski

  WZÓR WNIOSKU [docx]
  INSTRUKCJA DO WNIOSKU

  Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia jako organizator Kursów umiejętności dla lekarzy i lekarz rezydentów opartych na Evidence Based Medicine, zaprasza do udziału wnieodpłatnych kursach.

  Kursy realizowane są ramach przyznanego przez Ministerstwo Zdrowia grantu w prestiżowym konkursie pn. Kształcenie podyplomowe lekarzy –rozwój kształcenia praktycznego z wykorzystaniem technik symulacji medycznej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego. Projekt został objęty Patronatem Honorowym Ministra Zdrowiaoraz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

  W projekcie przewidziano realizację łącznie 109 szkoleń dla 758 lekarzy do 30.06.2023 r. Wydarzenie ma charakter cykliczny, terminy poszczególnych szkoleń są zamieszczane na stronie internetowej projektu pod adresem: http://kmptm.pl/power5-4-kursy/

  W najbliższym czasie, program przewiduje realizację kursów o następującej tematyce, za które uczestnicy mogą uzyskać punkty edukacyjne:

  • Ablacja 3D w leczeniu zaburzeń rytmu serca ( najbliższe terminy 9-11.02.2020 r., 15-17.03.2020r.)

  • Implantacja stymulatorów bezelektrodowych.

  • Inwazyjne leczenie migotania przedsionków z kursem nakłucia transseptalnego (najbliższe terminy:23-25.02.2020r.; 19.-21.04.2020 r.).

  • Postępowanie z chorym trudnym, powikłanym w pracowni endowaskularnej (radiologii, chirurgii, kardiologii, neuroradiologii) -najbliższe terminy 26.02.2020 r.; 25.03.2020 r.

  • Kurs z zakresu leczenia operacyjnego wad zastawki aortalnej i aorty wstępującej na modelu zwierzęcym i izolowanych tkankach zwierzęcych.


  Kolejne terminy będą pojawiały się sukcesywniena stronie http://kmptm.pl/power5-4-kursy/.

  Szkolenia składają się z części teoretycznej oraz praktycznej realizowanej na bloku operacyjnym zwykorzystaniem modelu zwierzęcego. Uczestnicy mają niepowtarzalną okazję do udziału w wysoko specjalistycznych procedurach medycznych wykraczających poza obszar specjalizacji. Kurs odbywa się w siedzibie Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu przy Ulicy Marii Curie Skłodowskiej 10c. Jako organizator zapewniamy, zakwaterowanie,catering, zwrot kosztów dojazdu* oraz materiały dydaktyczne. Udział jest nieodpłatny.

  Koordynator Projektu: Małgorzata Mikiciuk tel:(32) 70-50-305, mail: m.mikiciuk@kmptm.pl

  Ułatwienia w procedurze wystawiania e-recept

  Obecnie dostęp do platformy P1 i korzystania z aplikacji gabinet.gov.pl wymaga już tylko posiadania profilu zaufanego, zakładanego internetowo na stronie pz.gov.pl i wymagającego następnie potwierdzenia swojej tożsamości (okazując dowód osobisty w odpowiednich placówkach, które strona podpowiada). Profil zaufany można również uzyskać w swoim banku.

  Kiedy mamy profil, wchodzimy na wspomnianą stronę gabinet.gov.pl i logujemy się właśnie profilem zaufanym. Posiadacze e-dowodu mogą się logować przy jego użyciu. Po zalogowaniu pokazuje się opcja "lekarz" i poniżej "administrator". Wybieramy "lekarz" i już jesteśmy na właściwej stronie; rozpoczynamy wizytę. Po wpisaniu numeru PESEL pacjenta system identyfikuje osobę i pokazuje dodatkowe dane o niej. Na razie należy osobiście uzupełnić dane adresowe pacjenta, w przyszłości mają być one automatycznie pobierane przez system. Po tych czynnościach wybieramy "rozpocznij wizytę" i przechodzimy na stronę, na której możemy dokonać wystawienia e-recepty.

  Obecna formuła już przewiduje wybór wizyty refundowanej. Aby aktywować refundację należy po wejściu w "Administrator" uzupełnić dane Podmiotu o nr Regon, wybrać odpowiedni oddział woj. NFZ a w miejsce nr umowy z NFZ wpisać kilka cyfr (choć to brzmi mało poważnie to to pole nie może pozostać puste.)

  Aplikacja umożliwia wystawianie rp na leki gotowe i recepturowe. Jest też opcja wystawiania rp dla chorych przewlekle - czyli w większej ilości, z odroczonymi terminami realizacji. W przypadku leków psychotropowych aplikacja zadba o umieszczenie na recepcie informacji o mocy przepisanego leku, czyli określenia jej również słownie - zgodnie z wymogami ustawy.

  Po zakończeniu procesu wystawiania recept - każdy lek to oddzielna recepta, a tzw. pakiet może obejmować do pięciu recept - należy wszystkie podpisać, również profilem zaufanym. Po podpisaniu recepty trafiają do systemu P1 i mogą już być realizowana w aptece.

  Namawiajmy pacjentów do zakładania Internetowego Konta Pacjenta (IKP), które znacznie ułatwi współpracę. W przypadku posiadania IKP system poinformuje pacjenta o wystawieniu recepty i przekaże kod dostępu. W innej sytuacji musimy np.: - wydrukować podpisaną receptę; - podglądać podpisaną rp i na kartce zapisać pacjentowi czterocyfrowy kod dostępu; - pozwolić pacjentowi sfotografować smartfonem ekran naszego komputera z podglądem recepty. Nieustająco chodzi o przekazanie pacjentowi KODU DOSTĘPU. W aptece, po podaniu tegoż kodu i nr. PESEL, odczytana zostanie w systemie właśnie ta recepta.

  Jak wystawić e-receptę:
  Krok 1 - Załóż profil zaufany korzystając ze strony pz.gov.pl lub po logowaniu się do swojego banku.
  Krok 2 - Otwórz stronę gabinet.gov.pl i zaloguj się profilem zaufanym.
  Krok 3 - Rozpocznij wizytę i wpisz PESEL pacjenta oraz uzupełnij dane adresowe.
  Krok 4 - Utwórz receptę.
  Krok 5 - Podpisz receptę korzystając z profilu zaufanego.
  Krok 6 - Zakończyłeś pracę - wyloguj się.


  Kursy ALS (Advanced Life Support)

  Cele kursu

  o Wprowadzenie koncepcji zespołów resuscytacyjnych. Przeszkolenie kierowników i członków zespołów resuscytacyjnych do właściwego postępowania w przypadku zatrzymania krążenia u osób dorosłych oraz okolicznościach występujących w okresie przed i około zatrzymania krążenia.
  o Rozpoznanie pacjentów z ryzykiem zatrzymania krążenia. Identyfikacja przyczyny, wdrożenie działań zapobiegających wystąpieniu zatrzymania krążenia.
  o Rozwiązywanie problemów występujących w sytuacjach towarzyszących zatrzymaniu krążenia- elementy komunikacji z zespołem, bliskimi pacjenta oraz decyzyjność w sytuacjach nagłych.

  Adresaci kursu:

  o Kurs kierowany jest do grup zawodowych zajmujących się pacjentami w stanie zagrożenia życia: lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, pracujących w miejscach wzmożonym nadzorze medycznym /OIOM, IT, Izby Przyjęć, SOR, Pogotowie Ratunkowe. Kandydaci powinni posiadać doświadczenie zawodowe oraz odpowiednie kwalifikacje medyczne.

  Program


  o Przygotowanie przed kursem: każdy uczestnik otrzymuje podręczniki do kursu /co najmniej cztery tygodnie przed kursem/ z zaleceniem zapoznania się z jego treścią oraz Pre-test. Jest to test wyboru mający na celu ocenę poziomu wiedzy wyjściowej kandydatów. Jego wynik nie wpływa na ocenę końcową na kursie. Oczekuje się od kandydatów znajomości i kompetencji w zakresie podstawowych czynności resuscytacyjnych.
  o Kurs prowadzony jest w programie dwu dniowym. Zajęcia prowadzą instruktorzy Europejskiej Rady Resuscytacji. Intensywny czas kursu obejmuje wykłady, pokazy, dyskusje i stacje ćwiczeniowe. Głównym elementem przekazywania wiedzy są ćwiczenia w małych grupach /do ośmiu osób na 2-3 instruktorów/ przy wykorzystaniu scenariuszy symulowanych na manekinach przystosowanych do wykonywania zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (dostęp dożylny, wentylacja przyrządowa, intubacja, możliwość generowania zaburzeń rytmu serca, wykonanie defibrylacji). Maksymalna liczba kursantów to trzydzieści dwie osoby /cztery grupy po osiem osób.
  Wykłady:
  o Uniwersalny algorytm zatrzymania krążenia ALS

  Ćwiczenia i warsztaty:

  o Zaopatrzenie dróg oddechowych
  o Badanie pacjenta w stanie zagrożenia życia
  o Monitoring, rozpoznawanie zaburzeń rytmu, dwunastoodprowadzeniowe EKG
  o Defibrylacja
  o Zaburzenia rytmu serca - leczenie
  o Równowaga kwasowo-zasadowa
  o Zatrzymanie krążenia - scenariusze ćwiczeniowe
  o Zatrzymanie krążenia w sytuacjach szczególnych /zanurzenie, podtopienie, hipotermia, ciąża, anafilaksja, zatrucia, astma, hypowolemia/
  o Etyczne i prawne aspekty zatrzymania krążenia
  o Protokół DNAR

  Pokazy:

  o Wprowadzenie koncepcji zespołów resuscytacyjnych na podstawie scenariuszy symulowanych zatrzymań krążenia. Prezentowane przez doświadczonych instruktorów, prowadzące do doskonalenia sposobu oceny i leczenia pacjentów oraz decyzyjności podczas prowadzenia czynności resuscytacyjnych, przy wykorzystaniu elementów pozytywnej krytyki.

  Ocena:

  o Kursanci poddawani są ocenie podczas symulowanych scenariuszy. Podlegają jej ich umiejętności w zakresie prowadzenia podstawowych czynności resuscytacyjnych, przeprowadzenia w bezpieczny sposób defibrylacji oraz znajomości algorytmów postępowania w stanach zagrożenia życia.
  o W ostatni dzień kursu przeprowadzany jest także test wyboru tematyka obejmujący treści poruszane podczas kursu.
  o Pozytywny wynik ze sprawdzianu teoretycznego praktycznego wiąże się z otrzymaniem certyfikatu Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji. Kurs wymaga recertyfikacji co trzy lata.

  Cena: 1000 zł/osoba  Szanowni Państwo,


  W imieniu Pana Profesora Wojciecha Golusińskiego oraz Zespołu, pragniemy zaprosić Państwa do współpracy w ramach Ogólnopolskiego Projektu pn. "Realizacja Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim".

  Program jest autorskim pomysłem prof. dr hab. n. med. Wojciecha Golusińskiego. Jego głównym celem jest zwiększenie świadomości na temat nowotworów głowy i szyi oraz zachęcenie pacjentów z docelowej grupy do badań przesiewowych w tym kierunku. Projekt skierowany jest do osób pomiędzy 40 a 65 rokiem życia, które zamieszkują województwo zachodniopomorskie, lubuskie lub wielkopolskie. Do badania kwalifikuje się pacjent, który znajduje się w grupie podwyższonego ryzyka, tj. od wielu lat pali papierosy, nadużywa alkoholu lub podejmuje ryzykowne zachowania seksualne. Pacjent, który nie znajduje się w grupie podwyższonego ryzyka, ale u którego przez minimum ostatnie trzy tygodnie występują charakterystyczne dolegliwości laryngologiczne, również kwalifikuje się do badania.

  Zadaniem lekarza POZ jest wysłanie na badanie pacjenta, poprzez przekazanie mu kompletu dokumentów i wskazanie najbliższego ambulatoryjnego ośrodka specjalistycznego, w którym dana osoba może wykonać badanie podstawowe. Pacjenta można kierować do Wielkopolskiego Centrum Onkologii lub Fundacji "Nasze Zdrowie" w Gorzowie Wielkopolskim. Za każdego skierowanego pacjenta, posiadającego prawidłowo wypełnione dokumenty, otrzymają Państwo wynagrodzenie. Wszelkie formularze niezbędne do skierowania pacjenta na badanie dostarcza Biuro Projektu, łącznie z potrzebnymi plakatami i ulotkami.

  Oprócz wynagrodzenia oferujemy Państwu również udział w atrakcyjnym szkoleniu poświęconym nowotworom głowy i szyi. Podczas spotkania poruszane są tematy bliżej związane z pracą lekarza rodzinnego, tzn. objawami, zmianami, które mogą wskazywać na nowotwór głowy i szyi, i które powinny być dla pacjenta alarmujące. Tego typu aktualna wiedza, przekazana przez specjalistów Kliniki Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej, zwiększa autorytet lekarza i zaufanie pacjenta. Szkolenie zorganizowane będzie w sobotę (data zostanie ogłoszona po zakończeniu konkursu). Gwarantujemy wyżywienie. Spotkanie jest oczywiście bezpłatne, a za obecność otrzymają Państwo certyfikat i 8 punktów edukacyjnych.

  Aby przystąpić do naboru należy prawidłowo wypełnić formularze zgłoszeniowe, dostępne na stronie www.oppngis.pl w zakładce „Dla lekarza POZ”. Wszelkie pytania lub wątpliwości można kierować do Koordynatora Programu- p. Hanny Przydatek, dostępnej pod numerem telefonu 603 942 135 lub adresem mailowym hanna.przydatek@wco.pl

  Mając na uwadze dobro Pacjentów, liczymy na owocną współpracę!

  Hanna Przydatek

  Koordynator Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi


  Szanowni Państwo,


  w imieniu producenta oprogramowania drEryk i naszego Partnera Pana Sylwestra Gomółki oraz CSIOZ zapraszamy Państwa na bezpłatne spotkanie organizowane w ramach Cyklu spotkań regionalnych dla lekarzy i kierowników medycznych.

  Spotkanie obejmuje następujące zagadnienia:  • Korzyści i konsekwencje oraz obowiązki wynikające z wprowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

  • Elektroniczna recepta (e-recepta) – prezentacja przedstawiciela CSiOZ.

  • Praktyczne zastosowanie dobrych rozwiązań informatycznych na przykładzie oprogramowania drEryk:

   • usprawnienie funkcjonowania podmiotów leczniczych,

   • skrócenie czasu pracy personelu,

   • automatyzacja i bezpieczeństwo,

   • eZLA i e-recepta,

   • kompleksowe i intuicyjne rozliczenia z NFZ oraz innymi płatnikami,

   • Obieg dokumentacji w podmiocie leczniczym z wykorzystaniem oprogramowania drEryk i systemu ErLab,,

   • Wsparcie personelu poprzez aplikacje mobilne,


  • Wymiana informacji – dyskusja.


  UWAGA: aby uzyskać darmowy udział należy się zarejestrować przez poniższe linki w zależności od preferowanego terminu i miasta:


  Gorzów Wielkopolski:

  http://ibfgroup.pl/konferencje/dr-eryk-cykl-spotkan-regionalnych-dla-lekarzy-i-kierownikow-medycznych/rejestracja-dreryk-gorzow-wielkopolski.html


  Świebodzin:
  http://ibfgroup.pl/konferencje/dr-eryk-cykl-spotkan-regionalnych-dla-lekarzy-i-kierownikow-medycznych/rejestracja-dreryk-swiebodzin.html


  Zielona Góra:
  http://ibfgroup.pl/konferencje/dr-eryk-cykl-spotkan-regionalnych-dla-lekarzy-i-kierownikow-medycznych/rejestracja-dreryk-zielona-gora.html


  Spotkania szkoleniowe odbędą się w następujących terminach:


  5.11
  Gorzów Wielkopolski
  Hotel Fado, Al. Konstytucji 3-go Maja 12, 66-400 Gorzów Wielkopolski


  6.11
  Świebodzin
  Hotel Graffit, os. Południowe 34, 66-200 Świebodzin


  7.11
  Zielona Góra
  Hotel Ruben, Al. Konstytucji 3-go Maja 1a, 66-805 Zielona Góra  Agenda spotkania - Start od godziny 18:30 do 21:30  1. Projekt e-Zdrowie, podstawy prawne i terminarz wprowadzania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM):

   • projekt e-Zdrowie, jego realizacja i wykorzystanie w Polsce i w Europie,

   • podstawy prawne: co już jest wymagane, a co i od kiedy ma obowiązywać,

   • obowiązki podmiotu leczniczego – informacje dla personelu medycznego i właścicieli oraz Kierowników medycznych,

   • korzyści wprowadzenia EDM.


  2. Jak zadbać o swoje pieniądze w kontekście relacji z NFZ i przygotować się do EDM:

   • jak oprogramowanie drEryk wspiera codzienną pracę lekarzy, pielęgniarek i rejestratorek,

   • drEryk – jak oprogramowanie wspiera codzienną pracę personelu,

   • pełna i automatyczna integracja z portalem eWUŚ i mobilne rozwiązania wspierające,

   • bezpieczeństwo lekarza i pacjenta dzięki alertom i powiadomieniem w drEryk,

   • program profilaktyczny ChUK,

   • szybkie i proste wystawianie elektronicznych zwolnień eZLA,

   • błyskawiczne i bezbłędne wystawianie recept elektronicznych e-recepta.


  3. Elektroniczna recepta (e-recepta) – prezentacja przedstawiciela CSiOZ.

  4. Oprogramowanie DrEryk:

   • terminarz wizyt powiązany z eWUŚ, kolejkami oczekujących i AP-KOLCE oraz e-rejestracją,

   • elektroniczna wizyta lekarska POZ i AOS,

   • szablony wizyt, recept, badań,

   • błyskawiczny dostęp do dokumentacji, generowanie recept, skierowań i innych wydruków,

   • wystawianie eZLA bezpośrednio w programie,

   • proste tworzenie dokumentacji w postaci elektronicznej dzięki rozwiązaniom drEryk,

   • panel terapeuty/rehabilitanta wraz z automatem kopiowania zabiegów,

   • łatwe i bezbłędne rozliczenia NFZ oraz korygowanie świadczeń,


  5. Dyskusja: czas na pytania i odpowiedzi praktyków.  SZKOLENIE


  KOLEZANKI I KOLEDZY,

  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIU NA TEMAT „e-RECEPTY”, które odbędzie się dnia 25 października 2019r. o godz. 17:00 w Sali konferencyjnej Okręgowej Izby Lekarskiej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Warszawska 14A/15.

  Zgłoszenie udziału do 18 października 2019r.

  Tel. 95 722 54 95; 95 735 62 39


  Informacja zgłaszania się do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES)


  Od 1 maja 2017 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty dotyczące m.in. kształcenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów. W pierwszej kolejności wdrażane będą nowe procedury dotyczące Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES).

  W przypadku zamiaru przystąpienia do PES należy wziąć pod uwagę, że lekarz, lekarz dentysta zgłoszenie do tego egzaminu może złożyć wyłącznie za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), dostępnego pod adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl

  Aby przystąpić do PES należy:

  • Założyć konto w SMK,

  • Uzyskać potwierdzenie swojej tożsamości (uwierzytelnienie), przez:

   • podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo

   • podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (tzw. podpisy elektroniczne)
    w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
    realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r.
    poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579) lub

   • właściwą okręgową izbę lekarską

  tożsamości osoby, która konto założyła (w tym ostatnim przypadku konieczna jest osobista wizyta lekarza z dokumentem tożsamości we właściwej okręgowejj izbie lekarskiej) w celu weryfikację tożsamości i uprawnień.

  W przypadku lekarzy dysponujących podpisem elektronicznym proces ten jest automatyczny i odbywa się wyłącznie w SMK

  W przypadku lekarzy, lekarzy dentystów, którzy po raz pierwszy zamierzają przystąpić do PES, przed złżeniem w SMK zgłoszenia do tego egzaminu,muszą uzyskać potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji. W tym celu składają odpowiedni wniosek w SMK do właściwego ze względu na miejsce odbywania szkolenia urzędu wojewódzkiego. Następnie, po wydrukowaniu ww. wniosku w formie papierowej wraz z całością dokumentacji oświadczającej odbycie szkolenia (tj.karty szkolenia specjalizacyjnego zawierającej opis realizacji programu szkolenia specjalizacyjnego, indeksu wykonanych zabiegów i procedur medycznych oraz ewentualnie innych dokumentów potwierdzających zrealizowanie wszystkich elementów programu specjalizacji np. publikacji lub prac poglądowych) składają go w urzędzie wojewódzkim.

  Wojewoda dokonuje weryfikacji formalnej odbycia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji lekarza, lekarza dentysty, po czym przekazuje dokumentację do właściwego ze względu na dziedzinę specjalizacji
  konsultanta krajowego w celu dokonania merytorycznej weryfikacji odbycia szkolenia specjalizacyjnego.

  Każdy z wymienionych powyżej podmiotów ma 14 dni na wykonanie należących do ich kompetencji czynności. Oznacza to, że przy maksymalnym wykorzystaniu wskazanych terminów ustawowych, proces uzyskania potwierdzenia zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji może trwać ponad miesiąc.

  Wojewoda zawiadamia wnioskodawcę o rozstrzygnięciu za pomocą SMK (o odmowie potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego wskutek niezrealizowania poprawnie programu specjalizacji, wojewoda powiadamia wnioskodawcę dodatkowo na piśmie). W przypadku uzyskania potwierdzenia zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji, należy złożyć w SMK kolejny wniosek, tzw. wniosek o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, dołączając do niego potwierdzenie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego.

  W sesji jesiennej 2017 roku wnioski o przystąpienie do PES składa się w terminie od 1 maja do 31 lipca. Oznacza to, że wszystkie czynności opisane powyżej muszą zostać wykonane w tym przedziale czasowym. W związku z tym, osoby planujące przystąpić do PES w sesji jesiennej 2017 roku powinny rozpocząć opisaną procedurę (w szczególności założyć konto w SMK i złożyć w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim dokumenty wraz z wnioskiem o potwierdzenie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego) z odpowiednim wyprzedzeniem.

  W przypadku lekarzy, którzy przystępują do PES po raz kolejny oraz lekarzy, którzy uzyskali uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i awodowego, nie stosuje się przepisów dotyczących obowiązku uzyskania potwierdzenia zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji. Oznacza to, że po założeniu konta w SMK i wybranej weryfikacji, możliwe jest od razu złożenie wniosku o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (potwierdzenie zrealizowani szkolenia specjalizacyjnego jest składane w formie oświadczenia).

  Pomoc techniczną w zakresie SMK można uzyskać w dni robocze w godzinach od 9.00 do 15.00, telefonicznie:
  (22) 597 09 21
  (22) 492 50 19
  (22) 203 27 66
  (22) 597 09 76
  (22) 597 09 75
  lub mailowo:
  smk-serwis@csioz.gov.pl

  Poniżej podajemy link do podręcznika użytkownika wnioskującego o PES, opracowanego przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) , gdzie znajdują się przydatne dla lekarza informacje.
  https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/Instrukcje/podrecznik_uzytkownika_wnioskowanie_o_pes_59034850827e7.pdf  SZANOWNE KOLEŻANKI, SZANOWNI KOLEDZY  XXXVII OKREGOWY ZJAZD LEKARZY DELEGATÓW OIL W GORZOWIE WLKP. ODBEDZIE SIĘ W DNIU 30 MARCA 2019 R. W HOTELU MIESZKO W GORZOWIE WLKP.

  ROZPOCZĘCIE ZJAZDU GODZ. 9:45

  WYBIERZ SPECJALIZACJĘ Z MEDYCYNY PRACY!

  Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. posiada wolne miejsca specjalizacyjne. Proponujemy szkolenie w ramach umowy cywilno-prawnej lub w ramach zatrudnienia w WOMP.

  Specjalizacja może odbywać się w trybie modułowym ( 5 lat szkolenia, w tym 3 lata moduł podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych i 2 lata moduł specjalistyczny) lub skróconym tj. 2 - letnim. Tryb dwuletni obejmuje lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z chorób wewnętrznych, medycyny lotniczej, medycyny morskiej i tropikalnej, medycyny ogólnej i medycyny pracy albo II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty w zakresie chorób wewnętrznych, medycyny lotniczej, medycyny morskiej i tropikalnej, rodzinnej, ogólnej, sportowej, medycyny transportu.

  W zakresie modułu specjalistycznego niemal wszystkie z wymaganych staży można odbyć w lokalnym wojewódzkim ośrodku medycyny pracy.

  Obecnie w toku specjalizacji nabywa się wszystkie uprawnienia orzecznicze (dotyczące badań kierowców, osób starających się i posiadających pozwolenie na broń, narażonych na promieniowanie jonizujące, pracujących na morzu lub w warunkach tropikalnych). Daje to szerokie możliwości pracy, również po stronie niemieckiej. Dla niektórych może być ważny aspekt wykonywania zawodu w godzinach dziennych bez konieczności pełnienia dyżurów. Problemem w naszym regionie są mało liczne i starzejące się kadry lekarzy medycyny pracy, dlatego też specjaliści medycyny pracy są i będą poszukiwani.

  Informacje:
  Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp., ul Fabryczna 70,
  www.womp.gorzow.pl
  tel. 95 7202303, biuro@womp.gorzow.pl


  Terminy spotkań naukowo-szkoleniowych w pierwszym półroczu.

  Miejsce: Wojewódzka I Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wielkopolski ul. Sikorskiego107.

  Data: piątek 22 lutego 2019 r. godz. 16:00 – 19:00
  Wykładowca: Pani dr n. med. Marta Maciak (Centrum Stomatologii Estetycznej ALFADENTAL w Krakowie)
  Tematwykładu: “Zespół endo-perio. Diagnostyka, etiologia, postepowanie”
  Współpraca z MIP Pharma

  Data: piątek 22 marca 2019 r. godz:16-19:00
  Wykładowca: Pan drn.med. Bartosz Cerkawski Temat wykładu: “Biominimalistyczne podejście do endodoncji – zmiana paradygmatu w leczeniu endodontycznym - wykład z pokazem praktycznym pod mikroskopem”.
  Współpraca z Multidental

  Data: piątek 12 kwietnia 2019 r. godz:16-19:00
  Wykładowca: Pan dr n. med. Leszek Mierzejewski (Gdański Uniwersytet Medyczny – Klinika Kardiologii)
  Temat wykładu: “Pacjent kardiologiczny w gabinecie stomatologicznym”.
  Współpraca z MIP Pharma

  SERDECZNIE ZAPRASZAM
  Prezes Oddziału Gorzów Wielkopolski
  dr Anna Wasij

  Konferencja - Najnowsze Trendy w Stomatologii 2019

  Sprawozdawczość statystyczna z zakresu ochrony za rok 2018
  Przypominamy Praktykom Zawodowym Lekarzy i Lekarzy Dentystów o obowiązku
  sporządzenia sprawozdań statystycznych typu MZ za rok 2018.


  Pismo do OIL w Gorzowie Wlkp. dot. sprawozdawczosci statystycznej za rok 2018.doc 2019.02.04    (52 KB)  

  UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .
  Przekaż 1% podatku

  Formularze oświadczeń do uzyskania podwyższenia wynagrodzenia
  Szanowne Koleżanki,
  Szanowni Koledzy,

  poniżej, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, udostępniam wzory formularzy do wykorzystania przez lekarzy rezydentów oraz specjalistów (posiadających specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty) chcących skorzystać ze zwiększenia wynagrodzenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532). Obydwu formularzom towarzyszą dodatkowe materiały informacyjne.
  Załączone poniżej formularze zostały opracowane przez Naczelną Izbę Lekarską i uwzględniają uwagi Ministerstwa Zdrowia, dlatego też rekomendujemy Państwu korzystanie z tych formularzy.

  Andrzej Matyja
  Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

  1_Informacja-dla-lekarza-specjalisty.docx 2018.08.27    (23 KB) 
  1_Wzor-zobowiazania-lekarza-specjalisty.docx 2018.08.27    (18 KB) 
  2_Informacja dla lekarzy rezydentow.docx 2018.08.27    (49 KB) 
  2_Wzor-deklaracji-lekarza-rezydenta.doc 2018.08.27    (33 KB)  

  UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .  UWAGA!
  Uzyskanie podwyższenia wynagrodzenia jest możliwe z mocą wsteczną od 1 lipca 2018 r. pod warunkiem złożenia stosownego zobowiązania lub oświadczenia w terminie 14 dni od daty wejścia w życie ustawy, tj. w terminie do 7 września 2018 r. W przypadku lekarzy specjalistów warunkiem uzyskania podwyższenia wynagrodzenia od 1 lipca 2018 r. jest złożenie w terminie do 7 września 2018 r., oświadczenia o niewykonywaniu świadczeń „konkurencyjnych” skutecznego od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie jest składane.
  Powyższe oznacza, że w przypadku lekarzy specjalistów składających oświadczenie w sierpniu, zobowiązanie do niewykonywania działalności „konkurencyjnej” musi być skuteczne od 1 września 2018 r., natomiast w przypadku składających oświadczenie we wrześniu (najpóźniej 7 września), zobowiązanie musi być skuteczne od 1 października 2018 r.
  W tym miejscu zamieszczamy treść komunikatu, jaki otrzymaliśmy z Ministerstwa Zdrowia wyjaśniającego niektóre z wątpliwości, jakie pojawiły się w związku z niektórymi przepisami ustawy z dnia 5 lipca 2018 r.  o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532).

  komunikat.docx 2018.08.27    (58 KB) 

  Komunikat
  Komunikat dot. nowego obowiązku dla podmiotów prowadzących indywidualną praktykę lekarską i dentystyczną w zakresie rejestracji w rejestrze BDO (rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami)


  Komunikat BDO.pdf 2018.06.25    (88 KB) 
  Oswiadczenie.pdf 2018.06.25    (54 KB) 

  Porozumienie rezydentów


  Komunikat dla lekarzy-po komisji zdrowia-ustawa realizujaca porozumienie z rezydentami-MK.doc 2018.07.05    (55 KB)  
  Poprawki do ustawy o zm. ustwy o swiadczeniach-porozumienie z rezydentami.doc 2018.07.05    (83 KB)  
  Porozumienie Ministra Zdrowia z rezydentami.pdf 2018.07.05    (343 KB) 

  UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .


  RODO. Instrukcja ochrony danych osobowych w podmiocie leczniczym
  14 czerwca 2018 r. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja skierował do lekarzy i lekarzy dentystów pismo informujące o zamieszczonych na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej materiałach, dotyczących ochrony danych osobowych w podmiocie leczniczym. Dokumenty przygotował Zespół roboczy działający przy Naczelnej Izbie Lekarskiej.

  RODO instrukcja.docx 2018.07.02    (48 KB) 

  NIE BĄDŹ OBOJĘTNY, POPRZYJ INICJATYWĘ OBYWATELSKĄ "SZCZEPIMY, BO MYŚLIMY"

  Okręgowa Rada Lekarska w Gorzowie Wlkp. w dniu 21 września 2018r. zaapelowała o poparcie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, przygotowanego w ramach inicjatywy obywatelskiej – "Szczepimy, bo myślimy".

  Nie do przyjęcia są postulaty zniesienia obowiązkowych szczepień ochronnych.

  Przypominamy, że każdy lekarz, lekarz dentysta zobowiązany jest do zapobiegania chorobom i działania zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej.
  Przyjmowanie odmiennych postaw jest sprzeczne z Kodeksem Etyki Lekarskiej.
  Należy więc wesprzeć każdą inicjatywę zmierzającą do wyegzekwowania obowiązku szczepień ochronnych.
  Dlatego, aby nie pozostawać bezczynnym apelujemy do Wszystkich członków OIL w Gorzowie Wlkp. o włączenie się  w akcję zbierania podpisów pod projektem ww. ustawy.


  Podpis pod inicjatywą obywatelską "Szczepimy, bo myślimy" może złożyć KAŻDY obywatel RP, który ukończył 18rż. i nie ma ograniczonych praw obywatelskich.


  Wystarczy wypełnić i złożyć podpis na załączonej tabeli (NIE WPISUJEMY LICZBY PORZĄDKOWEJ) oraz dostarczyć do:
  - siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej w Gorzowie Wlkp., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Warszawska 14a/15  WAŻNE:

  - tabele należy drukować JEDNOSTRONNIE w formacie A4,
  - należy wypełnić wszystkie pola w tabeli oprócz liczby porządkowej,
  - jeżeli kilka osób ma te same dane, np. adres należy je wpisywać każdorazowo,
  - z uwagi na wpisywanie do tabeli podpisów danych osobowych prosimy o nie pozostawianie kartek z podpisami w miejscach dostępnych dla osób trzecich.

  Projekt ustawy.pdf 2018.10.16    (60 KB) 
  Tabela podpisów.pdf 2018.10.16    (30 KB)   SKŁADKI
  Wysokość miesięcznej składki członkowskiej od 1 stycznia 2015 r.
  60 zł
  - podstawowa kwota składki obowiązująca lekarzy i lekarzy dentystów
  10 zł - kwota składki obowiązująca lekarzy i lekarzy dentystów posiadających ograniczone prawo wykonywania zawodu ("lekarze stażyści").
  Lekarz lub lekarz dentysta, który przed dniem 1 stycznia 2015 r. miał ustaloną miesięczną wysokość składki na kwotę 10 zł, opłaca składkę w tej kwocie do czasu nabycia prawa do zwolnienia z obowiązku opłacania składki.
  Zwolnienie z obowiązku opłacania składki członkowskiej
  Zwolnienie z obowiązku opłacania składki powstaje w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym lekarz lub lekarz dentysta:
  1. ukończył 75 lat;
  2. został skreślony z rejestru członków okręgowej izby lekarskiej;
  3. złożył oświadczenie, że nie osiąga przychodów z tytułu wykonywania zawodu oraz ze źródeł przychodów wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem renty lub emerytury, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub
   ustaw regulujących zaopatrzenie emerytalne służb mundurowych. Zwolnienie to ma charakter czasowy i przysługuje tylko na okres nieosiągania przychodów.
  Lekarz korzystający ze zwolnienia z opłacania składki ma obowiązek niezwłocznie powiadomić okręgową radę lekarską o osiągnięciu przychodów oraz traci prawo do zwolnienia z pierwszym dniem miesiąca, następującego po miesiącu, w którym osiągnie przychód.

  Zawiadomienie o osiąganiu przychodów
  Lekarz, który przed dniem 1 stycznia 2015 r. uzyskał prawo do zwolnienia z obowiązku opłacania składki zachowuje prawo do zwolnienia do czasu zaistnienia zdarzenia skutkującego powstaniem obowiązku opłacania składki (osiągnięcie przychodu).
  Przypominamy o obowiązku zgłaszania następujących informacji:
  • do Komisji ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu OIL w Gorzowie Wlkp. dotyczących m.in.:
   zmiany nazwiska, miejsca zatrudnienia, adresu zamieszkania i adresu do korespondencji, numeru telefonu i adresupoczty elektronicznej, informacji o podjęciu lub zaprzestaniu wykonywania zawodu lekarza, informacji o
   emeryturze lub rencie (datę przyznania, nazwę organu wydającego decyzję) - w terminie 30 dni,
  • do Komisji Praktyk Lekarskich OIL w GORZOWIE Wlkp.:
   podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

  • 1. Oswiadczenie o osiaganiu przychodów.pdf 2015.01.13    (36 KB) 
   2. Oswiadczenie o nieosiaganiu przychodów.pdf 2015.01.13    (62 KB) 

  Ogłoszenia o pracy
  TUTAJ najnowsze ogłoszenia zatrudnienia dla lekarzy.

  Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów
  Szanowni Państwo,

  W załączeniu wykaz obowiązków lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe, przygotowany przez dr Halinę Porębską we współpracy z biurem prawnym Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.

  Informacja dotyczaca wystawiania faktur przez lekarzy.pdf 2014.02.13    (44 KB) 
  Nowe obowiazki wytwórców zakaznych odpadów medycznych.pdf 2014.02.07    (31 KB) 
  Obowiazki lekarzy przedsiębiorców.pdf 2014.02.07    (265 KB) 

  Pokoje hotelowe dla lekarzy w Warszawie

  Księgi rejestrowe podmiotów prowadzących działalność leczniczą
  Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy
  Przypominamy, że na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej wszystkie praktyki lekarskie zostały wpisane do ksiąg rejestrowych podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
  Księga rejestrowa z numerem jest dostępna na stronie Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod adresem: http://www.rpwdl.csioz.gov.pl w zakładce: Praktyki lekarzy i lekarzy dentystów/Wyszukiwarka, w której po wpisaniu nazwiska w rubryce nazwa będzie widoczna księga rejestrowa praktyki lekarza.
  System umożliwia składanie wniosków o zmianę wpisów w księdze rejestrowej. W tym celu w zakładce Praktyki lekarzy i lekarzy dentystów/Aplikacja dla Praktyk Zawodowych należy utworzyć swoje konto i zalogować się do systemu. Tam znajduje się wniosek o nadanie uprawnień do korzystania z systemu, który po wypełnieniu i po przybiciu pieczątki praktyki należy przesłać do działu praktyk na adres OIL w GORZOWIE Wlkp. lub dostarczyć osobiście.
  Przypominamy, że działalność w formie praktyki wyłącznie w miejscu wezwania od nowego roku nie będzie mogła być wykonywana na podstawie umowy cywilno-prawnej w przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych (tj. min. ZOZ-ach, NZOZ-ach, SPZOZ-ach). Lekarze, którzy w oparciu o praktykę wyłącznie w miejscu wezwania świadczą usługi na rzecz przedsiębiorstw podmiotów leczniczych, zobowiązani są do dokonania zmiany tej praktyki na praktykę wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego do końca 2012 r.
  Przypominamy również, że jeżeli w ramach praktyk stacjonarnych wykonywane są świadczenia na podstawie umów cywilno-prawnych w przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych, to każde takie miejsce należy zgłosić w Izbie.

  Wniosek o nadanie uprawnień.pdf 2013.10.16    (44 KB) 

  Praktyki Lekarskie - Działalność Lecznicza
  Poniżej zamieszczamy informacje, przepisy prawne oraz wzory dokumentów dotyczących praktyk lekarskich

  1. Praktyki Lekarskie - informacje.pdf 2012.05.11    (56 KB) 
  Oswiadczenie sanepid oc1_rejestr praktyk.doc 2017.07.03    (25 KB)  
  Wniosek A-1.pdf 2013.01.25    (365 KB) 
  Wniosek A-2(1).pdf 2013.01.25    (265 KB) 
  Wniosek A-2.pdf 2013.01.25    (306 KB) 
  Wniosek B-1.1.pdf 2013.01.25    (365 KB) 
  Wniosek B-1.2.pdf 2013.01.25    (365 KB) 
  Wniosek B-2.pdf 2013.01.25    (291 KB) 
  Wniosek B2(1).pdf 2013.01.25    (262 KB) 
  Wniosek B2(2).pdf 2013.01.25    (247 KB) 
  Wniosek C-1.pdf 2013.01.25    (240 KB) 
  Wniosek C-2.pdf 2013.01.25    (236 KB) 
  Załacznik do wniosku B-1.2.pdf 2013.01.25    (247 KB) 
  Załacznk do wniosku A-1 lub B-1.1.pdf 2013.01.25    (257 KB) 

  UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .


  Obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów za szkody wyrządzone
  przez nich przy wykonywaniu czynności zawodowych

  Zgodnie z art. 48 a ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r. (t.j. Dz. U. z 2008, Nr 136, poz. 857 ze zm.) wprowadzonym ustawą o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 r. (Dz.U. Nr 219, poz. 1708)

  1. Lekarz wykonujący zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  1) w zakładzie opieki zdrowotnej,
  2) w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub grupowej praktyki lekarskiej

  - podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych.

  2. Przepis ust. 1 nie narusza przepisów art. 120 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

  3. Spełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, ustala się na podstawie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, potwierdzającego zawarcie umowy tego ubezpieczenia, wystawionego przez zakład ubezpieczeń.

  4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy czynności zawodowych, których obowiązek ubezpieczenia wynika z przepisów o zakładach opieki zdrowotnej oraz przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

  WYŁĄCZENIA:

  Nie mają obowiązku ubezpieczenia nowym ubezpieczeniem OC wprowadzonym powyższą ustawą:

  1) lekarze i lekarze dentyści, wykonujący zawód wyłącznie na podstawie umowy o pracę zgodnie z interpretacją prezentowaną przez Ministerstwo Zdrowia i ustaleniami przyjętymi przez Zespół ds. Ubezpieczeń Naczelnej Rady Lekarskiej
  art. 120 kodeksu pracy stanowi, że w razie wyrządzenia przez pracownika przy
  wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej,
  zobowiązany do naprawienia szkody jest wyłącznie pracodawca.
  Odpowiedzialność pracownika wobec pracodawcy ograniczona jest do wysokości kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującemu temu pracownikowi w dniu
  wyrządzenia szkody, jeżeli pracownik wyrządził szkodę nieumyślnie (119 kp)
  jeżeli pracownik wyrządził szkodę umyślenie pracownik jest zobowiązany do naprawienia szkody w pełnej wysokości poniesionej przez pracodawcę (122 kp )

  2) lekarze i lekarze dentyści przyjmujący zamówienia od: samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej ministra centralnego organu administracji rządowej wojewody jednostki samorządu terytorialnego na zasadzie art. 35 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) i posiadający ubezpieczenie obowiązkowe zgodnie z art. 35 ust. 6 ustawy o zoz pod warunkiem, że nie wykonują innych świadczeń, chyba że w ramach stosunku pracy

  3) lekarze i lekarze dentyści posiadający umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i posiadający z tytułu art. 136 b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027, z pózn. zm.) ubezpieczenie OC pod warunkiem, że nie wykonują innych świadczeń, chyba że na w ramach stosunku pracy.

  Szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 48a ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc pod uwagę specyfikę wykonywanego zawodu oraz zakres wykonywanych czynności uregulowany został w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2010r. (Dz. U. Nr 78, poz. 515).

  Nowy rachunek bankowy
  Okręgowa Izba Lekarska w Gorzowie Wlkp. uprzejmie informuje, że z dniem 1 lipca 2004 r. wprowadzony zostaje nowy numer rachunku bankowego:
  BANK PEKAO S.A. I O/GORZÓW WLKP.
  72 1240 3549 1111 0000 4431 2323.

  Komisje
  Składy osobowe, regulaminy oraz dokumenty publikowane przez poszczególne komisje znajdują się na stronie Komisje problemowe w dziale Tematy. Zapraszamy...

  Wstecz  
  W górę ekranu  
  Copyright (c) 2004