Strona główna OIL

   


 
XXIII Sprawozdawczy Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Białymstoku

Białystok,2007-03-31

Uchwały

1w spr. wykonania budżetu za rok 2006 Okręgowej Izby Lekarskiej z siedzibą w Białymstoku
numer 3/2007/OZL/V z dnia 2007-03-31
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl23u03.doc 2007.07.20    (20 KB)  
2w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej w Białymstoku
numer 4/2007/OZL/V z dnia 2007-03-31
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl23u04.pdf 2007.04.19    (259 KB) 
3w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku
numer 5/2007/OZL/V z dnia 2007-03-31
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl23u05.pdf 2007.04.19    (267 KB) 
4w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Białymstoku
numer 6/2007/OZL/V z dnia 2007-03-31
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl23u06.pdf 2007.04.19    (172 KB) 
5w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Sądu Lekarskiego w Białymstoku
numer 7/2007/OZL/V z dnia 2007-03-31
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl23u07.pdf 2007.04.19    (243 KB) 
6w sprawie budżetu Okręgowej Izby Lekarskiej w roku 2007.
numer 8/2007/OZL/V z dnia 2007-03-31
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl23u08.pdf 2007.04.19    (268 KB) 
7w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Zdrowia Lekarzy
numer 9/2007/OZL/V z dnia 2007-03-31
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl23u09.pdf 2007.04.19    (288 KB) 
8W sprawie poparcia postulatów ogólnopolskiej akcji protestacyjnej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy
numer 10/2007/OZL/V z dnia 2007-03-31
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl23u10.pdf 2007.04.19    (447 KB) 
UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .


Apele

1do JM Rektora AM w Białymstoku w sprawie szkolenia podyplomowego lekarzy
numer 1 z dnia 2007-03-31
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl23a01.pdf 2007.04.19    (296 KB) 


Stanowiska

1w sprawie powtarzających się przykładów niewłaściwego traktowania lekarzy przez przedstawicieli władz oraz środki masowego przekazu.
numer 1 z dnia 2007-03-31
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl23s01.pdf 2007.04.19    (340 KB) 


Protesty

1w związku z propozycją "odpracowania" w publicznych zakładach opieki zdrowotnej okresu rezydentury przez lekarzy zdobywających specjalizację.
numer 1 z dnia 2007-03-31
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl23p01.pdf 2007.04.19    (262 KB) 


Plan budżetu na 2007 rok.doc 2007.07.20    (30 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020