Strona główna OIL

   


 
XXI Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w BiałymstokuBiałystok,2005-10-05

Uchwały

1w sprawie regulaminu obrad Sprawozdawczo-Wyborczego XXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy.
numer 1/2005/OZL/V z dnia 2005-10-05
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl21u01.doc 2006.02.17    (38 KB)  
2w sprawie przyjęcia porządku obrad.
numer 2/2005/OZL/V z dnia 2005-10-05
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl21u02.doc 2006.02.17    (20 KB)  
3w sprawie kadencyjnego zatwierdzenia sprawozdania okręgowej komisji wyborczej, przewodniczącego okręgowej rady lekarskiej i okręgowej komisji rewizyjnej.
numer 3/2005/OZL/V z dnia 2005-10-05
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl21u03.doc 2006.02.17    (20 KB)  
4w sprawie udzielenia absolutorium ustępującej Okręgowej Radzie Lekarskiej
numer 4/2005/OZL/V z dnia 2005-10-05
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl21u04.doc 2006.02.17    (20 KB)  
5w sprawie zatwierdzenia kadencyjnego sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowego Sądu Lekarskiego w Białymstoku.
numer 5/2005/OZL/V z dnia 2005-10-05
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl21u05.doc 2006.02.17    (20 KB)  
6w sprawie ustalenia liczby członków Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstou w V kadencji, w łatach 2005-2009
numer 6/2005/OZL/V z dnia 2005-10-05
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl21u06.doc 2006.02.17    (20 KB)  
7w sprawie ustalenia liczby zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Białymstoku w V kadencji, w latach 2005-2009.
numer 7/2005/OZL/V z dnia 2005-10-05
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl21u07.doc 2006.02.17    (20 KB)  
8w sprawie ustalenia liczby członków Okręgowego Sądu Lekarskiego w Białymstoku w V kadencji, w latach 2005 - 2009
numer 8/2005/OZL/V z dnia 2005-10-05
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl21u08.doc 2006.02.17    (20 KB)  
9w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku w V kadencji, w łatach 2005-2009.
numer 9/2005/OZL/V z dnia 2005-10-05
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl21u09.doc 2006.02.17    (20 KB)  
10w sprawie ustalenia liczby członków Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku w V kadencji, w łatach 2005-2009.
numer 10/2005/OZL/V z dnia 2005-10-05
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl21u10.doc 2006.02.17    (20 KB)  
11w sprawie ustalenia liczby delegatów Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku na VIII Krajowy Zjazd Lekarzy
numer 11/2005/OZL/V z dnia 2005-10-05
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl21u11.doc 2006.02.17    (21 KB)  
12w sprawie opracowania regulaminu wynagradzania ryczałtowego
numer 12/2005/OZL/V z dnia 2005-10-05
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl21u12.doc 2006.02.17    (20 KB)  
13w sprawie współpracy z posłami i senatorami. Na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy o izbach lekarskich
numer 13/2005/OZL/V z dnia 2005-10-05
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl21u13.doc 2006.02.17    (20 KB)  
14w sprawie składu komisji konkursowych
numer 14/2005/OZL/V z dnia 2005-10-05
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl21u14.doc 2006.02.17    (20 KB)  
15w sprawie zmiany regulaminu dofinansowania szkoleń
numer 15/2005/OZL/V z dnia 2005-10-05
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl21u15.doc 2006.02.17    (20 KB)  
16w sprawie zmniejszenia odpisu na rzecz Naczelnej Izby Lekarskiej
numer 16/2005/OZL/V z dnia 2005-10-05
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl21u16.doc 2006.02.17    (20 KB)  
17w sprawie powołania komisji ds. zagospodarowania obiektów w Turośni Kościelnej.
numer 17/2005/OZL/V z dnia 2005-10-05
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl21u17.doc 2006.02.17    (20 KB)  
UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .


Obwieszczenia

1o wynikach wyborów na członka DELEGATÓW NA KRAJOWY ZJAZD LEKARZY
numer 1 z dnia 2005-10-05
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl21o01.doc 2006.02.17    (22 KB)  
2o wynikach wyborów na stanowisko PRZEWODNICZĄCEGO Okręgowej Rady Lekarskiej
numer 2 z dnia 2005-10-05
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl21o02.doc 2006.02.17    (22 KB)  
3o wynikach wyborów na stanowisko OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ
numer 3 z dnia 2005-10-05
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl21o03.doc 2006.02.17    (22 KB)  
4o wynikach wyborów na CZŁONKÓW Okręgowej Rady Lekarskiej
numer 4 z dnia 2005-10-05
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl21o04.doc 2006.02.17    (23 KB)  
5o wynikach wyborów ZASTĘPCÓW OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ
numer 5 z dnia 2005-10-05
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl21o05.doc 2006.02.17    (22 KB)  
6o wynikach wyborów CZŁONKÓW OKRĘGOWEGO SĄDU LEKARSKIEGO
numer 6 z dnia 2005-10-05
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl21o06.doc 2006.02.17    (22 KB)  
7o wynikach wyborów I i II ZASTĘPCY OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ
numer 7 z dnia 2005-10-15
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl21o07.doc 2006.02.17    (22 KB)  
8o wynikach wyborów na członków- Okręgowej Komisji Wyborczej
numer 8 z dnia 2005-10-05
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl21o08.doc 2006.02.17    (19 KB)  
9o wynikach wyborów na członków- Okręgowej Komisji Rewizyjnej
numer 9 z dnia 2005-10-05
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl21o09.doc 2006.02.17    (19 KB)  
UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .


Apele

1numer 1 z dnia 2005-10-05
Osoba wprowadzająca: ihenke

ozl21a01.doc 2006.02.17    (19 KB)  
UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .


Sprawozdanie Komisji Stomatologicznej ORL w IV.doc 2006.02.17    (24 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020