Strona główna OIL

   


 
Okręgowy Zjazd Lekarzy

Najwyższą władzą okręgowej izby lekarskiej jest okręgowy zjazd lekarzy. W zjeździe uczestniczą członkowie okręgowych izb lekarskich poprzez swoich delegatów, a także z głosem doradczym - nie będący delegatami członkowie ustępujących organów okręgowej izby lekarskiej.

Delegatów wybiera się w rejonach wyborczych tworzonych przez okręgową radę lekarską oddzielnie dla lekarzy i dla lekarzy dentystów. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek lekarzy i lekarzy dentystów, okręgowa rada lekarska może utworzyć wspólny rejon wyborczy dla lekarzy i lekarzy dentystów. Mandat delegata trwa 4 lata. Do jego obowiązków należy udział w okręgowym zjeździe lekarzy, uczestniczenie w działalności okręgowej izby lekarskiej oraz utrzymywanie kontaktów z lekarzami rejonu wyborczego.

Wg art. 23 ustawy o izbach lekarskich okręgowa rada lekarska zwołuje co roku okręgowy zjazd lekarzy. ORL może też zwołać nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy. Następuje to z własnej inicjatywy ORL, na wniosek Naczelnej Rady Lekarskiej, na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3 członków okręgowej izby lekarskiej. Nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy powinien być zwołany w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku w sprawie jego zwołania.

Zadania okręgowego zjazdu lekarzy to w szczególności:
  1. podejmowanie uchwał w sprawach objętych zakresem działania izby;
  2. ustalanie zasad gospodarki finansowej izby oraz uchwalanie jej budżetu;
  3. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego i kadencyjnego sprawozdania okręgowej rady lekarskiej, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu lekarskiego, okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej oraz sprawozdania okręgowej komisji wyborczej;
  4. rozpatrywanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium okręgowej radzie lekarskiej;
  5. uchwalanie regulaminów okręgowej rady lekarskiej i okręgowej komisji rewizyjnej;
  6. ustalanie liczby członków organów izby i okręgowej komisji wyborczej;
  7. wybór prezesa i członków okręgowej rady lekarskiej, okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, członków okręgowej komisji rewizyjnej, członków okręgowej komisji wyborczej oraz delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy;
  8. wybór członków okręgowego sądu lekarskiego oraz zastępców okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej;
  9. określenie wykazu funkcji w okręgowej izbie lekarskiej, których pełnienie może być wynagradzane.

***
Kliknięcie na nazwisku osoby wyświetli tabelę zestawiającą wszystkie funkcje pełnione przez tę osobę (aktualnie i w przeszłości).

1.Bernacka Krystyna
2.Bijowska Katarzyna
3.Birula Andrzej
4.Bołtruczuk Włodzimierz
5.Cepowicz Dariusz
6.Chatkowski Lech
7.Cwalina Paweł
8.Cylwik-Rokicka Dorota
9.Dach Krzysztof
10.Denysiuk Katarzyna
11.Dmitruk Andrzej
12.Drejer-Przekop Wiesława
13.Dziekońska Wanda
14.Filipkowska Ryta
15.Gościk Elżbieta
16.Grabowski Ryszard
17.Gryko Anna
18.Gryko Jerzy
19.Grzesiak Henryk
20.Hackiewicz Karol
21.Hrynkiewicz Zdzisław
22.Iwaszko Danuta
23.Jabłońska-Strynkowska Wanda
24.Jakubowska Anna
25.Jakubowska Iwona
26.Jakubowski Romuald
27.Jarocki Leszek
28.Jurgiel Eliza
29.Kalicka-Żakowicz Urszula
30.Kalinowska Barbara
31.Kaszuba Jolanta
32.Kijak Ryszard
33.Kisiel Stanisław
34.Klimiuk Tamara
35.Kłoczko Janusz
36.Knaś Romuald
37.Kobylec Edward
38.Kondrat Wojciech
39.Kosidło Sławomir
40.Kosior Dariusz
41.Kościk-Grenda Maria
42.Kość Bogusław
43.Kotik-Prystupa Maria
44.Kozłowska Hanna
45.Kozłowska-Rzepniewska Irena
46.Kożuszyńska-Topór Małgorzata
47.Kuczyński Mieczysław
48.Kulas Elżbieta
49.Laszewska-Żuk Anna
50.Makarewicz Maciej
51.Małkowska Beata
52.Mazurkiewicz-Kilczewska Danuta
53.Michaluk Włodzimierz
54.Mierzyńska-Ładny Lucyna
55.Mikołajewska Elizabet
56.Mroczko Elżbieta
57.Naczas Joanna
58.Najda Beata
59.Niedźwiecka Maria
60.Nieścierowicz Beata
61.Niewiarowska-Paszko Romualda
62.Nowicki Jarosław
63.Pakieła Zbigniew
64.Pawińska Małgorzata
65.Pawluk Jerzy
66.Pędziński Waldemar
67.Pietruski Jan
68.Podolak Bronisław
69.Podziewski Jan
70.Poniatowski Bogusław
71.Popławska Elżbieta
72.Popławska Mirosława
73.Popławski Andrzej
74.Poznalski Tomasz
75.Poznański Janusz
76.Półbrat Katarzyna
77.Puciłowska Halina
78.Pyłko Zdzisław
79.Raszczyk Marek
80.Rogalewska Anna
81.Rogowski Marek
82.Romanowski Kazimierz
83.Rudko Mirosław
84.Rydzewska Karolina
85.Rzewuski Ryszard
86.Rzodkiewicz Anna
87.Saracyn Telesfor
88.Sawicka Stanisława
89.Sienkiewicz Adam
90.Skawińska Katarzyna
91.Sokołowska-Juźwiuk Barbara
92.Sola Małgorzata
93.Stasiewicz Jan
94.Stokowska Wanda
95.Suchwałko Mirosława
96.Surmacewicz Hanna
97.Szadkowski Waldemar
98.Szczurko Jolanta
99.Szeląg Joanna
100.Szuksztul Joanna
101.Szymański Jarosław
102.Świtecka - Prokop Joanna
103.Toczydłowska-Lasota Dorota
104.Tokajuk Grażyna
105.Tomaszuk Aleftyna
106.Trzpis Wojciech
107.Tynecki Andrzej
108.Walicka - Pyłko Agnieszka
109.Waluk Agnieszka
110.Wargocka Agnieszka
111.Wenderlich-Łuczaj Izabela
112.Wilczko Marcin
113.Wojtkowska Małgorzata
114.Woroniecki Andrzej
115.Wróblewski Stanisław
116.Wysocka-Michalak Danuta
117.Zabielska-Cieciuch Joanna
118.Zabrocka-Podolec Marzanna
119.Zielenkiewicz-Madejska Ewa
  Wybierz strony:

» XXIII Sprawozdawczy Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Białymstoku
» XXII Sprawozdawczy Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Białymstoku
» XXI Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Białymstoku
» XX Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Białymstoku
» XIX Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Białymstoku

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020