Strona główna OIL

   


 
Okręgowy Sąd Lekarski

Zgodnie z art. 30 ustawy o izbach lekarskich, okręgowy sąd lekarski:
  1. rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy;
  2. rozpatruje protesty przeciwko ważności wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy oraz protesty przeciwko ważności głosowania wniosków o odwołanie;
  3. składa okręgowemu zjazdowi lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności.
Wg art. 26 przewodniczącemu okręgowego sądu lekarskiego służy prawo do udziału w posiedzeniach okręgowej rady lekarskiej i jej prezydium.
***
Kliknięcie na nazwisku osoby wyświetli tabelę zestawiającą wszystkie funkcje pełnione przez tę osobę (aktualnie i w przeszłości).

Wiceprzewodniczący
1.Wiesława Dubiejko
2.Małgorzata Pawińska


Członkowie OSL
1.Anatol Aksiucik
2.Bolesław Astapczyk
3.Teresa Bartel-Bujnowska
4.Hanna Chojnacka
5.Wojciech Dębek
6.Henryk Grzesiak
7.Joanna Halicka-Jabłonowska
8.Wanda Jabłońska-Strynkowska
9.Leszek Jarocki
10.Grażyna Jurkowska
11.Danuta Kopania
12.Dariusz Kosior
13.Małgorzata Kożuszyńska-Topór
14.Danuta Mazurkiewicz-Kilczewska
15.Katarzyna Półbrat
16.Wanda Stokowska
17.Marcin Wilczko

Kancelaria Okręgowego Sądu Lekarskiego w Białymstoku

ul. Świętojańska 7 lok. 212
15-082 Białystok

tel. 85 732 19 35 (sekretariat OIL) wew. 112

Pracownicy kancelarii OSL

Inspektor Grzegorz Żyła, e-mail: g.zyla@hipokrates.org

Godziny przyjęć interesantów

Poniedziałek: 10:00 - 17:00
Wtorek - Piątek: 08:00 - 15:00

Uwaga! W celu zapoznania się z aktami sprawy należy wcześniej umówić się telefonicznie.
Akta udostępniane są wyłącznie stronom danego postępowania, po okazaniu dowodu tożsamości.

Kopia dokumentacji z akt sprawy wydawana jest po uiszczeniu stosownej opłaty, wg następujących stawek:

- 1 zł za zwykłą kopię jednej strony;
- 5 zł za kopię jednej strony z poświadczeniem za zgodność z oryginałem;
- 10 zł za kopię płyty CD.

Opłaty należy wpłacać na konto bankowe Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku, nr konta: 79 1240 1154 1111 0000 2148 8177,
z podaniem w tytule przelewu sygnatury akt, bądź bezpośrednio w Kasie budynku siedziby OIL (lok. 104)

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020