Strona główna OIL

   


 
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Zgodnie z art. 31 ustawy o izbach lekarskich, rzecznik odpowiedzialności wykonuje czynności sprawdzające i prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarzy będących członkami izby, której jest rzecznikiem. Nie dotyczy to spraw odpowiedzialności zawodowej członków organów izby, w której jest rzecznikiem. Ich sprawy prowadzi rzecznik wyznaczony przez Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
Ponadto okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądami lekarskimi i składa okręgowemu zjazdowi lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności.
Okręgowemu rzecznikowi odpowiedzialności zawodowej służy prawo do udziału w posiedzeniach okręgowej rady lekarskiej i jej prezydium.
***
Kliknięcie na nazwisku osoby wyświetli tabelę zestawiającą wszystkie funkcje pełnione przez tę osobę (aktualnie i w przeszłości).

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
 Romuald Knaś


I Zastępca OROZ
 Małgorzata Topolska


II Zastępca OROZ
 Ryszard Rzewuski


Zastępcy OROZ
1.Anna Adamczyk-Przychodzeń
2.Adam Bielaczyc
3.Katarzyna Bijowska
4.Bożena Chlebińska
5.Marta Daniluk
6.Andrzej Dmitruk
7.Joanna Ejsymont
8.Ireneusz Gnojnicki
9.Maria Gołębiewska
10.Tamara Góralewska-Paszkiewicz
11.Anna Gryko
12.Barbara Kalinowska
13.Hanna Kulpa
14.Justyna Łozowska-Siemionow
15.Beata Małkowska
16.Elżbieta Muklewicz
17.Beata Nieścierowicz
18.Waldemar Ostapiuk
19.Zbigniew Pakieła
20.Mirosława Popławska
21.Elżbieta Rajkowska-Franke
22.Ryszard Rzewuski
23.Stanisława Sawicka
24.Joanna Szeląg
25.Małgorzata Topolska
26.Dariusz Urban
27.Mieczysław Wasielica
28.Małgorzata Wojtkowska
29.Joanna Zabielska-Cieciuch

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020