Strona główna OIL

   


 
Szkolenia, zjazdy

SZKOLENIA DLA CZŁONKÓW OIL W BIAŁYMSTOKU, MAJĄCYCH OPŁACONE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE.
DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ PRZEZ IZBĘ LEKARSKĄ STANOWI PRZYCHÓD LEKARZA.


Dodatkowe informacje - tel kom. 667 676 670

Komunikaty:
 • SZKOŁA AREOZOLOTERAPII
  Data ukazania: 2018-10-25
  Osoba wprowadzająca: dkorycinski


  www.aerozoloterapia2018.pl

 • XI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA WOLONTARIATU HOSPICYJNEGO
  Data ukazania: 2018-10-01
  Osoba wprowadzająca: dkorycinski


  HOSPICJUM KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW W RADOMIU zaprasza LEKARZY na XI OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ WOLONTARIATU HOSPICYJNEGO pod hasłem: DARMO DOSTALIŚCIE DARMO DAWAJCIE
  Termin - 12 – 14 . X. 2018r.
  Miejsce - WSB im. bp Jana Chrapka, Radom ul. Kolejowa 22
  Uczestnicy - wolontariusze medyczni i niemedyczni z kraju i z zagranicy / Litwa, Białoruś, Ukraina, Słowacja, Węgry także lekarze, pielęgniarki, duszpasterze hospicjów, księża, osoby konsekrowane, alumni WSD, studenci i młodzież a także osoby zainteresowane służbą chorym i ich rodzinom.
  Prelegenci - profesorowie wielu polskich uniwersytetów i uczelni wyższych, doświadczeni w posłudze chorym wolontariusze medyczni i niemedyczni, lekarze, pielęgniarki, bibliści, teolodzy, psycholodzy, psychoonkolodzy, pedagodzy, specjaliści różnych dziedzin wiedzy i nauki

  CERTYFIKAT + punkty edukacyjne

  Program od 01.X.2018 na stronie: www.hospicjum.radom.pl
  PROGRAM

  Zakwaterowanie, wyżywienie, materiały konferencyjne – DOBROWOLNA OFIARA = DAR SERCA

  Zgłoszenia dla uczestników do 07.X.2018 r. na adres:

  Hospicjum Królowej Apostołów ul. Wiejska 2, 26-600 Radom
  lub hospes@hospicjum.radom.pl, tel./fax.483668144

  za organizatora
  ks. Marek Kujawski SAC DUSZPASTERZ H.K.A.
  kom.605980214

 • RADIOLOGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA
  Data ukazania: 2018-09-21
  Osoba wprowadzająca: dkorycinski

 • Kodeks Etyki Lekarskiej wobec Wyzwań Współczesności
  Data ukazania: 2018-09-17
  Osoba wprowadzająca: dkorycinski


  Informacje na temat konferencji
  Formularz zgłoszeniowy na konferencję


 • KURS dla lekarzy i lekarzy dentystów
  Data ukazania: 2018-07-12
  Osoba wprowadzająca: dkorycinski

  KURS dla lekarzy i lekarzy dentystów (członków OIL w Białymstoku) "Ochrona radiologiczna pacjenta" 28-29 września 2018 r. lub 26-27 październik 2018 r..
  Liczba uczestników jest ograniczona. W związku z dużym zainteresowaniem - liczba miejsc została zwiększona z 50 do 80 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.
  Warunkiem uczestnictwa w kursie jest aktualne opłacanie składek członkowskich w OIL (brak zaległości).

  Zgłoszenia przyjmuje OIL w Białymstoku. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres mailowy b.lachmacka@hipokrates.org, a następnie oczekiwać na potwierdzenie.

  Koszt kursu pokrywany jest z budżetu OIL. Opłatę za egzamin w wysokości 140 zł pokrywa lekarz.
  Opłatę należy wpłacić na konto Dentomax (Bre Bank, 11 1140 2017 0000 4502 0379 5721).
  Wpłata za egzamin decyduje o udziale w szkoleniu.

  Czas trwania kursów (ochrona radiologiczna):

  28.09.2018 r. godz. 15.00 – 19.00,
  29.09.2018 r. godz. 9.00 – 18.00

  26.10.2018 r. godz. 15.00 – 19.00,
  27.10.2018 r. godz. 9.00 – 18.00

  KURS dla lekarzy dentystów (członków OIL w Białymstoku) "Inspektor ochrony radiologicznej" 15, 16, 22 września 2018 r.
  Liczba uczestników jest ograniczona (30 osób). Decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest aktualne opłacanie składek członkowskich w OIL (brak zaległości).

  Zgłoszenia przyjmuje OIL w Białymstoku. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres mailowy g.zyla@hipokrates.org, a następnie oczekiwać na potwierdzenie.

  Koszt kursu pokrywany jest z budżetu OIL. Opłatę za egzamin w wysokości 140 zł pokrywa lekarz.
  Opłatę należy wpłacić na konto Dentomax (Bre Bank, 11 1140 2017 0000 4502 0379 5721).
  Wpłata za egzamin decyduje o udziale w szkoleniu.

  W przypadku zrobienia uprawnień inspektora, uczestnik zwolniony jest ze szkolenia z ochrony radiologicznej i w przeciągu 6 miesięcy może brać udział w samym egzaminie, którzy kosztuje 140 zł.
  Z uwagi na powyższe Istnieje możliwość zapisania się wyłącznie na jeden kurs z ramienia OIL.
  Kurs odbywa się w siedzibie Dentomax przy ul. Nowowarszawskiej 32/2 w Białymstoku.
  Szczegóły dot. przebiegu szkolenia i godzin zajęć można uzyskać w sekretariacie Dentomax.

  Formularz zgłoszeniowy


  Dentomax - Plan szkolenia IOR


  Dentomax - Plan szkolenia ORP

 • ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ
  Data ukazania: 2018-05-25
  Osoba wprowadzająca: dkorycinski

  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w IV Konferencji Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza

  INNE NIŻ ONKOLOGICZNE ZAGADNIENIA W CODZIENNEJ PRAKTYCE HOSPICYJNEJ


  9 czerwca 2018 r. w Supraślu, w hotelu Borowinowy Zdrój, w godzinach 9.00 – 18.30.
  Szczegóły ...

 • Biała sobota w ZUS
  Data ukazania: 2018-05-14
  Osoba wprowadzająca: dkorycinski


  W dniu 19.05.2018r. "Biała Sobota w ZUS" - akcja promocyjna skierowana do lekarzy

  Szczegóły akcji

 • VIII Lubuskie Sympozjum Gastroenterologia i Hepatologia 2018
  Data ukazania: 2018-04-10
  Osoba wprowadzająca: dkorycinski  Konsultant Wojewódzki w dziedzinie gastroenterologii Województwa Lubuskiego, dr n. med. Dariusz Giezowski zaprasza na: VIII Lubuskie Sympozjum Gastroenterologia i Hepatologia 2018

  Program sympozjum

 • Miejsca rezydenckie oraz miejsca nieobjęte rezydenturą
  Data ukazania: 2017-10-03
  Osoba wprowadzająca: dkorycinski

  Uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, pod następującym adresem znajduje się wykaz wolnych miejsc szkoleniowych w jednostkach kredytowanych na terenie województwa podlaskiego oraz wykaz przyznanych na najbliższe postępowanie miejsc rezydenckich oraz miejsc nieobjętych rezydenturą. Jednocześnie informujemy, że Wojewoda Mazowiecki udostępnił dla województwa podlaskiego jedno miejsce szkoleniowe w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, a Minister Zdrowia uruchomił przedmiotowe miejsce szkoleniowe w trybie rezydentury na postępowanie kwalifikacyjne odbywające się w terminie 1-31 października 2017 roku.

 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Komunikacja w medycynie" (Warszawa 27-28.10.2017)
  Data ukazania: 2017-09-08
  W dniach 27-28 października 2017 r. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbędzie się konferencja naukowa dotycząca komunikacji medycznej. Będzie to czas interdyscyplinarnej dyskusji osób zajmujących się różnorodnymi aspektami problematyki relacji i porozumienia z pacjentem oraz okazja do wymiany doświadczeń i rozmowy o dobrych praktykach komunikacyjnych w Polsce i na świecie.
  Organizatorami konferencji są:
  - Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej,
  - Zespół Języka Medycznego Pady Języka Polskiego PAN,
  - Zakład Bioetyki i Humanistycznych Podstaw Medycyny WUM, oraz
  - Europejskie Stowarzyszenie Studentów Medycyny EMSA Warszawa.
  W programie tegorocznej konferencji są m.in. wykłady zaproszonych gości, specjalistów z dziedzin medycyny i humanistyki: prof. Elizabeth Rider (Uniwersytet Harvarda), prof. Tomasza Pasierskiego (WUM) i prof. Joanny Jurewicz (UW), a także obrady w sesjach tematycznych. Uczestnicy konferencji będą mogli zdobyć praktyczne umiejętności i rozwinąć przydatne w pracy klinicznej kompetencje komunikacyjne podczas warsztatów, prowadzonych m.in. przez Zbigniewa Kowalskiego (o trudnych sytuacjach w kontakcie z pacjentem) oraz Edytę Palkę (o przekazywaniu niepomyślnych wiadomości w medycynie). Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w konferencji: pracowników opieki zdrowotnej, młodych lekarzy i studentów kierunków medycznych oraz wszystkich zainteresowanych tematem komunikacji w medycynie.

  Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie: www.komunikacjawmedycynie.wum.edu.pl.

 • Ogólnopolskie bezpłatne szkolenia dla pracowników ochrony zdrowia
  Data ukazania: 2017-09-06
  Prometriq Akademia Zarządzania zaprasza do udziału w ogólnopolskich bezpłatnych szkoleniach dla pracowników ochrony zdrowia:

  POZ pomaga żyć zdrowo.
  Promocja wiedzy na temat zdrowego żywienia oraz aktywności fizycznej - kurs e-learningowy realizowany w trzech modułach opracowanych dla lekarzy POZ (42 punkty edukacyjne przyznane uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej i Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku), pielęgniarek i położnych oraz kadry zarządzającej jednostkami ochrony zdrowia.
  Zadanie finansowane ze źródeł Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 - 2020 w ramach Celu Operacyjnego 1.
  Rejestracja: www.pinmed.pl

  e-MBA w ochronie zdrowia.
  Rozwój kompetencji analitycznych pracowników drogą do doskonałości placówek medycznych
  Intensywny program rozwoju kompetencji menedżerskich skierowany do osób zajmujących stanowiska kierownicze w podmiotach medycznych i instytucjach ochrony zdrowia.
  Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
  Rejestracja: www.pinmed.pl

  Certyfikowany Partner Centrum Zdrowia Psychicznego
  Program doskonalenia kompetencji profesjonalistów mających kontakt z pacjentami psychiatrycznymi – kurs realizowany w modułach skierowanych do lekarzy rodzinnych i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarek rodzinnych i środowiskowych, ratowników medycznych oraz psychologów.
  Zadanie finansowane ze źródeł Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020 w ramach Celu Operacyjnego 3.
  Rejestracja: www.pinmed.pl

  Prometriq Akademia Zarządzania Sp. z o.o.
  ul. Bohaterów Monte Cassino 15/6
  81-704 Sopot
  tel. 698 101 798
  www.pinmed.pl

 • Bezplatne szkolenia USG
  Data ukazania: 2017-09-06
  ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIA USG!
  W ramach Projektu pn.: "Lekarze w trójwymiarze - szkolenia USG w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi"
  V Oś priorytetowa Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 "Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych" Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

  - Szkolenia z zakresu: usg jamy brzusznej, usg szyi i tarczycy, usg naczyń krwionośnych
  - Termin realizacji: 2017 - 2018
  - Cykle weekendowe: sobota/10h/ - niedziela/10h/

  Szczegóły: www.cpioz.pl


 • Unikalny kurs przygotowujący do Lekarskiego Egzaminu Końcowego
  Data ukazania: 2017-08-18
  Osoba wprowadzająca: dkorycinski

  Strona o kursie

 • Bezpłatne szkolenia dla lekarzy i lekarzy dentystów z całego kraju
  Data ukazania: 2017-06-16
  Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej zaprasza lekarzy i lekarzy dentystów z całego kraju na bezpłatne szkolenia:

  20.06.2017 - Jak pracować z trudnym pacjentem - wstęp do umiejętności komunikacyjnych;
  21.06.2017 - Dziecko i Rodzic w gabinecie lekarskim i stomatologicznym;
  28.06.2017 - Asertywna komunikacja lekarzy;
  28.06.2017 - Warsztaty autoprezentacji dla lekarzy;
  03.07.2017 - Zarządzanie sobą w czasie;
  04.07.2017 - Poszukiwanie rozwiązań rozwojowych w podmiotach leczniczych;
  04.07.2017 - Perswazja i wywieranie wpływu w pracy lekarza;
  05.07.2017 - Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu;
  09.10.2017; 27.11.2017; 04.12.2017 - Ochrona radiologiczna pacjenta dla lekarzy dentystów; (kurs jednodniowy)
  28 i 29.11.2017 - kurs dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej typu "S"; - kurs dwudniowy tylko dla lekarzy dentystów.

  Kursy z radiologii zakończone są egzaminem (egzaminy płatne zgodnie ze stawkami określonymi w obowiązujących Rozporządzeniach MZ)

  Szkolenia akredytowane, uczestnicy otrzymują punkty edukacyjne.

  Zapisy: www.odz.nil.org.pl

 • POWER UE 5.4 - informacja uzupełniająca
  Data ukazania: 2017-06-13
  W odpowiedzi na częste pytania informujemy, że w szkoleniach organizowanych przez firmę "Ekspert", o których informowaliśmy (ogłoszenia z serii POWER UE 5.4 poniżej), mogą uczestniczyć również lekarze dentyści.

  M. Piotrowska • Zaproszenie do udziału w badaniu
  Data ukazania: 2017-05-25
  Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy

  Rozpoczynamy drugą fazę niezmiernie ciekawego i ważnego badania
  poświęconego poznaniu czasu pracy lekarzy i lekarzy dentystów oraz Waszych oczekiwań. Wyniki wykorzystamy także do projektu realizowanego na zlecenie Ministerstwa Zdrowia pn. "Mapy potrzeb zdrowotnych - Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych".
  Bardzo prosimy wszystkie osoby, które otrzymają zaproszenie, do wzięcia udziału w badaniu opinii.

  Zaproszenie do udziału w badaniu będzie wysłane przez Ośrodek Studiów, Analiz i Informacji Naczelnej Izby Lekarskiej.

  Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej
  dr hab. n. med. Romuald Krajewski
 • Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy
  Data ukazania: 2017-05-18
  Osoba wprowadzająca: dkorycinski

  Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.
  “Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju”.

  W ramach projektu organizowane są kursy specjalizacyjne dla lekarzy, którzy odbywają specjalizację w następujących dziedzinach medycyny:
  a. chirurgia onkologiczna,
  b. geriatria,
  c. hematologia,
  d. medycyna rodzinna,
  e. onkologia kliniczna,
  f. ortopedia i traumatologia narządu ruchu,
  g. patomorfologia,
  h. radioterapia onkologiczna,
  i. rehabilitacja medyczna,
  j. reumatologia.

  Więcej ...


 • POWER UE 5.4 - Choroby cywilizacyjne XXI wieku - choroby i zaburzenia psychiczne
  Data ukazania: 2017-05-18
  Osoba wprowadzająca: dkorycinski

  Centrum Edukacji "Ekspert" w uzgodnieniu z Okręgową Izbą Lekarską w Białymstoku uprzejmie informuje, iż realizuje projekt POWER UE 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych pod wspólnym tytułem "Choroby cywilizacyjne XXI wieku"
  Z prawdziwą przyjemnością mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie obejmujące: CHOROBY I ZABURZENIA PSYCHICZNE w dniach 30 czerwca, 1 -2 lipca 2017 r.
  Miejsce szkolenia: Hotel Żubrówka, Białowieża


  Więcej ...


 • POWER UE 5.4 - Choroby cywilizacyjne XXI wieku - choroby i zaburzenia psychiczne
  Data ukazania: 2017-05-18
  Osoba wprowadzająca: dkorycinski

  Centrum Edukacji "Ekspert" w uzgodnieniu z Okręgową Izbą Lekarską w Białymstoku uprzejmie informuje, iż realizuje projekt POWER UE 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych pod wspólnym tytułem "Choroby cywilizacyjne XXI wieku"
  Z prawdziwą przyjemnością mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie obejmujące: CHOROBY I ZABURZENIA PSYCHICZNE w dniach 09 - 10 - 11 czerwca 2017 r.  Więcej ...


 • POWER UE 5.4 - Choroby cywilizacyjne XXI wieku - choroby nowotworowe
  Data ukazania: 2017-05-17
  Osoba wprowadzająca: dkorycinski

  Centrum Edukacji "Ekspert" w uzgodnieniu z Okręgową Izbą Lekarską w Białymstoku uprzejmie informuje, iż realizuje projekt POWER UE 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych pod wspólnym tytułem "Choroby cywilizacyjne XXI wieku"
  Z prawdziwą przyjemnością mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie obejmujące: CHOROBY NOWOTWOROWE w dniach 23 - 24 - 25 czerwca 2017 r.
  Miejsce szkolenia: Augustów, Hotel Warszawa


  Więcej ...


 • POWER UE 5.4 - Choroby cywilizacyjne XXI wieku - choroby układu krążenia
  Data ukazania: 2017-05-17
  Osoba wprowadzająca: dkorycinski

  Centrum Edukacji "Ekspert" w uzgodnieniu z Okręgową Izbą Lekarską w Białymstoku uprzejmie informuje, iż realizuje projekt POWER UE 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych pod wspólnym tytułem "Choroby cywilizacyjne XXI wieku"
  Z prawdziwą przyjemnością mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie obejmujące: CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA w dniach 23 - 24 - 25 czerwca 2017 r.
  Miejsce szkolenia: Białowieża, Hotel Żubrówka

  Więcej ...


 • POWER UE 5.4 - Choroby cywilizacyjne XXI wieku - choroby nowotworowe
  Data ukazania: 2017-05-16
  Osoba wprowadzająca: dkorycinski

  Centrum Edukacji "Ekspert" w uzgodnieniu z Okręgową Izbą Lekarską w Białymstoku uprzejmie informuje, iż realizuje projekt POWER UE 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych pod wspólnym tytułem "Choroby cywilizacyjne XXI wieku"
  Z prawdziwą przyjemnością mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie obejmujące: CHOROBY NOWOTWOROWE w dniach 2 - 3 - 4 czerwca 2017 r.
  Miejsce szkolenia: Augustów, Hotel Warszawa

  Więcej ...


 • Szkolenia z zakresu USG
  Data ukazania: 2017-05-10
  Osoba wprowadzająca: dkorycinski

  Zaczynamy nowy cykl szkoleń

 • Wiosenne Podlaskie Spotkania Stomatologiczne
  Data ukazania: 2017-04-30
  Podlaskie Stowarzyszenie Stomatologów we współpracy z Okręgową Izbą Lekarską w Białymstoku zaprasza na:
  Pełne informacje dostępne są po pobraniu ulotki

 • CEDE 2017: Kongres Unii Stomatologii Polskiej
  Data ukazania: 2017-04-12
  Osoba wprowadzająca: jwisniewski


  Od 10 kwietnia można rejestrować się na Kongres Unii Stomatologii Polskiej, który będzie towarzyszył 26. edycji Środkowoeuropejskiej wystawy Produktów Stomatologicznych CEDE.
  W Poznaniu, w dniach 14-16 września dojdzie do spotkania na szczycie - biznesu z nauką.
  Więcej ...

 • POWER UE 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych
  Data ukazania: 2017-04-04
  Osoba wprowadzająca: jwisniewski

  Centrum Edukacji "Ekspert" informuje, iż realizuje projekt POWER UE 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych pod tytułem "Choroby cywilizacyjne XXI wieku"
  Z prawdziwą przyjemnością mamy zaszczyt zaprosić Państwa na cykl szkoleń obejmujący następujące tematy:
  I Choroby układu krążenia,
  II Choroby nowotworowe,
  III Choroby zaburzeń psychicznych.

  Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Termin składania dokumentów do 30 kwietnia 2017.
  Więcej ...

 • XVI Międzynarodowe Warsztaty Kardiologiczne "Wschód-Zachód"
  Data ukazania: 2017-03-09
  Osoba wprowadzająca: jwisniewski

  22 kwietnia 2017 r. godz. 9.00
  Białystok, ul. Szpitalna 37
  Centrum Dydaktyczno-Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu

  Kardiologia dla lekarzy praktyków z udziałem kolegów z Białorusi, Litwy i Ukrainy.
  Wstęp wolny. Szczegółówe informacje: Klinika Kardiologii (tel. (85) 831 86 56 i Biuro Organizacyjne: Agora Konferencje s.c Ul. Błażeja 10L/2, 61-608 Poznań, Tel./fax: (61) 842 74 65, (61) 842 70 94, Email: biuro@agora-konferencje.pl
  http://www.agora-konferencje.pl

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Sekcji Stomatologii Zachowawczej PTS
  Data ukazania: 2017-03-04
  Osoba wprowadzająca: jwisniewski

  Konferencja pt. "Aktualności stomatologii zachowawczej i endodoncji", odbędzie się w dniach 12-13.05.2017 w Białymstoku w Hotelu ibis Styles. Wykłady zaprezentują m.in. prezydent European Organisation for Caries Research prof. Vita Machiulskiene (Litwa), konsultant krajowy w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodncji dr hab. Agnieszka Mielczarek, przewodnicząca Środkowoeuropejskiego Oddziału ACFF prof. Urszula Kaczmarek, v-ce prezes Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego prof. Honorata Show, prof. Halina Pawlicka, prof. Mariusz Lipski, , dr Andres Forster (Węgry),
  dr Jean-Marie Boulley (Francja).

  Informacje o konferencji są dostępne na stronie http://www.portalpts.pl w zakładce http://www.portalpts.pl/?sid=90&wid=486 oraz na stronie na Facebooku http://pl-pl.facebook.com/SSZPTS/ . Uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne.

  Zgłoszenia na adres stomprop@umb.edu.pl lub pocztą Zakład Propedeutyki Stomatologii UMB ul. Waszyngtona 15 a 15-274 Białystok lub rejestracja przez (wymaga logowania).

  Konto organizatora: Sekcja Stomatologii Zachowawczej PTS PKO Bank Polski S.A. 07 1020 1332 0000 1602 0995 5370

  Informacje: tel. 85 745 09 64 lub stomprop@umb.edu.pl .

  Więcej...

 • Spotkanie jubileuszowe
  Data ukazania: 2017-03-01
  Osoba wprowadzająca: jwisniewski

  Wydział Stomatologiczny Gdańskiej Akademii Medycznej w latach 1987-1992
  Z okazji 25 rocznicy uzyskania dyplomu lekarza stomatologa, dnia 11 listopada 2017 roku w ZAMKU GNIEW odbędzie się spotkanie. Zjazd obejmuje:
  - uroczystą kolację z atrakcjami,
  - nocleg w hotelu ze śniadaniem.
  Koszt 350,00 PLN od osoby (mile widziane osoby towarzyszące).
  Wpłaty prosimy kierować na konto: Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w Toruniu nr 41 1090 1506 0000 0001 3411 1058.
  Termin zgłoszeń i wpłat do 30.06.2017 r.
  Koleżanki i Koledzy, jeżeli posiadacie zdjęcia z okresu studiów, prosimy o przesłanie ich na adres e-mail: amgstomgniew@o2.pl
  Dodatkowe informacje:
  Piotr Skrzat 601 680 626
  Dorota Skrzat 603 944 46

 • Zaproszenie na konferencję
  Data ukazania: 2017-02-24
  Osoba wprowadzająca: jwisniewski

  IOWISZ Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia w ocenie celowości planowanych inwestycji.

  Informujemy, że w dniu 7 marca 2017 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3 odbędzie się organizowana przez Ministra Zdrowia wspólnie z Wojewodą Podlaskim, we współpracy z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, konferencja poświęcona zastosowaniu narzędzia - IOWISZ Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia w ocenie celowości planowanych inwestycji.
  Celem konferencji jest zachęcenie interesariuszy do opracowywania projektów inwestycyjnych w zgodzie z priorytetami polityki zdrowotnej i rozwojowej państwa oraz promocja oceny celowości inwestycji dla jak najlepszego wykorzystania środków publicznych.
  W spotkaniu z ramienia Ministerstwa Zdrowia udział wezmą: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia - Pan Krzysztof Landa, Doradca Ministra Zdrowia Pan Jakub Banaszek oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz i Strategii Pan Jakub Adamski.

 • V Forum Chorób Sercowo-Naczyniowych z Lipidologią
  Data ukazania: 2017-02-16
  Osoba wprowadzająca: jwisniewski

  Konferencja odbędzie się 24 marca 2017 roku w Hotelu 3 Trio przy ulicy Hurtowej 5 w Białymstoku.
  W programie między innymi:
  - Wytyczne terapii przeciwkrzepliwej u chorego z migotaniem przedsionków w 2017 roku
  - Dyslipidemie — nowe wytyczne, co jest w nich najistotniejsze?
  - Jak zapobiegać schorzeniom serca i naczyń i ich powikłaniom w 2017 roku, kierując się najnowszymi wytycznymi?
  - Diagnostyka i terapia niewydolności serca zgodnie z obowiązującymi wytycznymi

  Więcej informacji i rejestracja na stronie internetowej: http://www.forum2017.viamedica.pl

  E-mail: forum2017@viamedica.pl

 • Ochrona radiologiczna pacjenta dla lekarzy dentystów
  Data ukazania: 2017-02-08
  Osoba wprowadzająca: jwisniewski

  Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej zaprasza lekarzy dentystów z całego kraju na szkolenie:
  "Ochrona radiologiczna pacjenta dla lekarzy dentystów"
  Szkolenie akredytowane, uczestnicy otrzymują punkty edukacyjne. Szkolenie zakończone egzaminem (egzamin płatny zgodnie ze stawkami określonymi w obowiązujących Rozporządzeniach MZ).

  Terminy:
  27.02.2017
  28.02.2017
  20.03.2017
  21.03.2017


  Zapisy i informacjehttp://www.odz.nil.org.pl:

  Miejsce odbywania szkoleń:
  Naczelna Izba Lekarska
  Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów
  ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa,
  e- mail: odz@hipokrates.org
  tel. 22 559 13 10, 22 559 13 44


 • Anonimowa ankieta w sprawie tematyki szkoleń podyplomowych
  Data ukazania: 2016-08-08
  Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

  Celem ankiety jest zebranie informacji dotyczących kursów/szkoleń, w których chcielibyście Państwo wziąć udział.
  Ankietę po zeskanowaniu można przesłać do Izby mailem na adres bialystok@hipokrates.org

  Ankieta_ekspert.doc 2016.08.08    (41 KB)  
  Ankieta_ekspert.pdf 2016.08.08    (57 KB) 

  UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .

 • Jak bronić się przed odpowiedzialnością karną z tytułu błędów medycznych
  Data ukazania: 2016-06-21
  Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

  Kierownictwo Instytutu Szkoleniowego Wymiaru Sprawiedliwości pragnie poinformować, iż w ramach realizacji swoich działań statutowych, zmierzających do szeroko rozumianego propagowania zasad prawa, organizuje, skierowane do środowiska lekarskiego, szkolenie pt: "Jak bronić się przed odpowiedzialnością karną z tytułu błędów medycznych".

  Przedmiotowe szkolenie organizowane jest w związku z obowiązującym od 15 kwietnia 2016 r. Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości (Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury), przewidującym możliwość tworzenia odrębnych komórek organizacyjnych zajmujących się sprawami karnymi związanymi z błędami lekarskimi.
  Podstawowym celem szkolenia będzie zapoznanie lekarzy z obecnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi prawa medycznego, prawa karnego procesowego i materialnego oraz metodologią pracy jednostek organów ścigania w kontekście ewentualnej obrony przed niesłusznym oskarżeniem o popełnienie deliktowego błędu medycznego.
  Szczegóły: http://isws.edu.pl/szkolenie/obrona-przed-odpowiedzialnoscia-karna-z-tytulu-bledow-medycznych

 • Studia podyplomowe - Psychodietetyka
  Data ukazania: 2016-06-01
  Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz


  Szanowni Państwo,

  Pragniemy poinformować, iż od roku akademickiego 2016/2017 rozpoczynają się na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku nowe studia podyplomowe z Psychodietetyki, które są kierowane do lekarzy, mgr dietetyki, mgr psychologii oraz mgr zdrowia publicznego. Studia będą obejmowały dwa semestry i ukończą się obroną pracy dyplomowej. Koszt jednego semestru wynosi 2000 PLN. Psychodietetyka jest dziedziną wiedzy łączącą zagadnienia z zakresu psychologii i dietetyki. Absolwenci studiów podyplomowych z zakresu psychodietetyki zdobędą zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie terapii pacjenta z zaburzeniami odżywiania.

  Studia zorganizowane są przy Zakładzie Dietetyki i Żywienia Klinicznego UMB. Obejmują zagadnienia z dziedziny: dietetyki, psychologii, psychiatrii, psychodietetyki, diagnostyki laboratoryjnej oraz farmakoterapii. Utworzenie studiów podyplomowych z "Psychodietetyki" jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom absolwentów medycznych uczelni wyższych i kierunku psychologia w aspekcie zdobycia wiedzy z zakresu połączenia elementów psychologii, psychiatrii i żywienia człowieka. Absolwent będzie w stanie ocenić potrzeby pacjenta wymagającego opieki interdyscyplinarnej. Będzie posiadał wiedzę ułatwiającą pracę z pacjentem z zaburzeniami odżywiania, otyłością, zaburzeniami metabolicznymi oraz chorobami dietozależnymi. Zapewniam, że studia będą bardzo ciekawe.

  Do zobaczenia. dr hab. n. med. Lucyna Ostrowska

  Wszelkie informacje na stronie http://www.umb.edu.pl/wnoz w zakładce Kształcenie podyplomowe.

 • Wykaz kursów organizowanych przez Okręgową Izbę Lekarską w Białymstoku w 2016 roku
  Data ukazania: 2016-01-12
  Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

  Lp

  Tematyka szkolenia

  Typ szkolenia

  Data

  Miejsce

  1

  Nowe wytyczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej 2015 rok

   

  07.01.2016

  Suwałki

  2

  Stany nagłe w położnictwie i powikłania okołoporodowe

   

  18.01.2016

  Suwałki

  3

  Przekształcenie podmiotu leczniczego (prywatna praktyka lekarska, spółki cywilne i inne podmioty lecznicze) w spółkę prawa handlowego

   

  20.01.2016

  Białystok

  4

  Techniki zarządzania czasem

   

  10.02.2016

  Białystok

  5

  Nagłe stany zagrożenia życia w praktyce stomatologicznej

   

  20.02.2016

  Białystok

  6

  Nagłe stany zagrożenia życia

   

  05.03.2016

  Białystok

  7

  Koszty funkcjonowania podmiotu leczniczego a optymalizacja podatkowa

   

  09.03.2016

  Białystok

  8

  Co nowego w leczeniu cukrzycy

   

  18.03.2016

  Suwałki

  9

  Aktualne wskazania do transplantacji komórek macierzystych szpiku, kwalifikacja, przygotowanie i opieka okołoporodowa

   

  08.04.2016

  Suwałki

  10

  Bóle jamy ustnej i twarzy-praktyczne podejście w diagnozie i leczeniu

   

  09.04.2016

  Białystok

  11

  Stany nagłe w onkologii

   

  14.04.2016

  Suwałki

  12

  Nowe wytyczne resuscytacji

   

  19.05.2016

  Suwałki

  13

  Nagłe stany zagrożenia życia

   

  10.09.2016

  Białystok

  14

  Zaburzenia hemostazy w położnictwie i ginekologii

   

  29.09.2016

  Suwałki


 • Specjalizacje
  Data ukazania: 2010-10-06
  Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

  W sprawach związanych z przystąpieniem do postępowania kwalifikacyjnego przed rozpoczęciem specjalizacji należy kontaktować się z Wojewódzkim Centrum Zdrowia Publicznego w Białymstoku - Stanowisko ds. kształcenia podyplomowego lekarzy, ul. Mickiewicza 9 pok.109; numery telefonów: 85 74 39 208, 85 74 39 514 (kd).


Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004  
Redaktor: serwis@bialystok.oil.org.pl  
Data utworzenia: 2015-03-18