Strona główna OIL

   


 
Komunikaty komisji stomatologicznej

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi komunikatami komisji stomatologicznej.
Komunikaty:

 • Data ukazania: 2019-06-25
  Osoba wprowadzająca: lluczak


  Komisja Stomatologiczna ORL w Białymstoku przypomina, iż zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2019 poz. 752)


  od 1 lipca 2019 r.


  świadczeniodawcy mają obowiązek przekazywania danych o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia w każdy dzień roboczy placówki do godziny dziesiątej, według stanu na koniec dnia poprzedniego.

  Ust. 4a cyt. przepisu wskazuje natomiast na możliwość udzielenia zezwolenia przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu na kontynuowanie cotygodniowego sprawozdawania pierwszego wolnego terminu w przypadku braku możliwości technicznych sprawozdawania tego w każdy dzień roboczy.
  Mając to na uwadze, Komisja Stomatologiczna zamieszcza do wykorzystania wzór wniosku, jaki świadczeniodawcy NFZ mogą składać do oddziałów wojewódzkich NFZ, celem przywrócenia możliwości raportowania pierwszego wolnego terminu przyjęć w trybie cotygodniowym.

  Załącznik: Wniosek do NFZ dot. raportowania kolejek

  Wniosek do NFZ dot. raportowania kolejek.docx 2019.06.25    (11 KB) 

  Dodatkowe informacje:
  https://www.nil.org.pl/struktura-nil/komisje-naczelnej-rady-lekarskiej/komisja-stomatologiczna/sprawy-biezace/sprawozdania-do-nfz-pierwszy-wolny-termin-udzielenia-swiadczeniaKomunikaty:
 • Stanowiska Komisji Stomatologicznej - październik 2017
  Data ukazania: 2017-10-11
  Osoba wprowadzająca: jwisniewski

  Stanowisko Komisji Stomatologicznej ORL w Białymstoku z dnia 04.10.2017 w sprawie świadczeń stomatologicznych komercyjnych
  Stanowisko_swiadczenia_komercyjne.pdf 2017.10.11    (771 KB) 

  Stanowisko Komisji Stomatologicznej ORL w Białymstoku z dnia 04.10.2017 w sprawie projektu ustawy o zawodzie specjalisty do spraw techniki dentystycznej.
  Stanowisko_technika_dentystyczna.pdf 2017.10.11    (2929 KB) 

 • Korespondencja w sprawie możliwości dostosowania deklarowanych przez oferentów harmonogramów
  Data ukazania: 2017-08-08
  Osoba wprowadzająca: dkorycinski

  Korespondencja w sprawie możliwości dostosowania deklarowanych przez oferentów harmonogramów do ilości punktów w ramach postępowania o zawarcie umów w rodzaju leczenie stomatologiczne

  1_Pismo OIL Białystok do NFZ z dnia 24.05.2017.pdf 2017.08.08    (154 KB) 
  2_Pismo OIL Białystok do Ministra Zdrowia z dnia 19.06.2017.pdf 2017.08.08    (163 KB) 
  3_Odpowiedz NFZ z dnia 04.07.2017.pdf 2017.08.08    (485 KB) 
 • Stanowisko Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku z dnia 23 maja 2017 roku
  Data ukazania: 2017-05-31
  Osoba wprowadzająca: dkorycinski

  Stanowisko Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2017 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z akresu leczenia stomatologicznego.

  Stanowisko.pdf 2017.05.31    (490 KB) 
 • Pismo NFZ 12_05_2017
  Data ukazania: 2017-05-18
  Osoba wprowadzająca: dkorycinski

  W odpowiedzi na pismo Z dnia 10 kwietnia 2017r‘. (znak: OIL-299/2017; data wpływu faksu: 11.04.2017r.) oraz z dnia 11 maja 2017r. (znak: OIL-369/2017) w sprawie określenia obszarów terytorialnych dla których zgłoszone zostaly postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, obejmujqce obszar terytorialny - miasto Bialystok, Podlaski Oddzial Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia wyjaśnia, iż kwestie związane z przebiegiem konkursu ofert reguluje ustawa 2 dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2016. 1793 ze zm.) oraz wydane na podstawie akty wykonawcze.

  pismo_NFZ_12_05_2017.pdf 2017.05.18    (1690 KB) 
 • Pismo do NFZ 09_05_2017
  Data ukazania: 2017-05-17
  Osoba wprowadzająca: dkorycinski

  W ślad za pismem znak: OIL-299/2017 z dnia 10 kwietnia 2017r, które pozostało bez odpowiedzi, ponownie zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie na jakiej postawie miasto Białystok zostało podzielone na osiedla w postępowaniu konkursowym w rodzaju leczenie stomatologiczne (zakres świadczeń ogólnostomatologicznych).

  Pismo_do_NFZ_09_05_2017.pdf 2017.05.18    (383 KB) 
 • Pismo OIL w Białymstoku do NFZ w sprawie podziału Białegostoku na osiedla
  Data ukazania: 2017-04-14
  Osoba wprowadzająca: dkorycinski

  W związku z ogłoszonym postępowaniem konkursowym w rodzaju leczenie stomatologiczne w mieście i powiecie Białystok (10-17-000084/STM/07.0000.213.02/01) zwracamy się z uprzejmym zapytaniem, na jakiej podstawie miasto Białystok zostało podzielone w tym postępowaniu na osiedla.

  pismo_do_NFZ.pdf 2017.04.14    (530 KB) 
 • Protokół ze spotkania z Podlaskim Oddziałem NFZ w Białymstoku
  Data ukazania: 2017-04-14
  Osoba wprowadzająca: dkorycinski

  W związku z przekazaniem w dniu 12.04.2017 r., w trakcie spotkania przedstawicieli Okręgowej Izby Lekarskiej z pracownikami Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, pytań dotyczących warunków kontraktowania świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne, Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie wyjaśnia.

  Dotyczy_warunków_kontraktowania_STM.pdf 2017.04.14    (2196 KB) 
 • Nadzór nad lekarzem w trakcie specjalizacji
  Data ukazania: 2017-04-14
  Osoba wprowadzająca: dkorycinski

  W odpowiedzi na zapytanie POW NFZ przesłane przez panią Iwonę Olempijuk, starszego specjalistę Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej POW NFZ w sprawie nadzoru nad lekarzem w trakcie specjalizacji w dniu 13.04.2017 r., Okręgowa lzba Lekarska w
  Białymstoku przedstawia opinię w sprawie:
  "Nadzór nad lekarzem w trakcie specjalizacji".

  Odpowiedz_na_zapytanie.pdf 2017.04.14    (1470 KB) 
 • Zmiana ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw
  Data ukazania: 2016-07-13
  Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

  Komisja Praktyk Prywatnych ORL w Białymstoku informuje o wejściu w życie ustawy z dnia 10 czerwca 2016r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw.

  Jednocześnie informujemy, że potwierdzeniem:
  • spełnienia wymagań w zakresie spełnienia warunków ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych przez pomieszczenia i urządzenia praktyki
  będzie składane do organu rejestrowego przez wnioskodawcę oświadczenie.

  Treść ustawy dostępna na http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/960/1

 • ANEKSOWANIE UMÓW WIELOLETNICH NA KOLEJNY OKRES ROZLICZENIOWY
  Data ukazania: 2016-06-21
  Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

  W związku aneksowania umów na kolejny okres rozliczeniowy na okres od 01.07.2016 r. do 31.12.2016 r. Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o konieczności niezwłocznego dokonywania zgłoszeń zmian do umowy w zakresie potencjału polegających na modyfikacji daty końca obowiązywania harmonogramu pracy miejsca udzielania świadczeń, poszczególnych osób personelu, sprzętu oraz umów z podwykonawcami z dotychczasowej daty: 2016-06-30 na 2016-12-31.
  W tym celu należy na portalu SZOI utworzyć nowe "zgłoszenie zmiany do umowy".
  W zgłoszeniu tym dla każdego miejsca udzielania świadczeń, osoby personelu, sprzętu, należy zmienić pole "data ważności do" na właściwą datę 2016-12-31.
  Powyższego zgłoszenia należy dokonać w terminie do dnia 23 czerwca 2016 r.
  Pozytywna ocena dokonanego zgłoszenia stanowić będzie podstawę do aneksowania umowy na okres od 01.07.2016 r. do 31.12.2016 r.

  Źródło: Dział Kontraktowania

 • Uwagi i opinie zgłoszone do Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia
  Data ukazania: 2016-05-31
  Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

  Uwagi i opinie zgłoszone do Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
  Uwagi_dot_kontraktowania_2017.pdf 2016.05.31    (46 KB) 

 • OBOWIĄZEK AKTUALIZACJI POLIS OC PRAKTYK LEKARSKICH
  Data ukazania: 2014-10-31
  Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

  Lekarzom, którzy posiadają zarejestrowane praktyki prywatne przypominamy o ustawowym obowiązku niezwłocznego przekazywania do Izby Lekarskiej kopii aktualnej polisy ubezpieczenia OC. Można to zrobić osobiście, pocztą, faksem (85 73 27 172), drogą mailową (bialystok@hipokrates.org).

  Komisja Praktyk Prywatnych ORL

 • Dokumentacja medyczna w wersji elektronicznej - zmiana terminu
  Data ukazania: 2014-06-13
  Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

 • Pismo Ministerstwa Zdrowia dotyczące świadczeń stomatologicznych
  Data ukazania: 2014-06-05
  Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

 • Komisja Stomatologiczna ORL w Białymstoku VII kadencji
  Data ukazania: 2014-04-17
  Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz


  Komisja Stomatologiczna ORL VII kadencji.pdf 2014.04.17    (188 KB) 

 • Stomatologia - Profilaktyka Zranień - przydatna aplikacja
  Data ukazania: 2014-02-26
  Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

  Szanowni Państwo,
  Jak zapewne wiecie 28 lutego to ostateczny termin przygotowania dokumentacji ws profilaktyki zranień . W ramach współpracy komisji stomatologicznych Poznania i Krakowa przygotowano skoroszyt, który powinien ułatwić wypełnienie tego obowiazku.
  Więcej szczegółów zawiera tekst, którego autorami są Panowie Andrzej Cisło z Poznania i Roberta Stępień z Krakowa. Pod tym adresem znajduje się równiez raport do pobrania.

  http://wil.org.pl/n-Stomatologia_-_Profilaktyka_Zranien_-_przydatna_aplikacja-1199.html

 • Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe
  Data ukazania: 2014-01-19
  Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

  Przygotowano we współpracy z biurem prawnym Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku

  Obowiazki lekarzy przedsiębiorców.pdf 2014.01.19    (265 KB) 

 • KOMUNIKAT W SPRAWIE KAS REJESTRUJĄCYCH
  Data ukazania: 2013-09-27
  Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

  Od 1 października 2013r. przedsiębiorcy muszą wystawiać paragony zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. 2013 poz. 363). Podatnik powinien zadbać o takie zaprogramowanie kasy, aby konsument otrzymał paragon z nazwami usług, pozwalającymi na ich jednoznaczną identyfikację. Ministerstwo Finansów wskazuje, że możliwe jest stosowanie jednakowej nazwy na usługi (pochodzące z tej samej grupy asortymentowej), nawet jeżeli sprzedawane są w różnych cenach. Warunkiem jest, że te usługi objęte są tą samą stawką podatku VAT. A zatem grupowanie usług w oprogramowaniu kasy dotyczy przedsiębiorców będących płatnikami podatku VAT.
  Pozostali przedsiębiorcy powinni rozważyć wystąpienie do organu podatkowego (urzędu skarbowego) z wnioskiem o dokonanie indywidualnej interpretacji.

  Krzysztof Dawidowski

 • Ochrona danych osobowych w praktyce stomatologicznej
  Data ukazania: 2013-06-11
  Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

  Przykładowe dokumenty zaprezentowane na szkoleniu w Augustowie

  Instrukcja zarzadzania systemem informatycznym.doc 2013.06.11    (91 KB)  
  Polityka bezpieczenstwa - przykład.doc 2013.06.11    (53 KB)  
  Zapoznanie sie z polityka bezpieczenstawa i ochrony.doc 2013.06.11    (22 KB)  

  UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .


 • Dokumentacja w praktyce stomatologicznej
  Data ukazania: 2013-06-06
  Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

 • Wymagania dla gabinetów stomatologicznych i pracowni RTG stosujących stomatologiczne aparaty RTG
  Data ukazania: 2013-02-21
  Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz


  RTG - wymagania dla stomatologii.pdf 2013.02.21    (55 KB) 

 • Pismo Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie stosowania środków do wybielania zębów
  Data ukazania: 2013-01-16
  Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

 • Data ukazania: 2012-12-11
  Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

  Minister Zdrowia przedłużył możliwość składania wniosków o rejestrację, wpis zmian, skreślenie praktyki lekarskiej z rejestru w formie papierowej do 31 marca 2013r.

 • Data ukazania: 2012-12-05
  Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

  Komisja Praktyk Prywatnych informuje, że od 1 stycznia 2013r. rejestracja praktyk, wprowadzenie zmian we wpisie i wykreślenie praktyki z rejestru będą wymagały złożenia wniosku jedynie w postaci elektronicznej.

 • Data ukazania: 2012-12-05
  Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

  Informujemy, że od 1 stycznia 2013r. numer prawa wykonywania zawodu lekarza oraz REGON osoby wystawiającej recepty na leki refundowane muszą być przedstawiane techniką pozwalającą na ich automatyczny odczyt, w szczególności w postaci jedno- lub dwuwymiarowych kodów kreskowych. Mówi o tym § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012r. w sprawie recept lekarskich.

 • KOMUNIKAT
  Data ukazania: 2012-07-03
  Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

  W dniu 14 czerwca 2012r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta zmienia (między innymi) brzmienie art. 217 ust. 3, zgodnie z którym podmiot wykonujący działalność leczniczą jest zobowiązany do dokonania zmian wpisów w rejestrze do dnia 31 grudnia 2012r.

  K. Dawidowski

 • REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRAKTYKI ZAWODOWEJ
  Data ukazania: 2012-05-21
  Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

  Informujemy, że 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w I kw. 2012 wynosi 6,83 zł a 0,0002 tego wynagrodzenia to 0,68 zł.

  K. Dawidowski

  Regulamin Organizacyjny Praktyki Zawodowej - wzór.pdf 2012.05.21    (89 KB) 

 • Nowe wytyczne dotyczące sterylizacji wyrobów i sprzętu wielokrotnego użytku
  Data ukazania: 2012-02-03
  Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

 • PRAKTYKI LEKARSKIE - NOWE PRZEPISY !!!
  Data ukazania: 2012-01-24
  Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

  Przepisy te wprowadziła ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654).


  Komisja Praktyk Prywatnych informuje, że w celu uzyskania zaświadczenia o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie praktyki zawodowej należy złożyć wniosek (nowy wzór do pobrania ze strony internetowej izby). Do wniosku dołącza się potwierdzenie dokonania zgłoszenia do Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, aktualną i opłaconą polisę obowiązkowego ubezpieczenia OC, decyzję właściwego Terenowego Inspektora Sanitarnego o spełnieniu wymagań lokalowych dla danego rodzaju praktyki (ostatnie dotyczy tylko praktyk stacjonarnych). Opłata za wpis do rejestru - 72 zł, każda zmiana w rejestrze - 36 zł. Opłaty zmieniają się co roku, w ślad za komunikatem Prezesa GUS o średnim wynagrodzeniu w gospodarce w poprzednim roku.

  Komisja przypomina, że miejscem wezwania nie może być przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego - co oznacza, że kontrakty nie będą mogły być wykonywane w ramach praktyki wykonywanej wyłącznie w miejscu wezwania. Nowym rodzajem praktyki jest praktyka lekarska i lekarsko-dentystyczna wykonywana wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem. Każdy lekarz, prowadzący dotychczas jedynie praktykę wyłącznie w miejscu wezwania, w celu kontynuacji umowy cywilnoprawnej z podmiotem leczniczym zobowiązany jest do zmiany formy prowadzenia tej praktyki. W takim przypadku zmiana praktyki "na wezwanie" na praktykę wykonywaną wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego jest wolna od opłat. Należy podkreślić, że taką praktykę można wykonywać tylko w tym przedsiębiorstwie (przedsiębiorstwach), z którym zawarliśmy umowę. Termin dostosowania się do obowiązujących przepisów mija 30 czerwca 2012 roku.

  Przypominamy, że praktyka zawodowa może być wykreślona z rejestru nie tylko na wniosek lekarza ale również "z urzędu". Mówi o tym Art. 108 ust. 2 wymienionej na wstępie ustawy. W takim przypadku przedsiębiorca będzie mógł ubiegać się o ponowny wpis dopiero po upływie 3 lat od daty wykreślenia praktyki z rejestru.

  Krzysztof Dawidowski

 • Informacja
  Data ukazania: 2011-11-23
  Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

  W dniach 10 - 11 grudnia 2011 roku w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym OIL w Turośni Kościelnej k/Białegostoku ul. Wysokie 3A, odbędzie się posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Białymstoku.

  Program Komisji:

  10 grudnia 2011 roku - godz. 15:00
  • Otwarcie
   • Prezes ORL
   • Anna Lella - Wiceprezes NRL
   • Adam Józef Busch (Rzeszów) - "Odpowiedzialność zawodowa lekarza dentysty"
   • Marta Klimkowska-Misiak (Warszawa) - "Ubezpieczenie obowiązkowe OC"
   • Joanna Wojtukiewicz-Olesiuk (Białystok) - "Lekarze dentyści jako pracodawcy i obowiązki z tym związane"
  • Ognisko
  • Kolacja Koleżeńska
  11 grudnia 2011 roku - śniadanie, wyjazd uczestników.

 • NOWELIZACJA USTAWY O ODPADACH
  Data ukazania: 2011-08-05
  Osoba wprowadzająca: jwisniewski

  20 lipca br. weszła w życie ustawa z dnia 28 kwietnia 2011r. o zmianie ustawy o odpadach (Dz. U. Nr 138 poz. 809). Ustawa zmienia wysokość kar pieniężnych za brak lub nieterminowość przekazywania ewidencji odpadów marszałkowi województwa.
  K. Dawidowski

 • Pismo Odziału Dozoru Technicznego O/Białystok w sprawie eksploatacji sterylizatorów parowych
  Data ukazania: 2011-04-29
  Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz


  Informacja do. sterylizatorów parowych.pdf 2011.04.29    (363 KB) 


 • Data ukazania: 2010-12-14
  Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

  Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zgodnie z art. 50.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który mówi, że świadczeniobiorca ubiegający się o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej jest obowiązany przedstawić:

  • w przypadku ubezpieczonego - dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (zgodnie z art. 240 ust. 1 ustawy jest to każdy dokument potwierdzający uprawniania do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne),
  • w przypadku świadczeniobiorcy innego niż ubezpieczony - dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy - decyzja wójta, burmistrza, prezydenta)

  Przypominamy, że zgodnie z art. 50.5 ustawy "w razie nieodprowadzenia przez zobowiązanego płatnika przez okres dłuższy niż miesiąc składki na ubezpieczenie zdrowotne za ubezpieczonego, Fundusz obciąża tego płatnik poniesionymi kosztami udzielonych ubezpieczonemu świadczeń opieki zdrowotnej"
  W związku z powyższym przypominamy o konieczności weryfikacji dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorców, gdyż w przypadku przekazania do Oddziału Funduszu informacji o zaleganiu z opłatą składki zdrowotnej przez okres dłuższy niż miesiąc, Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ zakwestionuje przekazane w raportach statystycznych świadczenia, które w w/w przypadkach udzielone zostaną na koszt świadczeniobiorcy.

  Źródło:
  Dział Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń
  Data publikacji: 01.12.2010r.


 • Odpady medyczne
  Data ukazania: 2010-11-05
  Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz


  Odpady medyczne.pdf 2010.11.05    (53 KB) 


 • Ustawa o wyrobach medycznych
  Data ukazania: 2010-11-05
  Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz


  Ustawa o wyrobach medycznych.pdf 2010.11.05    (46 KB) 


 • Sprzatanie gabinetów zabiegowych i innych pomieszczeń wchodzących w skład placówki ochrony zdrowia
  Data ukazania: 2010-05-29
  Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz


  Podstawa prawna.doc 2010.05.29    (29 KB)  
  Sprzatanie.pdf 2010.05.29    (41 KB) 

  UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .Dokumenty

Opinia Komisji Stomatologicznej ORL w Białymstoku.doc 2010.08.31    (28 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020