Strona główna OIL

   


 
PracaOgłoszenia:
czerwiec
Podlaskie Centrum Medyczne z siedzibą przy ul. Transportowej 4 w Białymstoku podejmie współpracę z lekarzem w zakresie medycyny rodzinnej.

Kontakt telefoniczny: 85 74 89 720
adres e-mail: pcm@jard.pl
2019-06-25
Osoba wprowadzająca: lluczak
POSZUKUJĘ LEKARZA DO PRACY NA ZASTĘPSTWO: (DWA - TRZY DNI W TYGODNIU)
W PRZYCHODNI LEKARSKIEJ „Na Bema” Barbara Lewandowska i Krystyna Żmijewska-Ziniewicz -sp.p.

WYMAGANE KWALIFIKACJE :
- Lekarz :specjalista medycyny rodzinnej,
- Ew. specjalista chorób wewntrznych
lub rezydent medycyny rodzinnej

WYMIAR GODZIN PRACY, UMOWA CYWILNO-PRAWNA, WYNAGRODZENIE DO USTALENIA.

Kontakt telefoniczny: 601-750-483
ADRES E-MAIL: basialew@poczta.onet.pl
2019-06-07
Osoba wprowadzająca: lluczak
kwiecień
Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży zatrudni lekarzy:
* psychiatrii lub w trakcie specjalizacji,
* rehabilitacji medycznej lub w trakcie specjalizacji,
* anestezjologii i intensywnej terapii lub w trakcie specjalizacji,
* kardiologii lub w trakcie specjalizacji,
* radiologii lub w trakcie specjalizacji,
* ortopedii i traumatologii,
* do Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Oferujemy zatrudnienie na umowie cywilnoprawnej lub umowie o pracę.
Telefon kontaktowy: 86-4733626.
2019-04-03
Osoba wprowadzająca: lluczak
luty
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach
zatrudni lekarzy systemu, spełniających wymagania określone w ustawie z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, z zastrzeżeniem art. 57 tej ustawy ( Dz.U.2017 poz.2195 z późn zm.).

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt tel: 530 484 636.
2019-02-22
Osoba wprowadzająca: lluczak
KORZYSTNA OFERTA PRACY DLA LEKARZY: ANESTEZJOLOGÓW, INTERNISTY, GINEKOLOGA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach, województwo podlaskie, PILNIE poszukuje:
· dwóch lekarzy specjalistów z anestezjologii,
· lekarza internistę,
· dwóch lekarzy ginekologów.
SP ZOZ w Siemiatyczach oferuje dowolną formę zatrudnienia (umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna), wynagrodzenie do uzgodnienia oraz mieszkanie służbowe, z możliwością wykupienia na własność. Zainteresowani lekarze proszeni są o zgłoszenie się osobiste do sekretariatu szpitala, kontakt telefoniczny (tel. kom. 514 998 133; 604 306 089) lub na e-mail zakładu.

SEKRETARIAT SP ZOZ w Siemiatyczach Tel.(85) 655-28-25 Fax:(85) 655-28-25 / wew. 352, e-mail: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl
2019-02-19
Osoba wprowadzająca: lluczak
SP ZOZ WSPR w Białymstoku zatrudni lekarzy do udzielania świadczeń w zespole sanitarnym typu „N” w Białymstoku.

Szczegóły oferty znajdują się na www.wspr.bialystok.pl
2019-02-13
Osoba wprowadzająca: lluczak
Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o. poszukuje:
1. Kierownika/Ordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
2. Lekarzy do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
3. Lekarza do Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
4. Lekarza do Transportów sanitarnych

Oferujemy dobre warunki zatrudnienia do ustalenia w trakcie indywidualnej rozmowy.

Preferowana jest własna działalność.
Prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 086 276 36 04

CV proszę przesyłać na adres e-mail:
sekretariat.szpital@powiatzambrowski.com
2019-02-13
Osoba wprowadzająca: lluczak
styczeń
NZOZ Przychodnia Stomatologiczna w Grajewie zatrudni lekarza dentystę.

Przychodnia posiada kontrakt z NFZ i przyjmuje pacjentów prywatnych. Praca z asystą. Warunki współpracy i wymiar czasu pracy do uzgodnienia.

Kontakt tel. 516 109 400
2019-01-16
Osoba wprowadzająca: lluczak
Prezydent Grudziądza ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu ul. Rydygiera 15/17

Wymagane kwalifikacje

Zgodnie z zapisami art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018r. poz. 2190) Dyrektorem Szpitala może być osoba, która:

1) posiada wykształcenie wyższe;
2) posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
4) nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

Szczegóły oferty...
2019-01-15
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
Przychodnia Rodzinna i Medycyny Pracy lek. med . Joanna Adamska, poszukuje lekarza med. do POZ w Suwałkach przy ul. E. Plater 22.
Kontakt:
Anna Jabłońska - koordynator ds. Medycyny Pracy
tel. 87 565 15 95, 509338276
e-mail: przychodnia3@onet.pl
2019-01-09
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
grudzień
INFORMACJA DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH OBJĘCIEM FUNKCJI BIEGŁEGO SĄDOWEGO

W okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku istnieje potrzeba uzupełnienia listy biegłych o specjalistów z zakresu: geriatrii, ortopedii, hematologii, kardiologii, medycyny sądowej, neurologii, neurologii dziecięcej, traumatologii, okulistyki, kardiologii dziecięcej, stomatologii, chirurgii szczękowej, urologii, anestezjologii, angiologii, chirurgii plastycznej, pediatrii, neonatologii, seksuologii, radiologii i diagnostyki obrazowej, proktologii, genetyki, laryngologii, foniatrii, otolaryngologii, ginekologii, reumatologii, pulmonologii, alergologii, dermatologii, nefrologii, neurochirurgii, neurotraumatologii. gastrologii, endokrynologii, diabetologii, rehabilitacji, psychiatrii, psychiatrii dziecięcej, onkologii, medycyny pracy, chorób zakaźnych, chirurgii ogólnej, oraz specjalistami z zakresu: pielęgniarstwa, toksykologii i chemii sądowej.

Osoby chętne do objęcia funkcji biegłego sądowego oraz spełniające wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. Nr. 15, poz.133), a w szczególności:

1) korzystające z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) mające ukończone 25 lat życia,
3) posiadające teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w w/w
zakresie,
4) dające rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego,
5) które wyrażą zgodę na ustanowienie jej biegłym,
mogą składać wnioski do Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, 15-950 Białystok.

Bliższe informacje o wymaganych dokumentach, jakie kandydat na biegłego winien złożyć znajdują się na strome internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku www.bialystok.so.gov.pl w zakładce: „informacje" następnie "biegli sądowi" i "pliki do pobrania", bądź pod numerem telefonu 85-74-59-255.
2018-12-21
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
Szpital Okulistyczny Dr. Michnowskiego, z siedzibą przy ul. Świętego Rocha 12A, 15-879 Białystok zaprasza do współpracy lekarza specjalistę z dziedziny okulistyki.
Oferujemy atrakcyjne warunki pracy z możliwością szkolenia w dziedzinie chirurgii refrakcyjnej.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem: 510-915-419.
2018-12-17
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
W O/ZUS w Białystoku zatrudnimy lekarzy specjalistów na stanowisku Lekarza
Orzecznika ZUS
.

Kontakt: Główny Lekarz Orzecznik dr Anna Borzym Lewszuk tel: 85 74 86 801,
85 74 86 802.
2018-12-17
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zaprasza do współpracy lekarza specjalistę z zakresu ginekologii i położnictwa z możliwością rozpoczęcia specjalizacji z zakresu ginekologii onkologicznej.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji) na adres: kadry@onkologia.bialystok.pl
2018-12-06
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
listopad
Udostępnię w pełni wyposażony gabinet stomatologiczny w Kolnie ortodoncie.
Na dzień dzisiejszy brak w mieście praktyki ortodontycznej.
Tel do kontaktu 668 426 936
2018-11-23
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
NZOZ "P.O.Z." s.c. w Wysokiem Mazowieckiem zatrudni rezydenta medycyny rodzinnej (akredytacja) - mieszkanie, samochód służbowy.
Kontakt: 86 275 04 22, 664 306 196
2018-11-23
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
NZOZ w Łomży zatrudni lekarza dentystę, wysokie stawki wynagrodzenia .
Wszelkie informacje pod nr tel. 666 072 322.
2018-11-14
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
Szpital Wojewódzki w Łomży zatrudni lekarzy:

- radiologa,
- anestezjologa,
- kardiologa lub chętnego do odbywania specjalizacji,
- kardiologa do pracowni hemodynamiki,
- specjalistę rehabilitacji lub chętnego do odbywania specjalizacji,
- pediatrę lub chętnego do odbywania specjalizacji,
- neonatologa lub chętnego do odbywania specjalizacji,
- nefrologa lub chętnego do odbywania specjalizacji,
- psychiatrę lub chętnego do odbywania specjalizacji,
- ortopedę,
- lekarza chorób zakaźnych lub chętnego do odbywania specjalizacji,
- endokrynologa,
- geriatrę
- lekarzy do Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Oferujemy zatrudnienie na umowie cywilnoprawnej lub umowie o pracę.

Telefon kontaktowy: +48(86) 4733626
2018-11-09
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
Białostockie Centrum  Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie w Białymstoku, z siedzibą  przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok poszukuje kandydata/ki do pracy na stanowisko: 
LEKARZA ODPOWIEDZIALNEGO ZA GOSPODARKĘ KRWIĄ  
Osoba na w.w. stanowisku odpowiedzialna będzie za organizacja leczenia krwią i jej składnikami w jednostkach/ komórkach organizacyjnych BCO.
Wymagane kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji)  na adres: k.zajkowska@onkologia.bialystok.pl
lub składanie bezpośrednio: "Dział Kadr i Płac" pok. 3 III piętro BCO ul. Ogrodowa 12  15-027 Białystok.
Informacja pod numerem tel. 85 66 46 723.
2018-11-05
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
październik
NZOZ w Łomży zatrudni lekarza dentystę; umowa o pracę lub umowa zlecenie .
Informacje pod nr tel. 604 272 171.
2018-10-25
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
Gabinet Stomatologiczny Dentica Iwona Ciszewska Tomasz Ciszewski sc w Suwałkach (podlaskie) podejmie współpracę z lekarzem stomatologiem. Mile widziany ortodonta. Praktyka dysponuje trzema oddzielnymi gabinetami z pojedyńczymi stanowiskami. Praca z asystą i rejestratorką. Wymagana własna działalność. Warunki współpracy, w tym wymiar czasu pracy do uzgodnienia.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aktualnego CV ze zdjęciem wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres dentica.ciszewscy@wp.pl
lub
dzwonić na numer 500292492 w godz. 20.30-22.00.
Rodzaj pracy: Kontrakt, prowizja.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez gabinet Dentica Iwona Ciszewska Tomasz Ciszewski sc z siedzibą w Suwałkach ul Noniewicza 39 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662). Informujemy, że Administratorem danych jest gabinet Dentica Iwona Ciszewska Tomasz Ciszewski sc z siedzibą w Suwałkach ul Noniewicza 39.
Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne."
2018-10-16
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
Zatrudnię pomoc dentystyczną na umowę o pracę. Mile widziane dodatkowe uprawnienia: radiologia, higienistka, itp.
Gabinet Stomatologiczny Brillodent, ul. Skorupska 20 lokal U3, Białystok
Kontakt 666-143-514.
2018-10-01
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
wrzesień
Gabinet Stomatologiczny Brillodent, ul. Skorupska 20 lokal U3, Białystok
Zatrudnię lekarzy stomatologów ze specjalizacjami lub bez, na umowę o pracę lub umowę zlecenie.
Mile widziane specjalizacje: endodonty, ortodonty, chirurga, stomatologii zachowawczej.
Kontakt 666-143-514.
2018-09-21
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
2018-09-17
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
NZOZ Przychodnia Rodzinna i Medycyny Pracy lek. med. Joanna Adamskiej w Suwałkach zatrudni lekarza chcącego specjalizować się w Medycynie Rodzinnej lub Specjalistę Medycyny Rodzinnej

Tel. do kontaktu : 606255161 - Joanna Adamska - kierownik Przychodni
2018-09-05
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
Zatrudnimy lekarza POZ w Dobrzyniewie Dużym

Opis stanowiska:
Udzielanie świadczeń medycznych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, prowadzenie obowiązkowej dokumentacji medycznej.

Wymagania:
– czynne prawo wykonywania zawodu, mile widziana specjalizacja z medycyny rodzinnej, pediatrii, interna lub lekarz w trakcie specjalizacji posiadający możliwość samodzielnej pracy w poradni
– kurs szczepienny
– prawo do wystawiania zwolnień lekarskich ZUS
– empatyczne podejście do pacjenta
– znajomość obsługi komputera
– chęć rozwoju

Oferujemy:
– umowę o pracę lub kontrakt lekarski
– atrakcyjne wynagrodzenie
– godziny pracy do uzgodnienia
– pracę w miłym, pomocnym zespole

Kontakt: 696 017 520
e-mail : pramedica@wp.pl

Szczegóły oferty...
2018-09-05
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
NZOZ w Łomży zatrudni lekarza dentystę.
Pacjenci NFZ i prywatni, dobre warunki zatrudnienia.

Wszelkie informacje pod nr tel. 666 072 322
2018-09-05
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
lipiec
IZBA WYTRZEŹWIEŃ W BIAŁYMSTOKU zatrudni lekarza lub felczera:
- praca w systemie zmianowym, dostosowanym w miarę możliwości do indywidualnych potrzeb,
- w niepełnym wymiarze, na podstawie umowy o pracę,
- wynagrodzenie do uzgodnienia,
- dobre warunki i atmosfera pracy,
- wszystkie uprawnienia pracownicze.

Szczegóły w siedzibie Izby przy ul. Zaściańskiej 84 lub telefononicznie (pn.- pt.): 85 7433 998 w godzinach od 7.00 do 15.00.
2018-07-13
Osoba wprowadzająca: jwisniewski
czerwiec
Zatrudnię lekarza dentystę do pracy w gabinecie stomatologicznym w
Białymstoku i bliskiej okolicy. Pacjenci prywatni i NFZ. Forma
zatrudnienia: umowa o prace lub działalność gospodarcza. Tel. 570 714 710
2018-06-19
Osoba wprowadzająca: jwisniewski
Prywatny gabinet stomatologiczny (3 stanowiska) w Zambrowie poszukuje do współpracy lekarza dentysty.
Gabinet nowocześnie wyposażony (panorama, RVG, mikroskop, laser twardy, aparat do sedacji, ciekła gutaperka, termafil, systemy znieczuleń komputerowych itp.)
Dni i godziny do ustalenia. Bardzo duża ilość pacjentów.

Osoba do kontaktu - Wiesława Malinowska
Tel. 666702514
2018-06-05
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
maj
Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o. poszukuje:

Lekarz do Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Lekarza do Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
Lekarza pediatrę na Oddział Dziecięcy
Lekarza do Transportów sanitarnych
Lekarz Rehabilitacji Medycznej 1/4 etatu

CV proszę przesyłać na adres e-mail: sekretariat.szpital@powiatzambrowski.com

Więcej informacji pod nr tel. . 086 276 36 04
2018-05-25
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach zatrudni lekarzy systemu spełniających wymagania określone w ustawie z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, z zastrzeżeniem art. 57 ustaw z dnia z dnia 8 września 2006 r. Państwowym Ratownictwie Medycznym ( Dz.U.2017 poz.2195 z późn. zm.).

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt tel: 601 803 263.
2018-05-25
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
INFORMACJA DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH OBJĘCIEM FUNKCJI BIEGŁEGO SĄDOWEGO

Osoby chętne do objęcia funkcji biegłego sądowego oraz spełniające wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. Nr. 15, poz.133) mogą składać wnioski do Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku, ul. M.Skłodowskiej -Curie 1, 15-950 Białystok.

Bliższe informacje o wymaganych dokumentach, jakie kandydat na biegłego winien złożyć znajdują się na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku http://www.bialystok.so.gov.pl w zakładce: "informacje" następnie "biegli sądowi" i "pliki do pobrania", bądź pod numerem telefonu 85-74-59-255.

Szczegóły oferty...
2018-05-14
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
kwiecień
Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku zatrudni lekarzy.

Prosimy o kontakt:
- telefoniczny pod nr: 85 6545797,
- mailowy: szpitalpck@bialystok.home.pl
- osobisty w siedzibie Szpitala: 15-003 Białystok, ul. H. Sienkiewicza 79, pok. 308.
2018-04-11
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
marzec
POZ w Brańsku zatrudni lekarza (medycyna rodzinna, medycyna ogólna, choroby wewnętrzne lub pediatria).
Oferujemy: atrakcyjne warunki wynagrodzenia, możliwość zamieszkania w mieszkaniu służbowym.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt telefoniczny 603-970-507.
2018-03-28
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach zatrudni od zaraz:
lekarza anestezjologa ewentualnie będącego w trakcie specjalizacji.
Zapewniamy mieszkanie.

Kontakt sekretariat tel./fax: 85 655 28 25
email: spzozsiemiatycze@gmail.com
2018-03-21
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
luty
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce zatrudni od zaraz lekarzy specjalistów bądź posiadających ukończony drugi rok specjalizacji w dziedzinach:

- medycyna ratunkowa,
- choroby wewnętrzne,
- ortopedia i traumatologia,
- anestezjologia i intensywna terapia

do pracy w oddziałach szpitala w ramach dziennej ordynacji i dyżurów medycznych.

Forma zatrudnienia do uzgodnienia, preferowana jest własna działalność.
Oferujemy dobre warunki zatrudnienia do ustalenia w trakcie indywidualnej rozmowy.

Pilnie poszukujemy lekarza do pracy w szpitalnym oddziale ratunkowym do zatrudnienia na stałe.

Prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 857220460, 857220463,
mailowy kadry@szpitalsokolka.pl lub osobisty w siedzibie Zakładu 16-100 Sokółka, ul. gen. Władysława Sikorskiego 40
2018-02-27
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
NZOZ w Łomży zatrudni lekarza dentystę, pacjenci NFZ i prywatni.

Wszelkie informacje pod nr tel. 666 072 322.
Zapraszamy do miłej współpracy.
2018-02-23
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach zatrudni od zaraz: lekarza internistę, ewentualnie w trakcie rezydentury lub chcącego specjalizować sie w ramach rezydentury lub poza rezydenturą.
Zapewniamy mieszkanie.

Kontakt sekretariat tel./fax: 85 655 28 25
email: spzozsiemiatycze@gmail.com
2018-02-16
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
Zatrudnimy lekarza w Klinice Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii CSK MSWiA w Warszawie.
Wymagania:
- prawo wykonywania zawodu,
- specjalizacja w dziedzinie chorób wewnętrznych lub gastroenterologii.

Oferty zawierające CV prosimy kierować na adres e-mail:
zofia.felczak@cskmswia.pl

Na dokumentach aplikacyjnych prosimy o zamieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z
ustawą z dn. 29.08.97 o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Odpowiadamy tylko wybranym kandydatom.
2018-02-02
Osoba wprowadzająca: dkorycinski

Dyrekcja Szpitala Ogólnego w Grajewie poszukuje psychiatry lub lekarza w trakcie specjalizacji z psychiatrii
do pracy w systemie zintegrowanym w Oddziale Psychiatrycznym całodobowym, dziennym, Poradni Zdrowia Psychicznego.

Zapewniamy korzystne warunki płacowe oraz dobrą atmosferę w pracy.

Oddział Psychiatryczny.
Telefon kontaktowy 86-272-3271 wew. 356
2018-02-02
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
Dyrektor Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu zatrudni od zaraz lekarzy specjalistów z zakresu:

- laryngologii,
- ginekologii i położnictwa,
- psychiatrii,
- chorób wewnętrznych,
- neurologii.

Szczegóły oferty...
2018-02-01
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
styczeń
Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o. poszukuje:

- Lekarza do Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej
- Lekarza do Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
- Lekarza pediatrę na Oddział Dziecięcy

CV proszę przesyłać na adres e-mail: sekretariat.szpital@powiatzambrowski.com

Więcej informacji pod nr tel. . 086 276 36 04
2018-01-02
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
grudzień
LEKARZ DENTYSTA

Klinika Bodent w Łomży nawiąże współpracę z lekarzem dentystą.

NZOZ BODENT
ul.Sybiraków 5 lok 6, 18-400 Łomża

tel: 507100901
email: klinika@bodent.com.pl
2017-12-19
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
listopad
LEKARZ - ZAJĘCIA Z RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Dyrektor Centrum Edukacji "Ekspert" poszukuje lekarzy do prowadzenia zajęć z ratownictwa medycznego

Wymagane kwalifikacje:
- 5 letni staż zawodowy w przedmiotowym zakresie i aktualne zatrudnienie w placówce ochrony zdrowia, udzielającej świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem kształcenia oraz
-specjalizacja lekarska w dziedzinie medycyny ratunkowej, anestezjologii i intensywnej terapii.


Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt:
- w sekretariacie przy ul. Przejazd 2a/1 w Białymstoku
- telefonicznie pod numerem (085) 662 63 00, 504 067 823
- pocztą elektroniczną na adres: centrum.ekspert@wp.pl
2017-11-28
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
LEKARZ - RÓŻNE SPECJALIZACJE

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży pilnie zatrudni lekarza:

- radiologa
- anestezjologa
- kardiologa lub chętnego do odbywania specjalizacji
- kardiologa do pracowni hemodynamiki
- specjalistę rehabilitacji lub chętnego do odbywania specjalizacji
- pulmonologa
- nefrologa lub chętnego do odbywania specjalizacji
- psychiatrę lub chętnego do odbywania specjalizacji
- neurologa lub chętnego do odbywania specjalizacji
- endokrynologa
- lekarza chorób zakaźnych lub chętnego do odbywania specjalizacji.

Oferujemy zatrudnienie na umowie cywilnoprawnej lub umowie o pracę.
Telefon kontaktowy: +48 (86) 4733626.
2017-11-17
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
październik
LEKARZ - SYSTEMU

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży oferuje pracę na stanowisku lekarza systemu.
Lekarzem systemu może być lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej albo lekarz, który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej, posiadający specjalizację lub tytuł specjalisty albo który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii albo 3000 godzin w wykonywaniu zawodu lekarza w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny z Dyrektorem Zakładu Hanną Waniewską - 694 424 523.
2017-10-24
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
PRACA DLA BALNEOLOGA

Prężnie rozwijające się Sanatorium – Hotel Bursztyn Medical SPA & Wellness, zlokalizowany na pograniczu miejscowości Dąbki i Bobolin poszukuje do współpracy lekarza – specjalistę balneologii.

Szczegóły oferty...
2017-10-24
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
NZOZ w Łomży zatrudni lekarza dentystę.
Wszelkie informacje pod nr tel. 666 072 322.

Zapraszamy do miłej współpracy.
2017-10-05
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
wrzesień
STARSZY SPECJALISTA

OFERTA PRACY NR 28/2017
Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Pałacowa 3, 15-042 Białystok,
na podstawie art. 107a - 107g ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2016, poz. 1793 ze zm.)
Dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko: STARSZY SPECJALISTA.

Szczegóły oferty...

2017-09-21
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
LEKARZ DENTYSTA

NZOZ w Łomży zatrudni lekarza dentystę.
Wszelkie informacje pod nr tel. 666 072 322.

Zapraszamy do miłej współpracy.
2017-09-06
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
sierpień
LEKARZ W TRANSPORCIE MEDYCZNYM

Zatrudnimy lekarzy.
Praca w transporcie medycznym w Białymstoku.
Również 2 rok specjalizacji.
Praca od września.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt - tel.: 537858082
2017-08-10
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
lipiec
LEKARZ DENTYSTA

Zatrudnię lekarza dentystę ze specjalizacją I lub II stopnia.
Kontakt tel. 601 321 829
2017-07-25
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM NEUROLOGICZNYM
LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM GINEKOLOGII, PATOLOGII CIĄŻY I POŁOŻNICTWASzpital Wojewódzki im.dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach zatrudni:

- Lekarza Kierującego Oddziałem Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym
- Lekarza Kierującego Oddziałem Ginekologii, Patologii Ciąży i Położnictwa

oraz

lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji w n/w dziedzinach medycyny:

- Neurologii
- Ginekologii i położnictwa
- Medycyny ratunkowej
- Chorób wewnętrznych
- Okulistyki
- Neonatologii

Proponujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt do Kierownika Działu Administracyjnego tel. 87 56 29 416 lub 504 118 883.
2017-07-25
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
LEKARZ NEUROLOG
LEKARZ OTOLARYNGOLOG

NZOZ VITA Grażyna Matulanis 15-657 Białystok, ul. Popiełuszki 71 zatrudni lekarza specjalistę w zakresie Neurologii oraz lekarza specjalistę w zakresie Otolaryngologii.
Zapraszamy do pracy i współpracy w miłym gronie specjalistów z różnych dziedzin medycyny.
Wszelkie informacje pod nr. tel. 501 640 698 oraz 502 638 738
2017-07-17
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
Szpital Wojewódzki im.dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach zatrudni:

- Lekarza Kierującego Oddziałem Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym
- Lekarza Kierującego Oddziałem Ginekologii, Patologii Ciąży i Położnictwa

oraz lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji w n/w dziedzinach medycyny:

- Neurologii
- Ginekologii i położnictwa
- Medycyny ratunkowej
- Chorób wewnętrznych
- Okulistyki

Forma i warunki zatrudnienia do uzgodnienia, osoby zainteresowane prosimy o kontakt do Kierownika Działu Administracyjnego tel. 87 56 29 416 lub 504 118 883.
2017-07-05
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
LEKARZ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH lub KARDIOLOG

Podlaskie Centrum Sercowo-Naczyniowe sp. z o.o. w Augustowie zatrudni lekarza posiadającego specjalizację w zakresie
chorób wewnętrznych lub kardiologii.
Proponujemy zatrudnienie w oddziale rehabilitacji kardiologicznej w Augustowie w godzinach dziennej ordynacji oddziału.

Warunki zatrudnienia do uzgodnienia.
Telefon kontaktowy +48 782-641-593
e-mail: administracja@pcsn.com.pl

2017-07-03
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
LEKARZ STOMATOLOG

NZOZ VITA Grażyna Matulanis 15-657 Białystok, Popiełuszki 71
zatrudni lekarza stomatologa z minimum I stopniem specjalizacji.

Zapraszamy do pracy i współpracy w gronie specjalistów z różnych dziedzin medycyny.
Wszelkie informacje pod nr. tel.
501 640 698 oraz 502 638 738.


2017-07-03
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
czerwiec
LEKARZ DENTYSTA

NZOZ w Łomży zatrudni lekarza dentystę.
Wszelkie informacje pod nr tel. 666 072 322.

Zapraszamy do miłej współpracy.

2017-06-23
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
LEKARZ MEDYCYNY PRACY
LEKARZ SPECJALISTA DO ORZEKANIA Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACYPoradnia Medycyny Pracy MEC MEDYCYNA CZŁOWIEK
w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 4
w związku z rozwojem zaprasza do współpracy i oferuje
zatrudnienie w dowolnym wymiarze czasowym:

- LEKARZY MEDYCYNY PRACY

Lekarzy specjalistów do orzekania z zakresu medycyny pracy:
- OKULISTÓW
- LARYNGOLOÓW
- NEUROLOGÓW

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie i warunki zatrudnienia,
- przyjazną, zespołową atmosferę,
- elastyczny grafik,
- pracę w nowoczesnej Poradni,
- nie wymagamy własnej działalności gospodarczej.

Kontakt: 515 193 555 lub 530 903 188 lub na
biuro@psychomedycyna.pl
2017-06-13
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
LEKARZ RODZINNYVilla Med sp. z o. o. ul. Miłosna 24 w Białymstoku zatrudni lekarza rodzinnego w POZ.
Oferujemy atrakcyjne zarobki 100 zł/h.
Kontakt: 667 969 538
2017-06-07
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
maj
CZŁONEK KOMISJI


Rzecznik Praw Pacjenta, działając na podstawie art. 67e ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. poz. 186, z późn. zm.), w związku z upływem w dniu 31 grudnia 2017 r. I kadencji wojewódzkich komisji
do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych ogłasza nabór na kandydatów na członków wojewódzkich komisji do spraw
orzekania o zdarzeniach medycznych kolejnej kadencji na lata 2018-2023 (Ogłoszenie dotyczy wszystkich wojewódzkich komisji do spraw
orzekania o zdarzeniach medycznych)

Szczegóły oferty...
2017-05-31
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
LEKARZ

Biuro Turystyki Aktywnej KOMPAS sp. z o.o.
wiodący organizator aktywnych imprez turystycznych,
rekreacyjnych i sportowych poszukuje: LEKARZA


Wymagania:
- odpowiednie kwalifikacje zawodowe (pełne prawo wykonywania zawodu),
- mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą,
- odpowiedzialność i zaangażowanie.

Zakres obowiązków:
- nadzór medyczny nad uczestnikami obozu.


Szczegóły oferty...
2017-05-17
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
kwiecień
KIEROWNIK MEDYCZNY

Miejsce pracy: Białystok

Osoby zainteresowane naszą oferta prosimy o przesłanie CV na adres email: marcin.gorski@luxmed.pl
wraz z dołączoną klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Szczegóły oferty...
2017-04-26
Osoba wprowadzająca: dkorycinski
LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie zatrudni lekarzy rezydentów w Klinice Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii będących w trakcie specjalizacji w dziedzinie:

- chirurgii ogólnej,
- chirurgii onkologicznej
.

Wymagana dyspozycyjność.
Oferty zawierające CV prosimy kierować na adres e-mail: zofia.felczak@cskmswia.pl

Odpowiadamy tylko wybranym kandydatom.
2017-04-12
Osoba wprowadzająca: jwisniewski
LEKARZ NEUROLOG

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie Warszawa, ul. Wołoska 137 zatrudni:

- lekarzy specjalistów w dziedzinie neurologii lub lekarzy w trakcie specjalizacji ( po 2 roku ) w Klinice Neurologii.

Forma zatrudnienia, wymiar zatrudnienia oraz warunki wynagradzania do uzgodnienia.
Istnieje możliwość zatrudnienia wyłącznie do pełnienia dyżurów medycznych za wynagrodzeniem 80,-zł. za godzinę pracy dla lekarza specjalisty oraz 75,-zł. dla lekarza w trakcie specjalizacji.

Oferty zawierające CV prosimy kierować na adres e-mail: zofia.felczak@cskmswia.pl

Odpowiadamy tylko wybranym kandydatom.
2017-04-12
Osoba wprowadzająca: jwisniewski
luty
Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Pałacowa 3, 15-042 Białystok

na podstawie art. 107a-107g ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U 5, poz. 581 tekst jednolity z późń, zm.) ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH - PEŁNY ETAT

Więcej...
2017-02-24
Osoba wprowadzająca: jwisniewski
Klinika Stomatologiczno-Medyczna Med-Oral z Trójmiasta pilnie rozpocznie współpracę z protetykiem oraz implantoprotetykiem lub zatrudni lekarza zmotywowanego do szkolenia w tym zakresie na terenie kliniki. Mile widziany także młody lekarz do pracy w zakresie stomatologii ogólnej z możliwością dokształcania się. Ponadto oferujemy pomoc w znalezieniu mieszkania pod wynajem/zakup - oferta rynku trójmiejskiego jest bardzo duża.
Kontakt:
szkolenia@medoral.com.pl
tel 58 671 57 34 wew. 33.
2017-02-24
Osoba wprowadzająca: jwisniewski
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku ul. Waszyngtona 17 zatrudni lekarzy specjalistów:

1. medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych i pediatrii w tworzonej PORADNI MEDYCYNY RODZINNEJ z siedzibą w Białymstoku ul. Waszyngtona 17
2. pediatrii w Klinice Pediatrii i Nefrologii

Oferujemy:
- pracę na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej (kontrakt) w pełnym wymiarze czasu pracy. Warunki wynagrodzenia do uzgodnienia
- możliwość pracy naukowej
- stały rozwój zawodowy
- stabilne zatrudnienie

Aplikacje z zaznaczoną w temacie nazwą stanowiska pracy prosimy przesyłać na adres:
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa,
15-274 Białystok ul. Waszyngtona 17
Dział Spraw Pracowniczych

lub na adres

email dsk@umb.edu.pl

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z Kierownikiem Działu Spraw Pracowniczych – tel. 85 74 50 662 lub kadry tel. 85 74 50 557
Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t.jedn. Dz. U. 2015 poz. 2135 z późn.zm)"

KONTAKT:
dsk@umb.edu.pl
http://www.udsk.pl
tel. 85 74 50 662 lub 74 50 557
2017-02-16
Osoba wprowadzająca: jwisniewski
styczeń
Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży zatrudni lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (preferowane specjalizacje: medycyna rodzinna, choroby wewnętrzne, pediatria).

Oferujemy: atrakcyjne warunki wynagrodzenia, możliwość zamieszkania w mieszkaniu służbowym oraz możliwość utworzenia listy pacjentów.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny: 86-215-69-49 w godz. 09:00-14:00
lub na adres e-mail: zpozstat@wp.pl
2017-01-26
Osoba wprowadzająca: jwisniewski

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020