Strona główna OIL

   


 
Komisje problemowe OIL

Komisje problemowe są powoływane uchwałami ORL do prowadzenia określonych spraw oraz akcji.
ORL ustala zakres działania komisji, ich skład oraz kompetencje.

» Komisja Etyki
» Komisja ds. Rejestru i Prawa Wykonywania Zawodu
» Komisja Kształcenia
» Komisja Socjalna
» Komisja ds. Praktyk Prywatnych
» Komisja Stomatologiczna
» Komisja Sportu
» Komisja Kultury
» Komisja Finansowo-Budżetowa
» Zespół ds. Młodych Lekarzy
» Komisja ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020