Strona główna OIL

   


 
Redakcja Biuletynu
Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku


Redaktor naczelny
1.Jan Stasiewicz
Sekretarz redakcji
2.Jolanta Wróblewska
Kolegium redakcyjne
3.Krzysztof Dach
4.Ryta Filipkowska
5.Andrzej Gajewski
6.Jerzy Gryko
7.Janusz Kłoczko
8.Maciej Makarewicz
9.Janusz Poznański
10.Jolanta Szczurko
11.Andrzej Tynecki
Redaktor wydań internetowych
12.Krzysztof Dawidowski
Stali współpracownicy
13.Ryszard Grabowski
14.Ryszard Kijak
15.Teresa Kurowska
16.Danuta Mazurkiewicz-Kilczewska
17.Jan Pietruski
18.Mieczysław Wasielica
Stali współpracownicy - Łomża
19.Bronisław Podolak
Stali współpracownicy - Suwałki
20.Jan Podziewski

Wydawca:
Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku

Adres redakcji:
15-082 Białystok, ul. Świętojańska 7,
tel. (0-85) 73-21-935;
fax: (0-85) 73-27-172

Skład:
Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku

Nakład:
6000 egz. wysyłanych bezpłatnie na adresy domowe lekarzy w obrębie działania Izby.Regulamin ogłaszanie prac
 1. Redakcja Biuletynu Izby Lekarskiej zamieszcza prace na aktualne tematy związane z lecznictwem: oryginalne, poglądowe, doniesienia ze spotkań i wydarzeń naukowych, sprawozdania, listy do redakcji, recenzje książek, a także ewenementy kulturalne.
 2. Teksty prosimy nadsyłać w maszynopisie w 1 egzemplarzu o objętości nie przekraczającej 4 stron, na papierze A4 z marginesem 3 cm z lewej strony i 2 cm z prawej, 30 do 31 wierszy na stronie. Do tekstu proszę dołączyć podpisane na odwrocie zdjęcie autora (autorów).
 3. Do maszynopisu prosimy dołączyć tekst zapisany na dyskietce w formacie programu Microsoft Word w wersji 6.0 lub wyższej.
 4. Strona tytułowa powinna mieć następujący układ: w pierwszym wierszu 7-8 cm od góry imię i nazwisko autora (autorów), w następnym wierszu krótki tytuł pracy, wg zasady: minimum słów - maksimum treści; pod tytułem miejscowość i nazwa zakładu z którego praca pochodzi, a na końcu pracy krótka notka biograficzna do dwóch wierszy i adres pierwszego autora. Prosimy nie tworzyć przypisów.
 5. Przed właściwym tekstem proszę zamieścić krótkie streszczenie nie przekraczające 5 wierszy, wyraźnie oddzielone interlinią od tekstu.
 6. Do tekstu można dołączyć ryciny, tabele lub reprodukcje łącznie do czterech, z zaznaczeniem w tekście gdzie rycina ma być umieszczona. Na odwrocie ryciny proszę oznaczyć strzałką jej górę i numer, ryciny numeracją arabską, tabele rzymską, oraz nazwisko autora i tytuł pracy.
 7. Treść podpisów pod rycinami i tabelami proszę podać na oddzielnej kartce zatytułowanej "podpisy pod ryciny (tabele)".
 8. Autorów prosimy o podanie w wiodącym piśmie numerów telefonów, co w razie potrzeby umożliwi szybszy kontakt.
 9. Spis piśmiennictwa i źródeł tylko autorów cytowanych w tekście, proszę podać na oddzielnej kartce w porządku alfabetycznym w licznie nie przekraczającej 5 pozycji wg obowiązującej zasady: nazwisko autora, inicjały imion, tytuł artykułu, czasopisma, rok, tom, numer zeszytu i stronę początkową.
 10. Prace będą recenzowane.
 11. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów, poprawiania błędów językowych, stylistycznych i w nazewnictwie, dokonywania niezbędnych skrótów nie wpływających na merytoryczną wartość tekstu. Artykuły będą mogły być przedrukowane przez prasę lub wydawnictwo innej izby lekarskiej bez wynagrodzenia.
 12. Nie zamówionych artykułów redakcja nie zwraca.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020