Strona główna OIL

   


 
Seniorzy

Seniorzy dzielą się opłatkiem

6 grudnia 2013 roku tradycyjnie w dużej auli Pałacu Branickich spotkało się ponad stu seniorów, aby podzielić się opłatkiem. Wśród gości, którzy uświetnili tę uroczystość byli: ks. infułat Adam Kraśnicki, ks. prawosławny Włodzimierz Misijuk, prorektor UMB prof. Adrian Chabowski, prezes Spółdzielni Lekarskiej "Eskulap" dr Marek Róg, prezes OIL prof. Janusz Kłoczko. Piękną oprawę muzyczną stworzyli "lekarze muzykujący" pod wodzą kol. Janusza Szyszko. Jak zawsze dominowała serdeczna atmosfera wzajemnej życzliwości.
11 grudnia 2013 roku w Łomży odbyło się spotkanie opłatkowe lekarzy seniorów z terenu działania Delegatury OIL w Łomży. Zebranych powitali M. Makarewicz (wiceprezes ORL), K. Dach oraz B. Podolak (z-ca przewodniczącego Komisji ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów ORL). Chwilą ciszy i zadumy nad rzeczywistością przemijania uczczono pamięć tych, którzy odeszli z tego grona w 2013 roku.
Z radością składano wzajemnie życzenia, dzielono się opłatkiem, śpiewano kolędy, było sympatycznie, miło i rodzinnie. Rozstawano się z zaznaczeniem: do następnego spotkania opłatkowego w 2014 roku.
Spotkanie opłatkowe lekarzy seniorów (53 osoby) ziemi suwalskiej, augustowskiej i sejneńskiej odbyło się 6 grudnia 2013 roku w sali bankietowej Domu Nauczyciela w Suwałkach. Gościem spotkania był ksiądz kapelan Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach Jarosław Pierzgalski. Gospodarzami - koledzy L. Chatkowski, A. Tynecki oraz J. Podziewski. Przy stole wigilijnym, przez trzy godziny nie milkły serdeczne rozmowy, były wspomnienia o koleżankach i kolegach, których nie ma wśród nas. Starym zwyczajem po takim spotkaniu, z życzeniami i paczuszkami odwiedzono w domach seniorów poważnie chorych.
Jesteśmy życzliwie przyjmowani, sprawiamy przyjemność odwiedzanym.

Ryszard Grabowski, Bronisław Podolak, Jan Podziewski


Obchody 90-lecia - Jubilaci 2013

10 grudnia 2013 roku w siedzibie delegatury OIL w Łomży odbyło się uroczyste spotkanie z Jubilatką, 90-letnią Panią Doktor Janiną Makowską, na które przybyła ze swoją starszą siostrą Jadwigą.
Urodziła się 9 grudnia 1923 roku w Łomży. Z tym miastem na stałe jest związana, z przerwą na odbycie studiów na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku. Tu odbyła staż, specjalizację w dziedzinie pediatrii oraz pracowała do emerytury.
Spotkanie odbyło się w gronie przyjaciół, kolegów i koleżanek z okresu pracy zawodowej oraz lekarzy przyjaciół, którzy opiekują się zdrowiem Jubilatki.
Od lewej siedzą: St. Borzuchowski, Janina Makowska (jubilatka), Jadwiga Makowska, A. Markowska.
Od lewej stoją: W. Bąkowski, K. Bandzul, T. Schramm, M. Makarewicz, B. Podolak, K. Jakubowska, K. Dach, St. Schramm, W. Markowski
W imieniu Samorządu Lekarskiego, koledzy Maciej Makarewicz, Krzysztof Dach oraz Bronisław Podolak przekazali list gratulacyjny, gratyfikację i kwiaty. Kol. Kazimierz Bandzul przekazał list gratulacyjny wraz z najlepszymi życzeniami od konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pediatrii prof. Macieja Kaczmarskiego. Zaśpiewano tradycyjne sto lat. Życzeniom nie było końca.

Redakcja


APEL do P.T. Koleżanek i Kolegów

Zwracamy się z serdeczną prośbą - zdarza się, że rezygnujecie Państwo z posiadanego komputera, laptopa, tableta, ponieważ kupujecie nowy i czasem nie wiecie, co zrobić ze starym, ale jeszcze sprawnym.
Przekażcie go nieodpłatnie kolegom seniorom, którzy nie posiadają żadnego.
Czekamy na Państwa telefon (sekretariat izby, 85 73-21-935).
Już w czasie zjazdu delegatów OIL w grudniu 2013 roku, po wygłoszeniu powyższego apelu, jako pierwszy wyraził chęć przekazania komputera seniorom kol. Waldemar Pędziński z Łomży.
Dziękujemy.

Komisja ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów OIL w Białymstoku


Jedziemy na wycieczki

Jako pierwsza projektowana w 2014 roku będzie wyprawa na trasie Bratysława - Wiedeń - Brno, 26-29 maja, czterodniowa. Przewidywany koszt indywidualny przy grupie 40-osobowej wyno-si 759 złotych, natomiast dla grupy 20-osobowej - 915 złotych. Cena nie zawiera opłaty za bilety wstępu, które wynoszą ok. 35 euro. Lekarze otrzymają częściową refundację z budżetu Komisji, nie-lekarze ponoszą pełną opłatę. Zgłoszenia udziału wraz z przedpłatą w wys. 200 zł proszę kierować do p. Jolanty Wróblewskiej, tel. 73-21-935 w nieprzekraczalnym terminie do 30 marca br. Całość opłaty należy uiścić do 25 kwietnia br. Następna wycieczka: Malbork - Frombork - Mierzeja Wiślana w dniach 11-12 czerwca 2014 roku. Opłata indywidualna dla grupy 40-osobowej wynosi 349 zł, zaś dla 35-osobowej - 389 zł. Zgłoszenia do 15 kwietnia br. proszę kierować do p. Jolanty Wróblewskiej, tel. 73-21-935. Opłatę należy uiścić do 9 maja. Istnieje możliwość częściowej refundacji. Ryszard Grabowski - Przewodniczący Komisji ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów OIL w Białymstoku

Komisja ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów OIL w Białymstoku

Biuletyn nr 1/2014 - pismo Okręgowej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku.
Dla członków izb lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004  
Redaktor: serwis@bialystok.oil.org.pl  
Data utworzenia: 2014-02-26