Strona główna OIL

   


 
Epitafia

Zofia Gracjanna Pietruska
Profesor Akademii Medyczej w Białymstoku
1929-2012


Pożegnała nas w dniu 27 marca 2012 roku.
Była wybitną lekarką, o najwyższych wartościach etycznych, wieloletnim nauczycielem akademickim i utalentowanym naukowcem.


Zofia Gracjanna Pietruska, z domu Przełucka, urodziła się 22 października 1929 roku w Lublinie. Ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Lublinie w listopadzie 1954 roku. W 1955 roku rozpoczęła pracę jako asystentka w I Klinice Chorób Wewnętrznych AM w Białymstoku pod kierunkiem prof. Mariana Tulczyńskiego. W latach 1961 - 1979, jako st. asystent i adiunkt tej Kliniki, była jednym z najbliższych współpracowników prof. Beaty Bogdanikowej. W 1980 roku współorganizowała Klinikę Endokrynologii AMB jako adiunkt, a w latach 1983 - 1984 - docent. Od 1984 roku została kierownikiem Zakładu Immunopatologii AMB, który organizowała od podstaw. Jako profesor Akademii Medycznej kierowała nim aż do emerytury w 1996 roku.
Uzyskała specjalizację I i II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych (1957, 1962); w 1965 roku - stopień doktora nauk medycznych, zaś w 1981 roku - doktora habilitowanego; tytuł pracy habilitacyjnej - "Dopełniacz w wybranych chorobach z autoagresji". Jej zainteresowania naukowe koncentrowały się głównie na problemach chorób tkanki łącznej, endokrynologii oraz immunopatologii klinicznej. Była autorką ponad 60 wartościowych publikacji w polskich i międzynarodowych czasopismach.
Należała do szeregu towarzystw naukowych; w Pol. Tow. Immunol. przez wiele lat pełniła funkcję sekretarza Oddziału Białostockiego. W latach 1989 - 1993 działała w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Białymstoku będąc zastępcą rzecznika odpowiedzialności zawodowej.
Profesor Zofia Pietruska charakteryzowała się wielką erudycją oraz niezwykłą kulturą osobistą; zawsze pogodna i uśmiechnięta, była pełna optymizmu, całkowicie oddana Rodzinie. Jej dewizę życiową stanowiła jak największa życzliwość do chorych i współpracowników; taką Ją zapamiętaliśmy.

Koleżanki i Koledzy


Urszula Alicja Bagińska
1955 - 2011


W dniu 24 listopada 2011 roku zmarła doktor nauk medycznych Urszula Alicja Bagińska. Urodziła się 5 stycznia 1955 roku w Białymstoku. W 1973 roku rozpoczęła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku.
Dyplom lekarza uzyskała w 1979 roku.
Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę w Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ-ie w Choroszczy, przenosząc się w 1980 roku do Akademii Medycznej, gdzie pracowała kolejno w Zakładach AMB: Anatomii Prawidłowej, Genetyki Klinicznej oraz Anatomii Patologicznej, w którym obroniła pracę doktorską. Równoległe od 1981 roku, jako wolontariusz, była związana z Kliniką Neurologii Państwowego/Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, gdzie uzyskała stopień specjalisty neurologa. W 1993 roku rozpoczęła pracę w Zakładzie Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, w którym prowadziła zajęcia ze studentami VI roku Wydziału Lekarskiego oraz kształcenie podyplomowe lekarzy rodzinnych.
Była sumiennym lekarzem i nauczycielem. Fascynowało ją również wiele spraw pozazawodowych. Lubiła podróżować za granicę, ale równie chętnie odwiedzała ciekawe miejsca w Polsce. W podróżach często towarzyszyła jej ukochana córka Karolina, o którą dbała w sposób szczególny - była najukochańszą mamą i najwspanialszą babcią na świecie.
Była człowiekiem dobrym, niezwykle otwartym, życzliwym, umiała cieszyć się życiem, być wśród przyjaciół. Stanowiła wielkie wsparcie dla rodziny; jej przedwczesne, nagłe odejście jest ogromną startą dla najbliższych.
W jesienny dzień 24 listopada 2011 roku pożegnaliśmy koleżankę, przyjaciółkę, lekarza, nauczyciela, która pozostanie w naszej pamięci jako człowiek, o którym się nie zapomina.
Spoczęła w grobie rodzinnym na cmentarzu w Łapach.

Koleżanki i Koledzy


Marian Czaczkowski
1942 - 2012

"Najpiękniej umiera gałąź:
łamie się pod ciężarem owoców"

Friedrich Hebbel

"Niektórych szkoda bardziej" - stwierdził Wojciech Krzyżanek ("Gazeta Telewizyjna" 5-12 stycznia), wspominając niedawno zmarłego Michała Sumińskiego, który zasłużył na miano idola młodych telewidzów dzięki swoim przyrodniczym opowieściom.
Marian Czaczkowski nie był idolem młodzieży ani gwiazdą telewizyjną. A jednak należał do tych których też szkoda bardziej...
Po studiach na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku i uzyskaniu dyplomu (5 stycznia 1967 roku) pracował w Szpitalu Powiatowym w Grajewie. W tym czasie zdobył specjalizację I i II stopnia w zakresie położnictwa i chorób kobiecych. Poza tym ukończył wiele bardzo istotnych dla rozwoju zawodowego kursów doskonalenia podyplomowego.
Po wymaganym konkursie na ordynatora oddziału ginekologiczno-położniczego w dniu 1 lutego 1983 roku rozpoczął pracę w Szpitalu Powiatowym w Lwówku Śląskim. Praca w tym szpitalu umożliwiła Panu Doktorowi przysłowiowe rozwinięcie skrzydeł. Profesjonalista w swojej dziedzinie dbał o dydaktyczne przygotowanie wielu nowych specjalistów, traktując ich z wielką życzliwością. Duża kultura osobista, poczucie odpowiedzialności, sumienność i zdyscyplinowanie zapewniły Mu zasłużony autorytet, uznanie i szacunek zarówno wśród pacjentek, jak i współpracowników.
W 2003 roku, już na emeryturze, powrócił do Grajewa, gdzie przez kilka lat - do momentu wykrycia u Niego nieuleczalnej choroby - pracował w niepublicznej przychodni "Medicus". Tu również, jako lekarz ginekolog, cieszył się wielkim uznaniem.
Prywatnie był człowiekiem pełnym ciepła i uroku. Kochał życie w różnych jego przejawach, uwielbiał spotkania z rodziną i przyjaciółmi. Był - co się rzadko zdarza - w zasadzie pozbawiony egoizmu. W 10-miesięcznej walce z nowotworem nie przestał się troszczyć o swoich najbliższych, chcąc zaoszczędzić im cierpień, o swoich jakby zapominając.
Odszedł 1 marca 2012 roku.
Trudno takiego człowieka nie żałować...

Przyjaciółka Bogusi i Mariana Czaczkowskich
Marianna Niewulis

Biuletyn nr 2/2012 - pismo Okręgowej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku.
Dla członków izb lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020