Strona główna OIL

   


 
Profesor Andrzej Szczeklik (1938 - 2012)
Pro Memoria

W dniu 3 lutego 2012 roku pożegnał nas Profesor Andrzej Szczeklik, niezwykły lekarz, naukowiec i humanista, wspaniała postać polskiej medycyny. Wiadomość o Jego śmierci przyjęliśmy jako coś niemożliwego, był bowiem symbolem wszystkiego co dobre i pogodne w otaczającej rzeczywistości.

Urodził się 29 lipca 1938 roku w Krakowie. Tam, w 1961 roku ukończył studia medyczne. W latach 1964 - 1971 pracował w Klinice Chorób Wewnętrznych i Zakładzie Biochemii AM we Wrocławiu; doktorem nauk medycznych został w 1966 roku, doktorem habilitowanym - w 1969; uzyskał specjalizację I i II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych (1964, 1967). Od 1972 roku związał się na stałe z Krakowem, gdzie objął stanowisko kierownika Kliniki Alergii i Immunologii AM, a następnie II Katedry Chorób Wewnętrznych CM UJ. W 1979 roku został profesorem nadzwyczajnym, zaś w 1989 roku - zwyczajnym. W latach 1990 - 1993 był rektorem AM w Krakowie; w latach 1993 - 1996 - prorektorem UJ ds. Collegium Medicum. Przez wiele lat pełnił funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie chorób wewnętrznych - w tym czasie Kraków stał się stolicą polskiej interny.
Profesor Andrzej Szczeklik był członkiem Papieskiej Akademii Nauk w Watykanie, wiceprezesem Polskiej Akademii Umiejętności, członkiem honorowym Royal College of Physicians w Londynie oraz American College of Physicians. Otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetów Medycznych we Wrocławiu, Katowicach, Łodzi i Warszawie.
Bywał i pracował w szeregu renomowanych ośrodków zagranicą, między innymi jako visiting profesor w Sheffield i Londynie oraz w klinikach szwajcarskich. Był autorem ponad 600 publikacji naukowych, w tym 12 książek; wypromował 47 doktorów oraz 17 doktorów habilitowanych. Jego główne osiągnięcia naukowe obejmowały wyjaśnienie mechanizmu działania prostacykliny na organizm ludzki, wprowadzenie jej do leczenia następstw miażdżycy oraz liczne pionierskie odkrycia dotyczące zagadnień zawału serca i astmy oskrzelowej.
Został uhonorowany licznymi wyróżnieniami i nagrodami, wśród nich Pierwszą Nagrodą czasopisma "The Lancet" za badania nad astmą oskrzelową (1999), Nagrodą im. Roberta Cook'a Amerykańskiej Akademii Alergii, Astmy i Immunologii, Nagrodą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (1998); w 1998 roku został "Krakowianinem Roku", zaś dwa lata później otrzymał "Laur Jagielloński" w dziedzinie nauk medycznych.
Profesor Andrzej Szczeklik należał do największych lekarzy - humanistów naszych czasów. Jego książki "Katharsis" oraz "Kore" podbiły serca i umysły czytelników. We wstępie do "Katharsis" Czesław Miłosz pisał: "Doktor Andrzej Szczeklik jest lekarzem humanistą i poeci oraz artyści wyczuwają w nim umysł nieco pokrewny, chociaż wsparty nieznaną im wiedzą z zakresu mikrobiologii, chemii i genetyki". Profesor był rzeczywistym przyjacielem artystów. W "Kore" czytamy: "Przed kliniką przy ul. Skawińskiej w Krakowie, która przez ostatnie lata życia Piotra Skrzyneckiego była mu drugim domem (ochrzcił ją mianem "Hotel snów") stanęła rzeźba poświęcona jego pamięci. Przedstawia akrobatów - kobietę i mężczyznę - balansujących wbrew sile ciężkości". Sam profesor Szczeklik potrafił improwizować przy fortepianie w Piwnicy pod Baranami.
Późniejszego profesora Szczeklika poznałem przed ponad pół wiekiem, jeszcze jako studenta, uczestnika konferencji Studenckich Kół Naukowych. Reprezentował wówczas Kraków, sprawiał wrażenie lidera swojej grupy. Na konferencji w Warszawie (koniec lat pięćdziesiątych) został laureatem zjazdowej nagrody; promieniował optymizmem i wielką otwartością. Po latach, gdy mogłem gościć w jego krakowskiej Klinice przy Skawińskiej na spotkaniach nadzoru krajowego z interny, profesor Szczeklik zarówno sylwetką, jak i ciągłą pogodą ducha przypominał studenta sprzed lat pięćdziesięciu. Stąd też niespodziewana wiadomość, że odszedł na zawsze była wręcz niewiarygodna i wstrząsająca. Opuścił nas Człowiek o największym autorytecie, a przecież obecnie w środowisku lekarskim najbardziej brakuje autentycznych wielkich autorytetów.

Jan Stasiewicz

Biuletyn nr 2/2012 - pismo Okręgowej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku.
Dla członków izb lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020