Strona główna OIL

   


 
Oddział Urologii Onkologicznej i Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku
Prezentacje

Oddział Urologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku jest kontynuatorem tradycji rozpoczętych przez profesora Konrada Fiedorowicza sięgających lat 20-tych XX wieku. Profesor Fiedorowicz był asystentem profesora Oppela i współpracownikiem profesora Mirotworcewa. Tytuł profesora chirurgii uzyskał na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu w Astrachaniu. Na początku lat dwudziestych przybył do Białegostoku obejmując funkcję kierownika Szpitala Chirurgicznego św. Rocha.
Profesorowi Fiedorowiczowi przypisuje się wykonanie po raz pierwszy w Białymstoku takich zabiegów jak cystoskopia, wycięcie nerki, podwieszenie nerki ruchomej, wytworzenie przetoki pęcherzowej, usunięcie kamieni z pęcherza moczowego, wyłuszczenie gruczolaka stercza. Do roku 1939, u 13 chorych dokonał przeszczepienia moczowodów do esicy sposobem Mirotworcewa. W roku 1945 prof. Fiedorowicz wydzielił w oddziale chirurgicznym Szpitala PCK 15 łóżek urologicznych.
Prowadzenie tych łóżek powierzył dr Władysławowi Giedrojciowi-Juraha, który w 1953 roku jako pierwszy w regionie północno-wschodnim otrzymał specjalizację urologiczną. W roku 1953, na bazie ówczesnych szpitali białostockich utworzono Wojewódzki Szpital im. Jędrzeja Śniadeckiego, a w 1954 roku powołano do życia pierwszy w regionie północno-wschodnim Oddział Urologiczny. Jego ordynatorem został dr Giedrojć. Po śmierci dr Władysława Giedrojcia-Jurahy w 1972 roku kolejnymi ordynatorami oddziału byli:
• prof. dr hab. Andrzej Musierowicz w latach 1973-77
• dr med. Jan Czerniawski w latach 1978-87
• dr Bohdan Kozłowski w latach 1988-2002
• dr med. Robert Kozłowski od roku 2003

Obecnie, w ciągu roku, w Oddziale Urologii Onkologicznej i Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku jest leczonych ok. 2400 pacjentów, a Poradnia Urologiczna udziela ponad 17 000 porad specjalistycznych.

Działalność oddziału skupia się na następujących dziedzinach urologii:
• urologia onkologiczna
• urologia rekonstrukcyjna
• endourologia

Ponad 60% pacjentów oddziału stanowią chorzy z nowotworami układu moczowo-płciowego oraz pacjenci z powikłaniami ze strony układu moczowego po leczeniu nowotworów innych narządów. Nowoczesną diagnostykę nowotworów układu moczowego umożliwia wyposażenie oddziału w pełen zakres endoskopów urologicznych, zarówno sztywnych jak i giętkich oraz tory wizyjne wysokiej rozdzielczości umożliwiające m.in. obrazowanie w trybie wąskiego pasma światła (NBI - Narrow Band Imiging) zwiększającym czułość badań endoskopowych. W oddziale wykonuje się wszystkie zabiegi z zakresu urologii onkologicznej: wycięcie nerki z nadnerczem i regionalnymi węzłami chłonnymi, usunięcie pęcherza moczowego z gruczołem krokowym u mężczyzn lub przednie wytrzewienie miednicy mniejszej u kobiet, wycięcie gruczołu krokowego z powodu raka, wycięcie zaotrzewnowych węzłów chłonnych w przypadku zaawansowanego raka jądra.
W ostatnich latach skupiono się na opanowaniu techniki operacji laparoskopowych. Aktualnie, metodą laparoskopową, wykonujemy rozległe zabiegi onkologiczne łącznie z operacjami usunięcia pęcherza moczowego, gruczołu krokowego i nerki.
Ważne miejsce w działalności oddziału zajmuje urologia rekonstrukcyjna. W połowie lat 90-tych ubiegłego wieku wprowadzono operacje polegające na wytwarzaniu zastępczego pęcherza jelitowego lub szczelnego zbiornika jelitowego u pacjentów wymagających usunięcia pęcherza moczowego. Oddział posiada duże doświadczenie w rekonstrukcjach moczowodów przeprowadzając operacje m.in. z wykorzystaniem uszypułowanego płata pęcherza moczowego lub zastępując moczowód fragmentem jelita. W ostatnich latach wprowadzono operacje rekonstrukcyjne cewki moczowej polegające na przeszczepie wolnego płata błony śluzowej w miejsce uszkodzonego fragmentu cewki.
Wyposażenie oddziału w najnowsze źródła energii stosowane w urologii, takie jak laser holmowy wysokiej mocy i diatermie umożliwiające przeprowadzanie zabiegów w środowisku soli fizjologicznej pozwoliło na rozwój małoinwazyjych metod z zakresu endourologii. I tak, w leczeniu kamicy moczowej stosujemy litotrypsję laserem holmowym, która umożliwia współpracę z giętkimi endoskopami urologicznymi. W leczeniu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego przeprowadzamy, oprócz tradycyjnej elektroresekcji przezcewkowej (TURP), elektroresekcję i elektrowaporyzację w środowisku soli fizjologicznej (TURiS, TEViS), oraz zabiegi laserowe: holmową ablację prostaty (HoLAP) i holmową enukleację prostaty (HoLEP).
Od początku istnienia oddziału 16 lekarzy zdobyło specjalizację z zakresu urologii, w tym 4-ech zdobyło międzynarodowy tytuł Fellow of the European Board of Urology nadawany przez Europejskie Towarzystwo Urologiczne we współpracy z Polskim Towarzystwem Urologicznym.
Pracownicy oddziału prowadzą działalność naukową owocem czego jest kilkadziesiąt publikacji w specjalistycznej prasie krajowej i międzynarodowej oraz kilkadziesiąt doniesień wygłoszonych na kongresach krajowych i zagranicznych. Oddział może poszczycić się między innymi zdobyciem II Nagrody w Kategorii Prac Doświadczalnych na 95 Kongresie Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego w Atlancie za prace nad wpływem przewlekłego niedokrwienia prostaty na strukturę i kurczliwość tkanki gruczołu krokowego oraz Nagrody Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Urologicznego za najlepszą pracę prezentowaną w czasie XXX Kongresu Naukowego PTU w Łodzi.

Aktualnie, w oddziale, są prowadzone 4 przewody doktorskie.

Asystenci Oddziału Urologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku od początku jego istnienia:
prof. dr hab. med. Józef Zalewski
dr med. Piotr Podsiadły
dr Andrzej Nowiński
dr med. Robert Mroczek
dr Sabina Malewska
dr med. Jerzy Milewski
dr med. Stefan Świesiulski
dr med. Mikołaj Chilimoniuk
dr Jerzy Szpiganowicz
dr Andrzej Matejczuk
dr med. Anatol Pachman
dr Janusz Dzięgielewski
dr Cezary Miśkiewicz
dr Paweł Zajkowski
dr Wojciech Kuryłowicz

Obecny skład Oddziału Urologii
dr med. Robert Kozłowski - ordynator
dr Marian Suchocki - z-ca ordynatora
dr Alicja Hanna Brycka
dr Adam Rutkowski
dr Rościsław Bielecki
dr Adam Charytoniuk
dr Andrzej Nazarkiewicz

Lekarze rezydenci:
dr Tomasz Guszcz
dr Magda Safiejko-Marek
dr Paweł Samocik

O autorze: dr n. med. Robert Kozłowski, od 2003 roku ordynator Oddziału Urologii Onkologicznej i Ogólnej WSzZ im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.

Robert Kozłowski

Biuletyn nr 2/2012 - pismo Okręgowej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku.
Dla członków izb lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020