Strona główna OIL

   


 
Komunikaty i informacje

Gratulacje

Z przyjemnością informujemy, że nasza Koleżanka działająca w izbie lekarskiej, dr n. med. Agnieszka Janke, została Naczelnym Lekarzem w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.

Redakcja


Odznaczenie izbowe
Komunikat ORL w Białymstoku


Uprzejmie informujemy, że Okręgowa Rada Lekarska podjęła decyzję o ustanowieniu odznaczenia Białostockiej Izby Lekarskiej, które byłoby przyznawane Koleżankom i Kolegom najbardziej zasłużonym w działalności na rzecz środowiska lekarskiego. Z tego powodu, chcąc poznać opinię jak największej liczby członków naszego Samorządu, zwracamy się z prośbą o wypowiedź w następujących kwestiach:
     • Jak wyobrażamy sobie odznaczenie?
     • Czy ma ono wyrażać po polsku lub łacinie określoną maksymę np. "Za zasługi dla środowiska lekarskiego" lub "Ku chwale lekarzy", itp?
     • Czy może ma nosić imię szczególnie zasłużonego podlaskiego lekarza wraz z jego portretem? Na przykład - prof. Konrada Fiedorowicza (1878 - 1957); a może - prof. Tadeusza Kielanowskiego (1905 - 1992)?
    • Czy na odznaczeniu winno znaleźć się logo naszej Izby? A może herb województwa? Prosimy o opinię Koleżanek i Kolegów na powyższe tematy; na ich podstawie opracujemy wstępne założenia odznaczenia i ogłosimy konkurs na ostateczny jego kształt.
Uwagi należy kierować do kol. Krzysztofa Dawidowskiego, dyrektora biura izby na adres pocztowy 15-082 Białystok, ul. Świętojańska 7), bądź na adres elektroniczny (k.dawidowski@hipokrates.org) do końca czerwca 2012 roku.
Dziękujemy za przesłane opinie - każda będzie cenną wskazówką.

Dr med. Andrzej Gajewski
Sekretarz ORL


Przepraszamy

Przepraszamy Pana Docenta Jana Pietruskiego za pomyłkę popełnioną przy korekcie redakcyjnej "Komentarza do artykułu Pana dra med. Stanisława Sierko" (Biuletyn OIL, 2012, Nr 1(90), str. 30). W drugim zdaniu drugiego akapitu mylnie zastąpiono formę "formułuje" wyrazem "formułuję", co zmienia sens zdania.
Pełne zdanie winno brzmieć następująco: "Nie śmiałbym proponować ponownej lektury, ale może warto zwrócić uwagę, że między oskarżeniem lekarza jak to formułuje, a krytyką jak to ująłem w felietonie jest zasadnicza różnica."

Redakcja


Specjalizacje 2011 - uzupełnienie

Nieco później wpłynęły do nas dyplomy lekarzy, którzy uzyskali specjalizację w dziedzinie STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ. Było to powodem nie umieszczenia nazwisk kol. kol. Marii Gabiec i Barbary Mazurkiewicz w poprzednim wydaniu biuletynu.


Zjazd Absolwentów AM w Białymstoku rocznik 1966 - 1972

W dniach 29 - 30 czerwca 2012 roku organizujemy w Białymstoku Zjazd Koleżeński z okazji 40-tej rocznicy ukończenia studiów. Koszt uczestnictwa - 400 zł, w tym cena albumu utworzonego z nadesłanych zdjęć. Kto z Koleżanek i Kolegów nie otrzymał listownie komunikatu nr 1, a chciałby uczestniczyć w Zjeździe, prosimy o wniesienie opłaty na konto: Bank PEKAO S.A. I/O Białystok nr 89 1240 1154 1111 0010 4276 7241 Kobylec Edward - Zjazd Absolwentów AMB.
Termin wpłat upływa z dniem 30.05.2012 roku.
Program Zjazdu prześlemy w komunikacie nr 2 osobom, które zgłoszą udział.
Informacji udzielają:
- Edward Kobylec - 602-653-368;
- Andrzej Gajewski - 607-987-059.


Zjazd Absolwentów AM w Białymstoku

Zapraszamy absolwentów Wydziału Lekarskiego AMB, rocznik 1986-1992, na zjazd organizowany z okazji XX-lecia ukończenia studiów.
Spotkanie planowane jest w dn. 14-16.09.2012 r. w Hotelu Gołębiewski w Białymstoku. Prosimy o jak najszybsze zgłaszanie uczestnictwa.
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego: Aneta Tatarczuk-Krawiel e-mail: zjazdumb@gmail.com

Biuletyn nr 2/2012 - pismo Okręgowej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku.
Dla członków izb lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020