Strona główna OIL

   


 
Doktor Władysław Giedrojć-Juraha
1910 - 1972

Był pionierem i twórcą białostockiej urologii.
Urodził się 25 lutego 1910 roku na Łotwie (Prezen, pow. rzeżycki). Szkołę średnią ukończył w Rzeżycy; studia medyczne odbył na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, uzyskując dyplom lekarza w 1938 roku. Do kwietnia 1939 roku pracował w Szpitalu Powiatowym w Głębokiem, a następnie (1939 - 1941) w Szpitalu Miejskim w Brześciu na oddziale chirurgicznym. W 1941 roku przeniósł się do Białegostoku, gdzie został zatrudniony w oddziale chirurgicznym kierowanym przez prof. Konrada Fiedorowicza. W 1942 roku pracował w oddziale chirurgiczno-urologicznym, którego ordynatorem był niemiecki urolog dr Franz Lothar.
W czasie okupacji działał w AK jako lekarz 10 pułku ułanów spieszonych w Białymstoku oraz szef sanitarny obwodu Białystok - powiat. Po wkroczeniu do Białegostoku Armii Czerwonej w 1944 roku został internowany do ZSRR, gdzie przebywał do 1945 roku. Po powrocie do Białegostoku w latach 1945-1948 pracował jako chirurg i urolog w I Szpitalu Miejskim. W 1948 roku został ordynatorem oddziału chirurgiczno-urologicznego w nowopowstałym Państwowym Szpitalu Chirurgicznym w Białymstoku. W 1953 roku Państwowa Komisja Weryfikacyjna ds. Specjalizacji uznała go za specjalistę II stopnia w zakresie chirurgii oraz urologii. Po przekształceniu Szpitala Chirurgicznego w Szpital Wojewódzki im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (1953) był ordynatorem Oddziału Urologii. Równocześnie w latach 1954 - 1962 pełnił obowiązki adiunkta w II Klinice Chirurgicznej AM w Białymstoku, działającej na bazie szpitala wojewódzkiego. Równolegle pracował w Szpitalu MSW w Białymstoku.
Dr Władysław Giedrojć-Juraha tworzył podstawy podlaskiej urologii szkoląc chirurgów w tej dziedzinie oraz wprowadzając nowoczesne techniki urologiczne. Był autorem kilkunastu publikacji klinicznych opartych głównie na własnych doświadczeniach. Pełnił też funkcję konsultanta wojewódzkiego w zakresie urologii. W 1957 roku zorganizował w Białymstoku Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego.
Zmarł wiosną 1972 roku podczas pracy w oddziale; został pochowany na cmentarzu Farnym w Białymstoku.

Jan Stasiewicz

Biuletyn nr 2/2012 - pismo Okręgowej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku.
Dla członków izb lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020