Strona główna OIL

   


 
Biuletyn nr 1 styczeń - luty 2012 roku

Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Kliknięcie na linku wyświetli treść artykułu Biuletynu:
» Ewa Wanda Szymaniak
» Żegnamy Wisławę Szymborską
» Kontrakty
» Z życia Izby
» Specjaliści - 2011
» Ordynatorzy z konkursu
» Komunikaty i informacje
» Wydarzenia
» Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Turośni Kościelnej
» Chora ustawa
» Jesteśmy coraz bardziej potrzebni i ważni!
» Klub podróżnika
» Komentarz do artykułu Pana dra med. Stanisława Sierko
» Poezja
» Dr n. med. Kazimierz Antoni Molski 1923 - 2011
» Wspomnienie o ś.p. Prof. dr hab. Marioli Marii Sulkowskiej
» Epitafia

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020