Strona główna OIL

   


 
Polemiki

Od Redakcji

      W "Gazecie Polskiej" w dniu 21 listopada 2007 r. ukazał się artykuł red. Leszka Misiaka pt. "Lekarski sąd kapturowy", w którym autor w sposób jednostronny atakuje postępowanie Okręgowego Sądu Lekarskiego w Białymstoku w związku z wyrokiem w sprawie dr. Wojciecha S. (zawieszenie prawa wykonywania zawodu na półtora roku).
      W odpowiedzi na w/w artykuł prof. Wanda Stokowska, przewodnicząca Sądu Lekarskiego w Białymstoku skierowała list do redaktora naczelnego "Gazety Polskiej", w którym wyjaśnia cały szereg nieścisłości zawartych w publikacji.
      Jeden z akapitów w artykule zawiera bezpośredni atak wymierzony personalnie w przewodniczącego ORL w Białymstoku prof. Jana Stasiewicza. Poniżej przedstawiamy w całości wymieniony fragment artykułu oraz odpowiedź przewodniczącego ORL skierowaną do redaktora naczelnego "Gazety". Komentarz pozostawiamy czytelnikom.
      Cytowany akapit.
      "Korporacja (izba lekarska , przyp. Redakcji) zadbała, by w rejonie Białegostoku nie znalazł on zatrudnienia. Gdy S. dostał pracę w pogotowiu ratunkowym w Mrągowie, 150 kilometrów od miejsca zamieszkania, prof. Jan Stasiewicz, szef Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku, zadzwonił do tamtejszej izby lekarskiej, wyrażając oburzenie, że zatrudniają "czarną owcę". Po tym telefonie dr. S zwolniono także z Mrągowa. Prof. Stasiewicz, który zarzucił S. nieetyczne zachowanie, nie widzi naruszenia zasad etyki w przyjęciu pieniędzy przez doc. H., którego nawet przywrócono do pracy, choć jest oskarżony przez prokuraturę o łapówkarstwo. Choć proces H. wciąż trwa, Stasiewicz wypowiadał się nawet, że jest on niewinny (sic!). Jednocześnie zapowiadał, że osądzi dr. S. nawet zaocznie. Gdy dzwoniłem do profesora, nie chciał o tym rozmawiać".

Odpowiedź przewodniczącego ORL

Pan Tomasz Sakiewicz
Redaktor Naczelny
"Gazety Polskiej"

      Szanowny Panie Redaktorze, Z ogromnym zaskoczeniem przeczytałem artykuł "Lekarski sąd kapturowy" pióra red. Leszka Misiaka wydrukowany w "Gazecie Polskiej" z dnia 21 listopada 2007 roku.
      W jednym tylko akapicie, dotyczącym mojej osoby, stwierdziłem co najmniej cztery nieprawdziwe informacje.
      Po pierwsze - nie jest zgodna z prawdą informacja, że dzwoniłem do Okręgowej Izby Lekarskiej w Olsztynie z "oburzeniem, że zatrudniają "czarną owcę". Los chce, że do OIL w Olsztynie nie dzwoniłem nigdy podczas swojej 18- letniej działalności w samorządzie lekarskim. Potwierdziłem tylko wiadomość, którą uzyskałem z gazet o zatrudnieniu w Mrągowie dr. S. rozmawiając z przewodniczącym OIL w Olsztynie podczas posiedzenia Naczelnej Rady Lekarskiej w Warszawie; nie zgłaszałem żadnych sugestii na temat pozbawienia dr. S. pracy; nie mam po prostu takiego zwyczaju.
      Po drugie - nigdy przed wyrokiem sądu nie wypowiadam się o winie lub braku winy osoby sądzonej. W wypadku doc. H., mówiłem, że "nie wierzę w jego winę", a to ma zupełnie inne znaczenie.
      Po trzecie - nigdy nie głosiłem, "że osądzę dr. S. nawet zaocznie". Jest to absurdalne stwierdzenie, bowiem przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej nie ma żadnych uprawnień by osądzać lekarza; tak pisząc, autor wykazuje zupełny brak wiedzy na temat sądownictwa lekarskiego.
      Po czwarte - tłumaczyłem swemu rozmówcy przez telefon, że od paru tygodniu nie mogę wypowiadać się publicznie na temat dr. S., albowiem została złożona na mnie skarga (ze strony Rodziny dr. S.) do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Warszawie. Od tego czasu, stając się pośrednio stroną w w/w sprawie nie mogłem wygłaszać opinii o dr. S.
      Byłbym wdzięczny za sprostowanie powyższych nieprawdziwych informacji.

Z poważaniem
Jan Stasiewicz

Ps. Dziwi mnie agresywny ton artykułu, skierowany przeciwko Izbom Lekarskim, które swego czasu zostały zlikwidowane przez władze PRL (między innymi za korporacyjność), a obecnie są atakowane przez redaktora prawicowej Gazety.

Biuletyn nr 2007/4 - pismo Okręgowej Izby lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku.
Dla członków izb lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020