Strona główna OIL

   


 
Apel
Do Szanownych Koleżanek i Kolegów Lekarzy

      "I Ty również będziesz emerytem".

      "Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Lekarza Seniora w Turośni Kościelnej" jest organizacją pożytku publicznego (OPP), z czym wiąże się prawo do korzystania z odpisu podatkowego. Mogą więc Państwo wpłacać określoną kwotę do wysokości 1% należnego podatku. Przypominamy, że jest ona wyliczona z kwoty należnego podatku ze wskazaniem naszego Stowarzyszenia.
      W roku bieżącym uległy zmianie zasady odpisu rozliczenia z Urzędem Skarbowym za rok ubiegły. Nie wypełniamy już przekazu pocztowego, lecz zadeklarowaną sumę wpisujemy do odpowiedniej rubryki w zeznaniu podatkowym, a Urząd Skarbowy prześle ją na nasze konto.

      Numer konta bankowego naszego Stowarzyszenia:
      84 1020 1332 0000 1102 0245 3025.

      Numer Krajowego Rejestru Sądowego (KRS): 0000046881


  • Osoby wypełniające PIT 37 (dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej), zaznaczają odpis w części I poz. 124, 125 i 126.
  • Osoby wypełniające PIT 36 (dla osób prowadzących działalność gospodarczą) zaznaczają odpis w części P, poz. 312, 313 i 314.
  • Osoby wypełniające PIT 36L (dla osób prowadzących działalność gospodarczą, opodatkowane na zasadach określonych w art. 30 C ustawy z 26 lipca 1991 r. (podatek dochodowy od osób fizycznych) zaznaczają odpis w części 0 poz. 108, 109 i 110.
  • Osoby wypełniające PIT 28 zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, w wysokości dokonanych obliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok 2007, zaznaczają odpis w części 0, poz. 136, 137 i 138.

      U zyskanymi od Państwa pieniędzmi będziemy wspierać funkcjonowanie Domu Lekarza Seniora.

Przewodniczący Komisji
ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów
Ryszard Grabowski
Przewodniczący Stowarzyszenia
Przyjaciół Domu Lekarza Seniora
Mieczysław Sopek

Biuletyn nr 2007/4 - pismo Okręgowej Izby lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku.
Dla członków izb lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020