Strona główna OIL

   


 
Emeryci i Renciści

Komisja NRL
Częstochowa - 22.09.2007 r.

"Z kolorowych siedmiu smug
Most przez niebo zrobił Bóg:
Po tęczowym moście
Aniołowie noście
Serce moje do JEJ NÓG".

(-) Lucjan Rydel

      22 września 2007 roku w Częstochowie odbyło się posiedzenie Komisji ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów Naczelnej Rady Lekarskiej. W obradach wzięli udział stali członkowie komisji oraz przedstawiciele wszystkich OIL. Uczestnikami spotkania byli także zaproszeni: Prezes NIL Konstanty Radziwiłł i przewodniczący OIL w Częstochowie Zbigniew Brzezin.
      Obrady przebiegały w niezwykle serdecznej i koleżeńskiej atmosferze, do czego przyczynili się organizatorzy: przewodniczący Komisji NRL kol. Zdzisław Bednarek z Brzegu i kol. Małgorzata Pełka-Grzesiak z Częstochowy. Tematem obrad była sprawa naszych stałych postulatów, aby lekarz emeryt - rencista mógł wystawić sobie i swojej najbliższej rodzinie skierowanie na badania podstawowe oraz skierowanie do specjalisty. Powyższe postulaty były przedstawiane przez NIL, m. in. zostały skierowane do Sejmowej Komisji Zdrowia z okazji nowelizacji ustawy, ale oceniono je negatywnie i nie zostały zrealizowane.
      Rozważano, czy byłaby do przyjęcia przez władzę możliwość wnoszenia przez zainteresowanego opłat za badanie a potem ich refundacja przez NFZ, jak to ma miejsce w niektórych krajach UE (Francja). Dużo uwagi poświęcono różnym formom pomocy materialnej emerytom - rencistom, takich jak zapomogi jednorazowe czy zapomogi stałe (np. kwartalne), dodatki opiekuńcze, dopłaty do Domów Pomocy Społecznej (o ile nie ma własnego Domu Lekarza Seniora), dopłaty za rehabilitację (sanatorium) a także różnym formom zaspokojenia życia kulturalnego.
      Koledzy z wielu ośrodków podnosili sprawę niekoleżeńskiego traktowania emerytów - rencistów jako pacjentów, wręcz niedostrzegania przed gabinetem znanych sobie lekarzy, nawet byłych nauczycieli czy mistrzów, co skutkowało wielogodzinnym oczekiwaniem na wizytę. Sytuacja taka jest wielce upokarzająca dla seniorów. Uznano za potrzebę publikowania w różnych wydawnictwach medycznych apeli w tej kwestii ponieważ dawno wykreślono z ustawy przepisy o przyjmowaniu pracowników służby zdrowia bez kolejki. Ale pozostawiono taki przepis (nadal obowiązuje) honorowym dawcom krwi. Wiele grup zawodowych (kolejarze, nauczyciele, górnicy) utrzymało swoje przywileje, my nie mamy żadnych... Mimo tego aktualne jest nadal nasze hasło: "chorego lekarza przyjmuję poza kolejnością".
      Byliśmy oczywiście na Jasnej Górze, przede wszystkim w kaplicy przed odsłoniętym Cudownym Obrazem Matki Boskiej Jasnogórskiej. Zwiedziliśmy muzeum, skarbiec a także (potraktowano nas jak VIP-ów) bibliotekę starą, gdzie wpisaliśmy się do księgi pamiątkowej wśród możnych tego świata.
      Tegoż dnia 22 września 2007 roku o godz. 13.oo została odprawiona specjalnie dla nas Msza Święta w intencji wszystkich lekarzy emerytów, rencistów i ich rodzin. Mszę Świętą celebrował i wygłosił homilię paulin Ojciec Olaf (Witold Głowacz).

Ryszard Grabowski


Mieliśmy swój Opłatek !

"Żyli dwaj staruszkowie
W ogromnej zażyłości
Z staruszkiem Panem Bogiem
Prostym jak on prości"

(-) Jan Kasprowicz

      Wszystko odbywało się w poniedziałek 17 grudnia 2007 roku w pięknej scenerii, w Auli Magna Pałacu Branickich, gdzie na nasze zacne grono patrzyło z malowideł wielu dostojników tego magnackiego rodu. Aulę udostępnił JM Pan Rektor, za co serdecznie Mu dziękujemy.
      Wśród naszych gości był Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Edward Ozorowski. Spośród bardzo wielu uroczystości opłatkowych, na które był proszony, wybrał nas, seniorów. Ksiądz Biskup Jakub, Ordynariusz Diecezji Prawosławnej Białostocko - Gdańskiej nie mógł przybyć, więc wydelegował swego przedstawiciela księdza Andrzeja Bierezowca.
      Był z nami również gospodarz pałacu, Jego Magnificencja Rektor prof. Jan Górski. Obecni na spotkaniu seniorzy, to głównie absolwenci Alma Mater Białostociensis. Gościliśmy również, miłego naszemu sercu, sponsora mgr. Michała Klimowicza, prezesa Spółdzielni Lekarskiej "Eskulap". Jesteśmy mu szczególnie wdzięczni, gdyż w obecnych czasach niełatwo znaleźć osobę, która chciałaby sponsorować działania emerytów.
      Na nasze spotkanie przyszedł sam kwiat społeczności Seniorów Białegostoku, było ponad sto dwadzieścia osób. Na wstępie bardzo serdecznie powitałem Gości. Ksiądz Arcybiskup wygłosił małą homilię, ksiądz Andrzej mu wtórował; nasz Prezes Izby mówił o dokonaniach zawodowych lekarzy seniorów, wykazując ich ogromny dorobek.
      Pan Rektor złożył nam, w sposób bardzo ciepły, życzenia świąteczne. Następnie była modlitwa i kolęda zaintonowana przez ks. Arcybiskupa - i rozpoczęliśmy dzielenie się opłatkiem. Nastąpiła eksplozja serdeczności, wydawałoby się, że nie zmieścimy się z życzeniami w ciągu kilku godzin. Takiej spontanicznej życzliwości, troski o zdrowie kolegów, przyjaciół, chyba dawno nie było. Spotkanie to zorganizowała komisja emerycka naszej izby. Podobne spotkania opłatkowe odbyły się także w Łomży i Suwałkach. W czasie spotkania wykonaliśmy wiele zdjęć. Kto z Koleżeństwa chciałby je posiadać, to proszę zgłosić się do p. Joli Wróblewskiej w sekretariacie izby. Otrzymacie Państwo płytę CD umożliwiającą wykonanie dowolnych zdjęć w zakładzie fotograficznym.

Ryszard Grabowski


Życzenia Noworoczne

      Wszystkim Koleżankom i Kolegom Seniorom składam bardzo serdeczne życzenia. Niechaj Nowy Rok 2008 będzie dla Nas bardziej obfity aniżeli miniony, niech ziszczą się nasze plany i marzenia.

Ryszard Grabowski
Przewodniczący Komisji
ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów ORL

Biuletyn nr 2007/4 - pismo Okręgowej Izby lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku.
Dla członków izb lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020