Strona główna OIL

   


 
Lekarze Rodzinni

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

      Zachęcam do zapoznania się z treścią załącznika do umów zawieranych przez świadczeniodawców z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2008, dotyczącego zasad postępowania lekarzy.
      Już od kilku tygodni pacjenci leczący się w poradniach specjalistycznych informowani są przez lekarzy rodzinnych o obowiązku dostarczenia pisemnej informacji o zalecanych lekach, okresie ich ordynowania, kolejnych wyznaczonych wizytach kontrolnych. Pacjenci mogą zgłaszać się po przedłużenie specjalistycznego leczenia do lekarza rodzinnego jedynie w przypadkach, kiedy posiadają pisemne zalecenia lekarza specjalisty.
      Czy kolejny załącznik poprawi komunikację pomiędzy lekarzami? Zobaczymy.

Joanna Zabielska-Cieciuch
lekarz rodzinny

Biuletyn nr 2007/4 - pismo Okręgowej Izby lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku.
Dla członków izb lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020