Strona główna OIL

   


 
Komunikaty

Posłowie na Sejm oraz radni
Sejmiku Wojewódzkiego

      Informujemy, że Pan Damian Raczkowski, poseł na Sejm RP z woj. Podlaskiego, został wybrany na wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia.
      W składzie Sejmiku Województwa Podlaskiego znajduje się obecnie trzech lekarzy, członków naszego Samorządu. Do grona dr Ireny Berner oraz dr. n. med. Jacka Cylwika dołączył prof. dr hab. Wiktor Łaszewicz, który zastąpił pana Jacka Żalka, obecnie posła na Sejm RP.

Gratulujemy


Ponownie przypominamy
Kandydaci na Lekarzy Sądowych

      Działając na podstawie ustawy z 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz. U. Nr 123 poz. 849) prezesi sądów okręgowych w Białymstoku, Łomży i Suwałkach poszukują lekarzy specjalistów na kandydatów na lekarzy sądowych (nie mylić z biegłymi sądowymi). Chętni, pracujący we wszystkich miejscowościach woj. podlaskiego, mogą zgłaszać się telefonicznie (085 73 21 935) do izby lekarskiej.
      Poszukiwane specjalności:
      Sąd Okręgowy w Białymstoku: choroby wewnętrzne, medycyna rodzinna, chirurgia, onkologia, położnictwo i ginekologia, psychiatria, kardiologia, medycyna sądowa, gastrologia, dermatologia, stomatologia, neurologia, okulistyka, otorynolaryngologia, pediatria, rehabilitacja medyczna, urologia, choroby płuc.
      Sąd Okręgowy w Łomży: choroby wewnętrzne, neurologia, ginekologia, chirurgia, kardiologia, ortopedia, psychiatria, onkologia, pulmonologia.
      Sąd Okręgowy w Suwałkach: chirurgia ogólna i dziecięca, choroby wewnętrzne, zakaźne, płuc, dermatologia, kardiologia, neurologia, okulistyka, onkologia kliniczna, ortopedia i traumatologia, położnictwo i ginekologia, psychiatria, urologia, endokrynologia, gastroenterologia, nefrologia, reumatologia.

Nazwy specjalności podano w brzmieniu określonym przez prezesów sądów. (kd)


Kursy

      Wykaz kursów specjalizacyjnych i doskonalących realizowanych w Akademii Medycznej w Białymstoku w roku 2008 podajemy na naszej stronie internetowej: http://www. bialystok.oil.org.pl

*

      Podlaskie Centrum Edukacji Medycyny Ratunkowej informuje, iż 5-cio dniowe kursy dla lekarzy stażystów "Podstawy Medycyny Ratunkowej", odbędą się w następujących terminach: 07-11.01, 11-15.02., 25-29.02, 10-14.03, i 07-11.04.2008r. w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku. Zapisy tel. 085) 66-37-350 lub osobiście w pokoju 503.


Recepty

      Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, iż z dniem 31 grudnia 2007 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich.
      Zgodnie z nowymi przepisami "(...) druki recept wydrukowane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, można wykorzystać do dnia 30 czerwca 2008 roku" W związku z powyższym recepty bez nadruku słowa PESEL są aktualne do końca czerwca 2008 roku.

*

      Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 sierpnia 2007r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 166, poz. 1172) inwalidom wojennym oraz osobom represjonowanym, ich małżonkom pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowom i wdowcom po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych, uprawnionym do renty rodzinnej, przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki oznaczone symbolami "Rp" lub "Rpz", dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
      Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ w Białymstoku proponuje, by w przypadku wdów i wdowców po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych uprawnionych do renty rodzinnej jako dokument potwierdzający ww. uprawnienia traktować dokument wystawiony przez organ rentowy (ZUS) lub Narodowy Fundusz Zdrowia.
      W przypadku natomiast małżonków pozostających na wyłącznym utrzymaniu inwalidów wojennych oraz osób represjonowanych potwierdzeniem przyznanych uprawnień byłaby decyzja Dyrektora PO NFZ wydana w trybie art. 109 przywołanej powyżej ustawy.

Jacek Roleder
Dyrektor POW NFZ


Warsztaty kardiologiczne

      Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na VII Międzynarodowe Warsztaty Kardiologiczne "Wschód - Zachód" w dniu 12 kwietnia 2008 (sobota) godz. 9.00, Filharmonia Podlaska, Białystok, ul. Podleśna 2.
      W programie m. in.:

  • Nowe możliwości diagnostyki obrazowej układu krążenia;
  • Otyłość a choroby układu krążenia - fakty i mity;
  • Inwazyjna diagnostyka /leczenie arytmii;
  • Farmakoterapia choroby niedokrwiennej serca - nowe leki;
  • Sesja kardiochirurgiczna.

Organizatorzy - Klinika Kardiologii AMB, Stowarzyszenie Przyjaciół Serca, ul. M.C. Skłodowskiej 24A, 15-276 Białystok, tel/fax (085) 7468656 / 7468604, email.: musialwj@ poczta.onet.pl
      Uczestnicy Warsztatów otrzymują punkty edukacyjne PTK I TIP

Prof. W. J. Musiał
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego


Klub Podróżnika OIL w Białymstoku
zaprasza

      W ostatni piątek listopada 2007 roku w Klubie OIL odbyło się drugie spotkanie Klubu Podróżnika. Przy dźwiękach greckiej muzyki, i greckim winie słuchaliśmy wspomnień naszych kolegów, którzy odbyli wyprawę jachtem po morzach Grecji na przełomie kwietnia i maja. Obejrzeliśmy wystawę zdjęć prof. Janusza Bandurskiego obrazującą co ciekawsze fragmenty krajobrazów. Oglądnęliśmy również film, który został nakręcony w trakcie tej wyprawy. Z mariny Alimos Kalamaki w Pireusie wypłynęliśmy Jachtem Bavaria 46 (14,5 m. długości i 110 m2 żagla) z zamiarem opłynięcia dookoła wysp Dodekanezu. W tracie przepłynięcia 1200 mil morskich zwiedziliśmy wyspy: Siros, Ikarię, Samos, Kos, Rodos, Karpatos, Kretę, Santorini, Naxos, Eginę i parę mniejszych wysepek. Liczne wypożyczalnie samochodów na wyspach umożliwiły zwiedzanie nie tylko miast portowych ale również ciekawych miejsc na wyspach. Na Samos spełniło się marzenie Jurka Samusika "być na Samos w mieście Samos i pić wino Samos". Na Kos, chwile zadumy pod drzewem Hipokratesa i zwiedzanie ruin starożytnych lecznic. Na Krecie tradycyjne zwiedzanie ruin Knossos i wielu ciekawych miejsc. W rejsie udział wzięli: Janusz Bandurski, Jerzy Samusik, Sławomir Zubkiewicz, Tadeusz Zaremba i skipper jachtu Stanisław Boczoń. Spotkanie umożliwiło podzielenie się z kolegami wieloma problemami związanymi z organizacją rejsów jachtami. Zapraszamy kolegów w każdy ostatni piątek miesiąca na spotkanie Klubu Podróżnika i podzielenie się własnymi spostrzeżeniami i wrażeniami z różnych imprez turystycznych.

Skipper jachtu

Biuletyn nr 2007/4 - pismo Okręgowej Izby lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku.
Dla członków izb lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020