Strona główna OIL

   


 
Biuletyn nr 4 październik - grudzień 2007 roku

Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Kliknięcie na linku wyświetli treść artykułu Biuletynu:
» Klub Lekarza Seniora
» Dr med. Irena Białówna
» Pacta non sunt conventa
» Robole i małowierni
» Kalendarz Okręgowej Rady Lekarskiej
» Pierwsze koty za płoty
» Komunikaty
» Wydarzenia
» Lekarze Rodzinni
» Emeryci i Renciści
» Apel
» Książki
» Polemiki
» Wspomnienie
» Żałobne Karty

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020