Strona główna OIL

   


 
Regulamin ogłaszania prac

 1. Redakcja Biuletynu Izby Lekarskiej zamieszcza prace na aktualne tematy związane z lecznictwem: oryginalne, poglądowe, doniesienia ze spotkań i wydarzeń naukowych, sprawozdania, listy do redakcji, recenzje książek, a także ewenementy kulturalne.
 2. Teksty prosimy nadsyłać w maszynopisie w 1 egzemplarzu o objętości nie przekraczającej 4 stron, na papierze A4 z marginesem 3 cm z lewej strony i 2 cm z prawej, 30 do 31 wierszy na stronie. Do tekstu proszę dołączyć podpisane na odwrocie zdjęcie autora (autorów).
 3. Do maszynopisu prosimy dołączyć tekst zapisany na dyskietce w formacie programu Microsoft Word w wersji 6.0 lub wyższej.
 4. Strona tytułowa powinna mieć następujący układ: w pierwszym wierszu 7-8 cm od góry imię i nazwisko autora (autorów), w następnym wierszu krótki tytuł pracy, wg zasady: minimum słów - maksimum treści; pod tytułem miejscowość i nazwa zakładu z którego praca pochodzi, a na końcu pracy krótka notka biograficzna do dwóch wierszy i adres pierwszego autora. Prosimy nie tworzyć przypisów.
 5. Przed właściwym tekstem proszę zamieścić krótkie streszczenie nie przekraczające 5 wierszy, wyraźnie oddzielone interlinią od tekstu.
 6. Do tekstu można dołączyć ryciny, tabele lub reprodukcje łącznie do czterech, z zaznaczeniem w tekście gdzie rycina ma być umieszczona. Na odwrocie ryciny proszę oznaczyć strzałką jej górę i numer, ryciny numeracją arabską, tabele rzymską, oraz nazwisko autora i tytuł pracy.
 7. Treść podpisów pod rycinami i tabelami proszę podać na oddzielnej kartce zatytułowanej "podpisy pod ryciny (tabele)".
 8. Autorów prosimy o podanie w wiodącym piśmie numerów telefonów, co w razie potrzeby umożliwi szybszy kontakt.
 9. Spis piśmiennictwa i źródeł tylko autorów cytowanych w tekście, proszę podać na oddzielnej kartce w porządku alfabetycznym w liczbie nie przekraczającej 5 pozycji wg obowiązującej zasady: nazwisko autora, inicjały imion, tytuł artykułu, czasopisma, rok, tom, numer zeszytu i stronę początkową.
 10. Prace będą recenzowane.
 11. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów, poprawiania błędów językowych, stylistycznych i w nazewnictwie, dokonywania niezbędnych skrótów nie wpływających na merytoryczną wartość tekstu. Artykuły będą mogły być przedrukowane przez prasę lub wydawnictwo innej izby lekarskiej bez wynagrodzenia.
 12. Nie zamówionych artykułów redakcja nie zwraca.

Biuletyn nr 2007/3 - pismo Okręgowej Izby lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku.
Dla członków izb lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020