Strona główna OIL

   


 
Stomatologia

Informacje

      Informuję, że trwają prace nad możliwością wprowadzenia w obowiązujących przepisach zmian w zakresie wykonywanych testów podstawowych i specjalistycznych oraz elementów systemu zarządzania jakością jak również wyodrębnienia w obowiązujących przepisach prawnych specyfiki aparatów rtg stosowanych w gabinetach stomatologicznych.
      Trwają prace nad zmianą ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty aby wprowadzić zapis umożliwiający zatrudnienie lekarza dentysty przez lekarza dentystę prowadzącego indywidualną lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską.

* * *


      17. 08. br. na stronach internetowych NFZ ukazał się projekt warunków zawierania umów na rok 2008 w rodzaju leczenie stomatologiczne. Z tego powodu 22. 08 .br. odbyło się spotkanie przedstawicieli stomatologów Okręgowej Rady Lekarskiej z Dyrektorem Podlaskiego Oddziału NFZ. Poruszyliśmy praktycznie wszystkie sprawy wynikające z dokumentów postulując o:

  • wprowadzenie minimalnych i jednakowych na terenie wszystkich oddziałów cen rzeczywistych na świadczenia stomatologiczne;
  • utrzymanie 5-cio godzinnego dnia pracy;
  • odstąpienie od wymogu sporządzania diagramów w formie elektronicznej;
  • podwyższenie wyceny punktowej świadczeń;
  • utrzymanie kontraktów na świadczenia dla dzieci.

      Dyrektor Jacek Roleder obiecał, że po przeanalizowaniu naszych postulatów prześle je do Centrali NFZ. Poinformował, że zaplanowano na rok 2008 wzrost nakładów na świadczenia stomatologiczne o ok. 63% w stosunku do planu finansowego na 2007 rok.

Komunikat

      22.11.2007 r. w Centrum Szkolenia MON w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 9/13 zorganizowana zostanie ciekawa konferencja na temat chorób zawodowych wśród lekarzy dentystów. Organizatorem seminarium naukowo - szkoleniowego jest Instytut Problemów Ochrony Zdrowia Sp. z o.o. we współpracy z komisją stomatologiczną Naczelnej Rady Lekarskiej.
      Bliższych informacji proszę szukać na stronie internetowej: http://www.ipoz.pl

Jolanta Szczurko
Wiceprzewodnicząca ORL

Biuletyn nr 2007/3 - pismo Okręgowej Izby lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku.
Dla członków izb lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020