Strona główna OIL

   


 
Komunikaty

Lekarz Przyjacielem Kobiety

Po raz kolejny, miesięcznik pt. "Twój Styl" z lipca 2007 roku (Nr 204) opublikował listę lekarzy, którzy zdaniem czytelniczek zasługują na wyróżnienie LEKARZ PRZYJACIELEM KOBIETY. Wśród wielu nazwisk czytamy, że nasz kolega Mieczysław Kuczyński "Służy wiedzą, umiejętnościami. Rozumie i wie, jak być z ludźmi w najtrudniejszych chwilach, kiedy brakuje tego najcenniejszego - zdrowia" (cyt.).

Serdeczne gratulacje składa Redakcja


Klub Podróżnika

      Z inicjatywy kilku białostockich lekarzy-podróżników został powołany do życia Klub Podróżnika. Jego celem jest wymiana doświadczeń zdobytych podczas wędrówek po odległych krainach, zebranie informacji potrzebnych do zorganizowania jakiejś eskapady, zaplanowanie wspólnej wyprawy. Spotkania będą odbywać się raz w miesiącu (ostatni piątek miesiąca, godz. 19oo) w Klubie Lekarza mieszczącym się w budynku Okręgowej Izby Lekarskiej przy ul. Świętojańskiej 7. Będą one miały charakter spotkań towarzyskich, prelekcji i wieczorów autorskich. Zapraszamy do udziału w pracach Klubu podróżujących lekarzy, którzy chcieliby podzielić si swoimi globtroterskimi doświadczeniami, pokazać zdjęcia lub filmy wykonane podczas wypraw do ciekawych i odległych miejsc lub zdobyć informacje potrzebne im przed planowaną podróżą. Pierwsze spotkanie odbędzie się 26.10.2007 roku (ostatni piątek października) o godz 1900. W programie film Janusza Badurskiego i Stanisława Boczonia nakręcony podczas żeglarskiego rejsu wokół archipelagu Dodekanez oraz wystawa obrazów marynistycznych Tadeusza Zaremby, malarza z Płocka, uczestnika rejsu wokół Dodekanezu.
      Informacje i zaproszenia: dr Jerzy Samusik, Jolanta Wróblewska - Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku, tel. 085) 73-21-935 wew. 102.
      Serdecznie zapraszamy.

Stanisław Boczoń


Lekarz sądowy

      Działając na podstawie ustawy z 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz. U. Nr 123 poz. 849) prezesi sądów okręgowych w Białymstoku, Łomży i Suwałkach poszukują lekarzy specjalistów na kandydatów na lekarzy sądowych (nie mylić z biegłymi sądowymi).
      Chętni, pracujący we wszystkich miejscowościach woj. podlaskiego, mogą zgłaszać się telefonicznie (085 73 21 935) do izby lekarskiej.
      Poszukiwane specjalności:
      Sąd Okręgowy w Białymstoku:
choroby wewnętrzne, medycyna rodzinna, chirurgia, onkologia, położnictwo i ginekologia, psychiatria, kardiologia, medycyna sądowa, gastrologia, dermatologia, stomatologia, neurologia, okulistyka, otorynolaryngologia, pediatria, rehabilitacja medyczna, urologia, choroby płuc.
      Sąd Okręgowy w Łomży:
choroby wewnętrzne, neurologia, ginekologia, chirurgia, kardiologia, ortopedia, psychiatria, onkologia, pulmonologia.
      Sąd Okręgowy w Suwałkach:
chirurgia ogólna i dziecięca, choroby wewnętrzne, zakaźne, płuc, dermatologia, kardiologia, neurologia, okulistyka, onkologia kliniczna, ortopedia i traumatologia, położnictwo i ginekologia, psychiatria, urologia, endokrynologia, gastroenterologia, nefrologia, reumatologia.

Nazwy specjalności podano w brzmieniu określonym przez prezesów sądów. (kd)


P. T. Koleżanki i Koledzy

      26 lipca 2007 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych (Dz. U. z 2007, Nr 124 poz. 867).
      Wykaz umiejętności: anatomia kliniczna, andrologia, angiologia inwazyjna, bankowanie tkanek i komórek, bronchoskopia, chirurgia jelita grubego, chirurgia ręki, chirurgiczne leczenie otyłości, cytologia ginekologiczna i kolposkopia, diagnostyka i terapia płodu, diagnostyka mikrokrążenia, echokardiografia, echokardiografia prenatalna, endoskopia przewodu pokarmowego, endoskopia w położnictwie i ginekologii, epidemiologia szpitalna, ginekologia dziewczęca, hepatologia, genetyka onkologiczna, implantologia stomatologiczna, inwazyjna elektrofizjologia i elektroterapia kardiologiczna, kardiologia interwencyjna, kardiologia inwazyjna, koordynacja pobierania i przeszczepiania narządów, laparoskopia urologiczna, leczenie oparzeń, leczenia żywieniowe, mikrochirurgia, medycyna bólu, medycyna hiperbaryczna, medycyna lotnicza, medycyna morska i tropikalna, medycyna rozrodu, neurofizjologia kliniczna, neoroultrasonografia, ogólna diagnostyka ultrasonograficzna, onkologia urologiczna, organizacja ochrony zdrowia wojsk, orzecznictwo lekarskie, orzecznictwo sportowo-lekarskie, pediatria metaboliczna, psychiatria sądowa, radiologia szczękowo-twarzowa, radiologia zabiegowa, uroginekologia, ultrasonografia ginekologiczno-położnicza, uroultrasonografia, rehabilitacja medyczna.

(kd)

Biuletyn nr 2007/3 - pismo Okręgowej Izby lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku.
Dla członków izb lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020