Strona główna OIL

   


 
Józef Piłsudski o Polsce i Polakach

(W maju mija 72 rocznica śmierci Marszałka)

W psychice i moralności społeczeństwa naszego, niewola polityczna poczyniła takie spustoszenia jak w strategicznym urządzeniu kraju.
***

Krew państw zaborczych miała siłę dokonywania w naszej krwi przemian chemicznych, wywołujących w tych czy innych załomach podagrę starczą. Jakże ten właśnie styl jest widoczny w chwili, gdy w 1914 roku godzina dziejowa początek Polski wydzwaniała! Wszyscy Polacy poszli wtedy na służbę do swoich zaborców. Styl epoki 1863 r. nie pozwoliłby na takie zachowanie się, taki fakt w tamtym pokoleniu byłby niemożliwy.
***

Jeśli dawniej poeta mógł powiedzieć o Polakach, że .sęp ci wyjada nie serce lecz mózg. (J. Słowacki - Grób Agamemnona), to teraz z większą dozą prawdy można stwierdzić, że "sęp wyjada serce pozostawiając mózg, a raczej móżdżek".
***

Niegdyś spotykaliśmy w Polsce ludzi twierdzących, że służba Rosji jest równoznaczna ze służbą ojczyźnie.
***

Zawsze wydawało mi się, że przy porównywaniu pokolenia 1863 r. z pokoleniem w którym ja żyłem i pracowałem, że u moich współczesnych płynie krew przesiąknięta składnikami krwi zaborców.
***

Nie ma lepszej pożywki chorobotwórczej dla bakteryj fałszu i legend, jak strach przed prawdą i brak woli.
***

Słabość ma zawsze jedną konsekwencję - zamiłowanie do wielkich słów bez treści
***

Nie chciałbym rządzić batem. Rządzenie batem obrzydziłem sobie w państwach zaborczych.
***

Parę pokoleń musi minąć, zanim stworzy się znowu państwowa kultura polska.

(Wybrał jotpe)

Biuletyn nr 2007/2 - pismo Okręgowej Izby lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku.
Dla członków izby lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020