Strona główna OIL

   


 
Diamenty najwyższej próby

Julian Ochorowicz
(1850-1917)


      uważany jest za prekursora psychologii klinicznej i eksperymentalnej. urodził się w Radzyminie, gimnazjum ukończył w Lublinie, a studia podjął w Warszawie na wydziałach filozoficzno-historycznym, przyrodniczym i matematyczno- fizycznym.
      W wieku 23 lat w Lipsku na podstawie pracy o psychologii i fizjologii układu nerwowego i mózgu człowieka uzyskał stopień doktora z filozofii. Habilitował się na uniwersytecie we Lwowie. W Paryżu przez dwa lata był kierownikiem laboratorium Międzynarodowego Instytutu Psychologii, kontynuując studia teoretyczne i eksperymentalne w zakresie psychologii, hipnotyzmu i magnetyzmu. Ochorowicz był człowiekiem wszechstronnie uzdolnionym o szerokim kręgu zainteresowań. Był aktywnym publicystą, orędownikiem pozytywizmu, zdobył sobie także dużą popularność utworami poetyckimi. Dzięki jego wynalazkom telekomunikacyjnym, zainstalowanych na Światowej Wystawie w Paryżu w r. 1900, transmitowano na tereny wystawowe koncerty z opery. Przyniosło to twórcy zaszczytną nagrodę. Po powrocie do Warszawy gdy przedstawił swoje zainteresowania hipnozą i telepatią, napotkał na niechęć, brak zrozumienia i poparcia środowiska medycznego. Wyjechał do Wisły, gdzie jego zasługą jest odkrycie walorów klimatycznych tej miejscowości. Był współzałożycielem i pierwszym prezesem Stowarzyszenia Miłośników Wisły. W 1906 roku został wybrany sekretarzem Instytutu Psychologii w Paryżu, gdzie pracował przed laty. Kontynuował tam prace w dziedzinie psychologii doświadczalnej, uwieńczone dziełem "Psychologia i medycyna". Zmarł w 1917 roku.
Joseph Lister
(1827-1912)


      Joseph Lister, profesor chirurgii w Glasgow opublikował w 1867 r. w "Lancecie" artykuł O nowej metodzie leczenia skomplikowanych złamań kości, ropni itd. z uwagami o okolicznościach wywoływania ropienia.
      Nawiązując do odkrycia Ludwika Pasteura O bakteriach w powietrzu, powodujących w substancjach organicznych fermentację lub gnicie, Lister opracował metodę dezynfekcji w chirurgii. Na przykład w leczeniu skomplikowanego otwartego złamania, wystarczy jak twierdził "owinąć ranę materiałem, który jest w stanie zabić owe bakterie". Za taki skuteczny środek Lister uznał fenol czyli kwas karbolowy. 9 sierpnia 1867 roku wygłosił przed członkami brytyjskiego stowarzyszenia lekarzy w Dublinie odczyt O zasadzie antyseptyki w chirurgii inicjując tym samym nową epokę w medycynie. (wg Kroniki medycyny opr. jp)

Biuletyn nr 2007/2 - pismo Okręgowej Izby lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku.
Dla członków izby lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020