Strona główna OIL

   


 
Kiedy pęknie podlaski marazm?
Związek Zawodowy Lekarzy


      W dniu 20 kwietnia odbyło się w Warszawie otwarte posiedzenie Zarządu Krajowego OZZL, z udziałem prawie 300 przedstawicieli szpitali, deklarujących udział w proteście ogólnopolskim (na 608 szpitali publicznych w kraju).
      Uchwalony harmonogram przewidywał, że od 26 kwietnia rozpocznie się pogotowie strajkowe, 10 maja nastąpi 2-godzinny strajk ostrzegawczy, 15 maja - strajk jednodniowy, a 21 maja proklamowany zostanie strajk ciągły ostrodyżurowy, o ile przystąpi do niego co najmniej 150 szpitali i zozów.

      Na Podlasiu - prawie wszyscy zadowoleni
      Woj. podlaskie reprezentowane było jedynie przez lekarzy z 2 zakładów: Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Suwałkach i Szpitala Powiatowego w Bielsku Podlaskim (na 21 szpitali, w których mamy swoje oddziały terenowe). Ponadto, włączenia się (na którymś z etapów) do wspólnej akcji krajowej nie wykluczyli działacze OZZL z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku, Łomży, i Szpitala Powiatowego w Augustowie.
      Co do lekarzy z pozostałych jednostek opieki zdrowotnej na Podlasiu - brak jakichkolwiek sygnałów, że im się obecna sytuacja własna nie podoba. Z tego wniosek, że im się podoba. Tylko pozazdrościć.
      Postulaty protestujących w Polsce lekarzy są tym razem jednakowe: wynagrodzenie - 2 aktualne średnie krajowe dla lekarzy bez specjalizacji, 2,5 średniej dla jedynkowiczów, 3 średnie dla specjalistów, oraz 14- dniowy coroczny urlop szkoleniowy.

      Referendum strajkowe - tylko wśród lekarzy!
      Gdyby w którymś ze szpitali przeszkodą w wejściu w zakładowy spór zbiorowy z dyrekcją było przekonanie, iż referendum strajkowe trzeba koniecznie przeprowadzić wśród wszystkich pracowników zozu, a nie tylko w środowisku lekarskim, to wyjaśniam, że tak nie jest.
      W zeszłym roku, nowy dyrektor łódzkiego szpitala MSWiA, w skierowanym do Prokuratury Okręgowej zawiadomieniu o przeprowadzeniu tam nielegalnego strajku lekarzy doniósł, iż referendum strajkowe zostało zorganizowane wybiórczo tylko w lekarskiej grupie zawodowej, a nie wśród całości zatrudnionej tam załogi, co według niego było niezgodne z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
      W odpowiedzi Prokurator Okręgowy w mieście Łodzi stwierdził, że nie ma podstaw do uznania, iż opisane zachowania wypełniają znamiona przestępstwa. Dyrektor MSWiA odwołał się od tej decyzji do Sądu Rejonowego Łódź-Śródmieście. V Wydział Karny łódzkiego Sądu Rejonowego postanowił jednak, że zażalenie dyrektora jest bezpodstawne i utrzymał stanowisko Prokuratury w mocy jako merytorycznie zasadne i poprawne pod względem formalnym (sygn. akt V Kp 46/07 z 6 kwietnia 2007 r.).
      Tym samym, lekarze - w sprawach dotyczących ich środowiska - mają prawo organizować referendum strajkowe tylko wewnątrz swojej grupy, i nie muszą go rozszerzać na wszystkich pracowników.
      Wyrok (jedyny, jaki zapadł do tej pory w Polsce w podobnej sprawie, i bardzo korzystny dla OZZL) jest prawomocny, a jego uzasadnienie można znaleźć na stronie internetowej OZZL: http://www.lekarzpolski.pl/. Przy okazji: na stronie tej znajduje się również odnośnik do Regionu Podlaskiego OZZL, gdzie publikowane są informacje dotyczące działalności związkowej w naszym województwie. Zapraszam do odwiedzania.

      Nowa broń - klauzula opt-out
      Kolejną (oprócz strajku) bronią lekarzy w walce o właściwe wynagrodzenia może się okazać wymuszona dyrektywą unijną (i doprowadzoną dzięki OZZL do Sądu Najwyższego sprawą dr. Misia) nowa regulacja godzin dyżurowych, polegająca na zastosowaniu tzw. klauzuli opt-out, która ma być zawarta w znowelizowanej ustawie o zakładach opieki zdrowotnej. Zniesiony zostałby obowiązek pełnienia do 8 dyżurów w miesiącu, a w zamian każdy lekarz mógłby dobrowolnie podpisywać zgodę na pracę w godzinach przekraczających 48 tygodniowo.
      Za nie podpisanie przez lekarza takiej zgody, pracodawca miałby zakaz wyciągania jakichkolwiek konsekwencji. I już nie chodzi o to, że takich zgód nie będziemy podpisywać. Przeciwnie, najczęściej będziemy. Ale przed podpisaniem, potargujmy się o cenę. Jeśli nie będzie ona zadowalająca - wówczas odmówmy całym zespołem. Za pół-darmo niech sobie dyrektor dyżuruje sam.
      I tu jest kolejne wyzwanie, któremu powinniśmy sprostać, żeby się nie dać sprzedać za łyżkę soczewicy. Jeśli już klauzula optout zacznie funkcjonować, w każdym szpitalu lekarze powinni się umówić solidarnie, że nie podpiszą jej, o ile nie zostanie uzgodniona z nimi satysfakcjonująca stawka godzinowa. I nikt nie może ich zmusić do złożenia podpisu. W woj. łódzkim lekarze planują, że dolną granicą będzie 120 zł/godz. dla lekarza bez specjalizacji, a 150 zł dla specjalisty.
      Jeśli zaistnieje taka potrzeba, OZZL może wspólnie z Izbą Lekarską powołać regionalną komisję, która podejmie się negocjacji pomiędzy grupami lekarzy z poszczególnych szpitali a ich pracodawcami. Tak że nie spieszcie się z podpisywaniem klauzuli opt-out, postawcie swoje warunki, a w razie czego odwołajcie się do komisji negocjacyjnej. Nie podpisujcie pochopnie, nie bądźcie frajerami.
      Nie odpuście tego, bo jeśli nie uda się wywalczyć podwyżek etatowych, to przynajmniej, przy odpowiedniej determinacji, będzie stuprocentowa szansa na zrekompensowanie sobie tych strat wynagrodzeniem dyżurowym. Jak to zaniedbamy, to naprawdę będzie głupota w najczystszej postaci.
      I nie dajcie się zastraszyć! OZZL czuwa.
      Aktualne informacje o nowych wydarzeniach związkowych w woj. podlaskim (o ile takowe mają oczywiście miejsce) można znaleźć w internecie na stronie OZZL: http://www.lekarzpolski.pl pod zakładką: Region Podlaski.
      Kontakt z Zarządem Regionu Podlaskiego
mailowy: kijaks@ozzl.org.pl;
telefoniczny: 085 74 68 244 (można zostawić wiadomość na "sekretarce");
listowy: ul. Skłodowskiej 24a (SPSK), 15-276 Białystok.

Ryszard Kijak
Przewodniczący Zarządu
Regionu Podlaskiego
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

Biuletyn nr 2007/2 - pismo Okręgowej Izby lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku.
Dla członków izby lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020