Strona główna OIL

   


 
Biuletyn nr 2 kwiecień - czerwiec 2007 roku

Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.


Okładka
Profesor Andrzej Kaliciński
( 1922 - 2002 )


      Urodził się w rodzinie nauczycielskiej w Granicy niedaleko Będzina. Szkołę średnią w Płocku przerwała wojna. Jako ochotnik wstąpił do wojska do Lwowskiej Brygady Obrony Narodowej. Po bitwie nad Bzurą dotarł do Warszawy, biorąc udział w akcjach dywersyjnych w szeregach Armii Krajowej. Maturę uzyskał na tajnych kompletach. Poszukiwany przez Niemców, zaciągnął się do oddziału leśnego "Głuszec". Po zakończeniu wojny ujawnił się i podjął studia medyczne w Akademii Lekarskiej w Gdańsku. W czasie studiów pracował w Zakładzie Chemii Lekarskiej pod kierunkiem prof. Włodzimierza Mozołowskiego. Dyplom lekarza uzyskał w 1951 roku, rok później doktorat. Nakazem pracy został skierowany do Instytutu Onkologii w Gliwicach. W roku 1953 przybył do Białegostoku, zostając asystentem w klinice Chorób Wewnętrznych AM. W r. 1970 objął kierownictwo Kliniki Kardiologii, którą kierował do emerytury. Przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej, uzyskując stopień profesora zwyczajnego. Społeczność akademicka Akademii Medycznej w Białymstoku wybrała go rektorem w kadencji 1990 - 1993. W 1989 roku został współorganizatorem .Solidarności. i członkiem Komitetu Obywatelskiego. W latach 1989 - 1993, pełnił godność senatora Rzeczpospolitej Polskiej. Po przejściu na emeryturę pracował w spółdzielni Lekarzy Specjalistów .Eskulap. w Białymstoku. Zmarł nagle na serce.
      Profesor Andrzej Kaliciński był wybitnym lekarzem i naukowcem, był ciepłym i serdecznym człowiekiem, kochającym i szanującym ludzi. Człowiekiem mądrym, uczciwym, prawym i szlachetnym, ale przede wszystkim znakomitym przedstawicielem pokolenia ukształtowanego niepodległościowymi ideałami II-iej Rzeczpospolitej.

Waldemar Nowak

Kliknięcie na linku wyświetli treść artykułu Biuletynu:
» Czy będą wracać?
» Studiując prasę
» Kalendarz Okręgowej Rady Lekarskiej
» PŁACE LEKARZY 2007
» Kiedy pęknie podlaski marazm?
» Janusz Wiktor SUPNIEWSKI
» Diamenty najwyższej próby
» Nowoczesna profilaktyka i leczenie biegunki podróżnych.
» Wydarzenia
» Pisać czy czytać? Oto jest pytanie
» Emeryci i renciści
» List do redakcji
» Apele
» Józef Piłsudski o Polsce i Polakach

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020