Strona główna OIL

   


 
Lekarze - kandydaci do SENATU

      Ida Kinalska, urodziła się w 1933 r. w Oszmianie. Pochodzi z rodziny nauczycielskiej. Dzieciństwo spędziła w Kazachstanie na Syberii. Ukończyła AM w Białymstoku w 1959 roku. Początkowo pracowała w Zakładzie Chemii, następnie w Klinice Chorób Wewnętrznych. Od 1980 roku kierowała założoną przez siebie Kliniką Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, od 1993 na stanowisku profesora zwyczajnego. Pełniła wielokrotnie funkcje kierownicze i organizacyjne w towarzystwach naukowych i Polskiej Akademii Nauk. Jest autorką i współautorką kilkuset prac naukowych, kilku podręczników i redaktorem czasopism naukowych. Była promotorem 36 doktoratów, opiekunem 13 habilitacji i 3 profesorów, konsultantem wojewódzkim, recenzentem wielu prac doktorskich, habilitacji i wniosków na tytuł profesora. Odznaczona wielu nagrodami rektora i resortowymi
      A tak przedstawia siebie jako kandydatkę do fotela senatora: "Po wielu latach pracy dobrze znam problemy i bolączki służby zdrowia, gdzie lekarze pracują ciężko z pełnym oddaniem dla dobra pacjenta, a pielęgniarki, to ofiarne, nadzwyczaj oddane pacjentom szeregowe pracowniczki służby zdrowia, na których barkach spoczywa cały ciężar opieki nad chorymi. Laborantki, sanitariusze, salowe, są godni podziwu i najwyższego uznania. Tymczasem ani lekarze ani tym bardziej pacjenci nie są zadowoleni. Lekarze i pielęgniarki nie odczuwają satysfakcji z pracy, a pacjenci mają wiele powodów do narzekania.
      Nie można wszystkiego tłumaczyć brakiem pieniędzy. Są poważne błędy w strukturze służby zdrowia i jej zarządzaniu, które trzeba naprawić. Po tylu latach pracy jako szeregowy lekarz, pracownik naukowy i pedagog, wydaje mi się, że wiem co należy zrobić. Dlatego też zdecydowałam się ubiegać o stanowisko senatora popieranego przez Platformę Obywatelska. Formacja ta i jej program, odpowiada mojej wizji naprawy służby zdrowia. Myślę, że głosując na mnie w okręgu 23 nie zawiedziecie się i wspólnie będziemy mogli pracować nad naprawą lecznictwa w naszym kraju. Wierzę głęboko, że to się nam uda".
      Jan Szafraniec urodził się 22.04.1939 roku w Żabinie w powiecie krasnywstawskim. Ukończył studia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, uzyskując tytuł magistra filozofii chrześcijańskiej. Odbył również studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku, gdzie uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych. Jest psychologiem klinicznym i lekarzem psychiatrą, Po ukończeniu studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1963) podjął pracę w Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszczy, a następnie w Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego. Po ukończeniu studiów na Akademii Medycznej w Białymstoku (1970) podejmuje pracę w Szpitalu, a następnie w Klinice Psychiatrycznej Akademii Medycznej w charakterze asystenta. W 1982 roku uzyskuje tytuł doktora nauk medycznych na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej p.t. "Kliniczna przydatność metody Rorschacha w ocenie psychopatologii wybranych postaci schizofrenii".
      W latach 1991-93 był senatorem Rzeczypospolitej Polskiej II kadencji. W latach 1993- 95 był członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, powołanym przez Senat RP, a w latach 1995-99 powołanym przez Prezydenta RP. W 1995 roku był inicjatorem powołania i współzałożycielem Stowarzyszenia Ochrony Radiosłuchacza i Telewidza w Polsce. W 1999 roku, jako pomysłodawca i koordynator, przyczynił się do utworzenia Porozumienia Polskich Nadawców Radiowych i Telewizyjnych "Przyjazne Media". W latach 1986-90 był członkiem Prymasowskiej Rady Społecznej, w latach 1990-93 przewodniczył Biskupiej Radzie Społecznej Archidiecezji w Białymstoku. Jest członkiem Klubu Inteligencji Katolickiej. Należy do Towarzystwa Przyjaciół Chorych "Hospicjum" i do Stowarzyszenia Lekarzy Katolickich. Od 1997 r. jest Kawalerem Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie. Jest inicjatorem i współzałożycielem Polskiej Krucjaty Victoria Ostra Crux.
      23 września 2001 r. został wybrany, z ramienia Ligi Polskich Rodzin, na senatora Rzeczypospolitej Polskiej V kadencji w okręgu nr 23 (Białystok).
      Jest Przewodniczącym Senackiego Koła Ligi Polskich Rodzin. Jest członkiem Klubu Parlamentarnego Ligi Polskich Rodzin. W Senacie V Kadencji jest członkiem Komisji Kultury i Środków Przekazu.
      W dniu 25 września 2004 r. został przyjęty do elitarnego Rycerstwa Orderu Jasnogórskiej Bogurodzicy. Jego dewizą życiowa jest: "Omnia mea mecum sunt" - "Wszystko co posiadam noszę w sobie".

Biuletyn nr 2005/2 - pismo Okręgowej Izby lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku.
Dla członków izby lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004  
Redaktor: serwis@bialystok.oil.org.pl  
Data utworzenia: 2005-09-27