Strona główna OIL

   


 
Diamenty najwyższej próby

      Kazimierz Telesfor Kostanecki, urodził się w r. 1863, roku Powstania Styczniowego. Studia lekarskie ukończył w Berlinie. Był wybitnym anatomem, od 1892 roku profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach międzywojennych był prezesem Polskiej Akademii Umiejętności. Ogłosił wiele prac z dziedziny anatomii. W 1913 roku opublikował rozprawę "O znaczeniu morfologicznym fałdów otrzewnej około kiszki ślepej i wyrostka robaczkowego człowieka". Owocem dalszych badań w tej dziedzinie, była monografia, wydana w 1926 roku po francusku. Pracował również nad mięśniówką układu oddechowego, cytologią i kariokinezą. Jego starszy brat Stanisław, był profesorem chemii na uniwersytecie w Bernie, a młodszy Antoni, po studiach ekonomicznych na uniwersytecie w Berlinie, został profesorem ekonomii na uniwersytecie we Fryburgu w Szwajcarii. W 1910 objął katedrę ekonomii na Politechnice Lwowskiej, a w 1915 roku na Uniwersytecie Warszawskim. Kostanecki został przez Niemców podstępnie zwabiony do Collegium Maius UJ i wywieziony wraz z licznymi polskimi uczonymi do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen, gdzie zmarł 11 stycznia 1940 roku.

jp

***

      Michał Siedlecki, urodzony w 1873 r. po studiach zoologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, w Neapolu i w Paryżu, został w 1914 roku profesorem UJ. W 1919 roku objął katedrę zoologii na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Profesor Michał Siedlecki był pierwszym rektorem odrodzonego uniwersytetu. Organizował badania nad ochroną biologiczną morza w Polsce i był członkiem Międzynarodowej Rady Badań Morza. Niemcy wiedzieli doskonale, że w okupowanej Polsce największym dla nich niebezpieczeństwem jest inteligencja, którą niszczyli w pierwszej kolejności. Uwięziony w Sonderaktion Krakau, zmarł w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen, 11 stycznia 1940 roku.

jp

Biuletyn nr 2005/2 - pismo Okręgowej Izby lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku.
Dla członków izby lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004