Strona główna OIL

   


 
Od Redakcji
Nasz Biuletyn

      Po piętnastu latach jakie upłynęły od reaktywacji Izb Lekarskich, rocznicę tę obchodzą też w kameralnej ciszy nasze wydawnictwa samorządowe. Ich znaczącej roli nie da się przecenić. Mamy wielką satysfakcję, gdy słyszymy, że coraz więcej Kolegów pozytywnie ocenia nasz Biuletyn i dziękujemy Czytelnikom za znalezienie czasu na jego przeczytanie. W pełnej świadomości, że dla wielu Kolegów Biuletyn może być jedynym źródłem informacji naukowej, wzbogacamy dział nauki i szkolenia nowoczesnymi publikacjami, głównie podlaskich lekarzy i naukowców. Prace te są recenzowane. Piszą też do Biuletynu wybitni autorzy z całego kraju. W miarę możliwości wprowadzaliśmy niemal w każdym numerze drobne zmiany, odbierane korzystnie przez Czytelników. Było ich wiele. Tytułem próby, w poprzednim numerze wprowadziliśmy na kilku stronach układ dwukolumnowy, zgodny z dzisiejszymi standardami, znacznie ułatwiający czytanie. Zostało to bardzo dobrze przyjęte przez Czytelników, których opinie są dla nas najważniejsze.

      W każdym numerze zamieszczaliśmy od kilku lat informację o naszym Klubie Lekarza, który powoli zdobywa popularność w środowisku. Oczy Czytelników od trzech lat cieszą okolicznościowe satyryczne rysunki, znanego grafika, zawsze dotyczące ciężko chorego systemu naszego lecznictwa. Wielu czytelników od tej strony rozpoczyna lekturę Biuletynu. Uśmiech i chwilę odprężenia wywołuje humor, a anegdoty i krótkie życiorysy sławnych ludzi przypominają że nie samym chlebem lekarze żyją. Dlatego też piszemy o wydarzeniach kulturalnych i prezentujemy nowości wydawnicze.

      W odróżnieniu od innych bogatych województw, gdzie redakcje składają się z kilku lub nawet kilkunastu osób, a także z zawodowych dziennikarzy, przy przygotowywaniu do druku, redagowaniu i łamaniu Biuletynu pracują tylko dwie osoby: pani Jolanta Wróblewska, sekretarka redakcji i niżej podpisany. Nie jest to dobre zjawisko, grozi bowiem prezentowaniem problemów naszego środowiska widzianych jednostronnie, a do tego nie chcielibyśmy dopuścić. Dlatego ponownie zachęcamy Kolegów do udziału w wypełnianiu naszych stron i wspólnego tworzenia naszego Biuletynu. Chciałbym w tym miejscu gorąco podziękować p. Joli, która mimo innych licznych obowiązków w Izbie znajduje zawsze czas, na pracę przy przygotowywaniu każdego kolejnego numeru Biuletynu. Jej wyłączną zasługą jest opracowanie spisu wszystkich prac i autorów, którzy pisali w Biuletynie w ciągu minionych piętnastu lat. Drukowaliśmy go sukcesywnie w kolejnych numerach Biuletynu w latach 2003 i 2004. Dzięki temu łatwo możemy odnaleźć autora i przekonać się, czy i kiedy konkretny temat był na naszych łamach. Mimo, że jesteśmy amatorami a nie zawodowymi dziennikarzami, Izba nasza wydała w ciągu 15 lat 61 numerów Biuletynu. Nie jestem pewien czy nasi Czytelnicy zdają sobie sprawę, jak trudne to jest zadanie, i ile wymaga pracy. Wydajemy też w małym nakładzie rocznik pt. Zeszyty Historyczne, poświęcony pamięci podlaskiego lecznictwa i jego bohaterów, których w ten sposób staramy się uchronić od zapomnienia. Niektóre archiwalne numery, można jeszcze otrzymać w siedzibie Izby.

      Rozpoczynając drugie piętnastolecie wydawnicze Biuletynu, chcemy zapewnić Drogich Czytelników, że nadal będziemy się starać, aby w miarę możliwości nasz tytuł wypełniała coraz bardziej interesująca treść, a przede wszystkim abyśmy mogli drukować więcej optymistycznych informacji dotyczących naszego lecznictwa, w co głęboko wierzę. Zamieszczamy dziś taką właśnie rozmowę z nowym dyrektorem NFZ p. dr med. Urszulą Łapińską, której dziękujemy za poświęcenie nam swojego cennego czasu. Publikujemy też bogate materiały przedwyborcze, a także ciekawe prace w dziale szkolenia i nauki. I jak zwykle zachęcamy do przeczytania.

      Trudności finansowe powodują, że byliśmy zmuszeni do czasowego zmniejszenia objętości Biuletynu i innych drobnych zmian w formatowaniu. Nie mamy też ciągle z tej samej przyczyny zawodowego korektora. Dziękujemy Kolegom z zespołu redakcyjnego, którzy wykonują tę pracę. Dziękujemy również dr med. Mieczysławowi Sopkowi, który samorzutnie włączył się do zespołu autorów i korektorów. Prosimy o wyrozumiałość przy napotkaniu niewielkich zresztą błędów edytorskich. Staramy się i będziemy się starać, aby było ich jak najmniej.

Redaktor Naczelny
Jan Pietruski

Biuletyn nr 2005/2 - pismo Okręgowej Izby lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku.
Dla członków izby lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004