Strona główna OIL

   


 
Biuletyn nr 2 kwiecień-czerwiec 2005 roku

Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Kliknięcie na linku wyświetli treść artykułu Biuletynu:
» Papież Jan Paweł II nie żyje
» Od Redakcji
» CHWILA REFLEKSJI
» NASZE WYWIADY
» Kalendarz Okręgowej Rady Lekarskiej
» 26 lutego 2005 r. obradował XX Okręgowy Zjazd Lekarzy.
» POBORY LEKARZY W SZPITALACH (bez dyżurów)
» Choroba polska
» WYDARZENIA
» Kamica moczowa - postępowanie internistyczne
» Literacki obraz choroby psychicznej**
» Poszczepienne niepowodzenia odpowiedzi immunologicznej a zachorowania na WZW B (przyczyny i skutki)
» Podstawy rozpoznawania zakażeń HIV i choroby AIDS
» Lyme carditis - niedoceniany problem kliniczny
» Rok po akcesji
» Stary portfel i waloryzacja
» Co się dzieje w Turośni Kościelnej
» Sentymentalna podróż
» Diamenty najwyższej próby
» SPORT
» HUMOR
» KSIĄŻKI
» WSPOMNIENIA

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004