Strona główna OIL

   


 
Komunikaty, ogłoszenia
Szukaj:

Na tej stronie znajdują się komunikaty i ogłoszenia zamieszczane w "Biuletynie OIL w Białymstoku ".


Komunikaty:
 • Reklama na łamach Biuletynu
  Data ukazania: 2015-12-17
  Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz


  Uprzejmie informujemy o możliwości promowania produktów lub usług na łamach naszego biuletynu, który:
  • jest dwumiesięcznikiem,
  • ukazuje się w nakładzie 5.900 egz., format A-5,
  • dociera do wszystkich członków OIL w Białymstoku oraz do wszystkich Okręgowych Izb Lekarskich a także stałych odbiorców.

  Ceny i warunki przyjmowania reklam są następujące:
  1. kolor czarno-biały wewnątrz numeru - 400,00 zł.;
  2. dwa kolory wewnątrz numeru - 500,00 zł.;
  3. pełny kolor wewnątrz numeru - 850,00 zł.;
  4. do w/w należy doliczyć podatek VAT.

  Za wielokrotne (min. pięć kolejnych numerów) zamieszczenie reklamy udzielany jest rabat w wysokości 20% na pisemny wniosek reklamodawcy.

  Opracowane w programie Corel 9 bądź wyższym lub w PDF-ie materiały reklamowe proszę przesyłać wraz z zamówieniem na adres bialystok@hipokrates.org i/lub j.wroblewska@hipokrates.org.
  Opłatę należy uiścić na podstawie faktury przed oddaniem do drukarni.

  Wszelkich informacji na ww. temat udzieli p. Jolanta Wróblewska, tel. (85) 73-21-935 wew. 102 lub korzystając z adresu e-mail (j/w).

  Część tekstowa nie może przekraczać wielkości 130 x 195 mm.

 • Regulamin ogłaszania prac
  Data ukazania: 2010-01-28
  Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

  1. Redakcja Biuletynu Izby Lekarskiej zamieszcza prace na aktualne tematy związane z lecznictwem: oryginalne, poglądowe, doniesienia ze spotkań i wydarzeń naukowych, sprawozdania, listy do redakcji, recenzje książek, a także ewenementy kulturalne.
  2. Teksty prosimy nadsyłać w maszynopisie w 1 egzemplarzu o objętości nie przekraczającej 4 stron, na papierze A4 z marginesem 3 cm z lewej strony i 2 cm z prawej, 30 do 31 wierszy na stronie. Do tekstu proszę dołączyć podpisane na odwrocie
  zdjęcie autora (autorów).
  3. Do maszynopisu prosimy dołączyć tekst zapisany na płycie CD w formacie programu Microsoft Word w wersji 6.0 lub wyższej.
  4. Strona tytułowa powinna mieć następujący układ: w pierwszym wierszu 7-8 cm od góry imię i nazwisko autora (autorów), w następnym wierszu krótki tytuł pracy, wg zasady: minimum słów - maksimum treści; pod tytułem miejscowość i nazwa zakładu z którego praca pochodzi, a na końcu pracy krótka notka biograficzna do dwóch wierszy i adres pierwszego autora. Prosimy nie tworzyć przypisów.
  5. Przed właściwym tekstem proszę zamieścić krótkie streszczenie nie przekraczające 5 wierszy, wyraźnie oddzielone interlinią od tekstu.
  6. Do tekstu można dołączyć ryciny, tabele lub reprodukcje łącznie do czterech, z zaznaczeniem w tekście gdzie rycina ma być umieszczona.
  Na odwrocie ryciny proszę oznaczyć strzałką jej górę i numer, ryciny numeracją arabską, tabele rzymską, oraz nazwisko autora i tytuł pracy.
  7. Treść podpisów pod rycinami i tabelami proszę podać na oddzielnej kartce zatytułowanej "podpisy pod ryciny (tabele)".
  8. Autorów prosimy o podanie w wiodącym piśmie numerów telefonów, co w razie potrzeby umożliwi szybszy kontakt.
  9. Spis piśmiennictwa i źródeł tylko autorów cytowanych w tekście, proszę podać na oddzielnej kartce w porządku alfabetycznym w liczbie nie przekraczającej 5 pozycji wg obowiązującej zasady: nazwisko autora, inicjały imion, tytuł artykułu, czasopisma, rok, tom, numer zeszytu i stronę początkową.
  10. Prace będą recenzowane.
  11. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów, poprawiania błędów językowych, stylistycznych i w nazewnictwie, dokonywania niezbędnych skrótów nie
  wpływających na merytoryczną wartość tekstu. Artykuły będą mogły być przedrukowane przez prasę lub wydawnictwo innej izby lekarskiej bez wynagrodzenia.
  12. Nie zamówionych artykułów redakcja nie zwraca.
 • SKŁADKI CZŁONKOWSKIE
  Data ukazania: 2008-06-18
  Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

  na rzecz Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku
  prosimy wpłacać na konto jak niżej,
  podając obowiązkowo IMIĘ i NAZWISKO LEKARZA
  Nr 79124011541111000021488177
 • Składki lekarzy z tytułu ubezpieczenia grupowego lekarzy na życie
  Data ukazania: 2008-06-18
  Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

  w INTER POLSKA
  prosimy przekazywać na konto jak niżej,
  podając obowiązkowo IMIĘ i NAZWISKO UBEZPIECZONEGO
  Okręgowa Izba Lekarska, ul. Świętojańska 7, 15-082 Białystok
  98124011541111001003286527
 • Data ukazania: 2008-06-18
  Osoba wprowadzająca: ifrymarkiewicz

  Składki lekarzy z tytułu grupowego ubezpieczenia OC
  prosimy wpłacać tylko i wyłącznie na konto bankowe jak niżej,
  podając obowiązkowo IMIĘ i NAZWISKO UBEZPIECZONEGO
  Okręgowa Izba Lekarska, ul. Świętojańska 7, 15-082 Białystok
  PKO S.A. 84124052111111000049316889

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020