Strona główna OIL

 

Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku
15-082 Białystok, ul. Świętojańska 7
e-mail:
bialystok@hipokrates.org
tel.: (85) 732-19-35, fax: (85) 732-71-72

 
Szukaj:
Białystok 24.05.2019 r.

Ogłoszenie


Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku w uzgodnieniu z Marszałkiem Województwa Podlaskiego w oparciu o ustawę z dnia 5 grudnia 1996r o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U z 2018 r poz.617 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2014 r , poz.474 z późn. zm.)

uprzejmie informuje,

że absolwenci wydziałów lekarskich i lekarsko-dentystycznych Uniwersytetów Medycznych posiadający stałe miejsce zameldowania na obszarze województwa podlaskiego, którzy zamierzają rozpocząć staż podyplomowy od dnia 1 października 2019 r. powinni zgłosić się do Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku ul. Świętojańska 7 pok.101 – (I piętro).

w terminie od dnia 01.07.2019 r. do dnia 31.07.2019 r.

celem wstępnego ustalenia miejsca odbywania stażu.

Dokumenty wymagane do realizacji stażu należy złożyć w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Białymstoku ul. Świętojańska 7 pok.101 w nieprzekraczalnym terminie od dnia 01.07.2019 r. do dnia 31.07.2019 r.

Wykaz dokumentów koniecznych do złożenia w OIL Białystok znajduje się na stronie internetowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku http://www.bialystok.oil.org.pl
Ostateczna decyzja o skierowaniu na staż podyplomowy podjęta zostanie przez Okręgową Radę Lekarską w Białymstoku po uzyskaniu dyplomu przez absolwenta w oparciu o:
- miejsce stałego zameldowania,
- średnią ocen.
    

Komisja Stomatologiczna ORL w Białymstoku przypomina, iż zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2019 poz. 752)


od 1 lipca 2019 r.


świadczeniodawcy mają obowiązek przekazywania danych o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia w każdy dzień roboczy placówki do godziny dziesiątej, według stanu na koniec dnia poprzedniego.

Ust. 4a cyt. przepisu wskazuje natomiast na możliwość udzielenia zezwolenia przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu na kontynuowanie cotygodniowego sprawozdawania pierwszego wolnego terminu w przypadku braku możliwości technicznych sprawozdawania tego w każdy dzień roboczy.
Mając to na uwadze, Komisja Stomatologiczna zamieszcza do wykorzystania wzór wniosku, jaki świadczeniodawcy NFZ mogą składać do oddziałów wojewódzkich NFZ, celem przywrócenia możliwości raportowania pierwszego wolnego terminu przyjęć w trybie cotygodniowym.

Załącznik: Wniosek do NFZ dot. raportowania kolejek

Wniosek do NFZ dot. raportowania kolejek.docx 2019.06.25    (11 KB) 

Dodatkowe informacje:
https://www.nil.org.pl/struktura-nil/komisje-naczelnej-rady-lekarskiej/komisja-stomatologiczna/sprawy-biezace/sprawozdania-do-nfz-pierwszy-wolny-termin-udzielenia-swiadczenia


Jak załatwić sprawę?
 • Prawa Wykonywania Zawodu, rejestracja w OIL
 • Doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów - rejestracja podmiotów
 • Rejestr Praktyk Prywatnych
 • Inne sprawy
Więcej...

Aktualny numer Biuletynu Okręgowej Izby Lekarskiej
Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym, drugim numerem Biuletynu OIL(2/2019) w Internecie.


    ELEKTRONICZNE ZWOLNIENIA LEKARSKIE (e-ZLA) dla lekarzy

Od 1 grudnia 2018 roku będziesz wystawiać zwolnienia lekarskie tylko w formie elektronicznej.

Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA) możesz wystawiać na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) albo w aplikacji, której używasz w swoim gabinecie - jeśli ma ona taką funkcję.

Większość danych potrzebnych do tego, aby wypełnić e-ZLA, automatycznie pobierze się z systemu albo wybierzesz je z listy. Jeśli wystawiasz e-ZLA, w systemie masz dostęp do danych swojego pacjenta, jego pracodawców (płatników składek) oraz członków rodziny. Poza tym system sprawdza czy data początku okresu niezdolności do pracy jest zgodna z zasadami wystawiania zwolnień określonymi w przepisach i z ostatnim zwolnieniem pacjenta. System podpowiada również kod literowy A i D oraz numer statystyczny choroby, np. gdy wpiszesz fragment jej nazwy.

E-ZLA, które wystawiasz, automatycznie trafia do systemu ZUS i zostaje w nim zapisane. Nie musisz więc, jak dotychczas, dostarczać papierowych zwolnień do ZUS ani przechowywać ich drugiej kopii. Nie musisz też pobierać w placówkach ZUS bloczków formularzy ZUS ZLA.

Więcej informacji o e-ZLA znajdziesz na stronie internetowej: www.zus.pl/ezla

Apel Prezydium NRL do lekarzy i lekarzy dentystów
w sprawie udziału w manifestacji organizowanej przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy w dniu 1 czerwca 2019

Apel_Prezydium_NRL.pdf 2019.05.17    (243 KB) 

    Stypendia Naczelnej Izby Lekarskiej
Informujemy lekarzy i lekarzy dentystów, w wieku do 35 roku życia, należących do Okręgowej Izby Lekarskiej o zbliżającej się drugiej sesji Stypendium Naczelnej Rady Lekarskiej.

Każdy uczestnik może aplikować o kwotę do 10 tysięcy złotych na obycie stażu, kursu lub warsztatu zawodowego w Polsce oraz za granicą. Dokumenty do nadchodzącej drugiej sesji należy składać do końca maja. Wszystkie potrzebne informacje znajdują się na stronie www.nil.org.pl zakładka "System Stypendialny".


Z wyrazami szacunku,
lek. Michał Bulsa
Przewodniczący Komisji Stypendialnej NRLStanowiska wobec projektu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych

Uprawnienia do podwyższonego wynagrodzenia - wzorce formularzy oświadczeń


Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że w Naczelnej Izbie Lekarskiej przygotowane zostały wzory formularzy oświadczeń lekarzy rezydentów oraz lekarzy specjalistów do wykorzystania w celu skorzystania z uprawnień do podwyższonego wynagrodzenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532).

Przygotowane w Naczelnej Izbie Lekarskiej formularze uwzględniają uwagi
zgłoszone przez Ministerstwo Zdrowia.

Wobec powyższego rekomendujemy ich wykorzystanie i prosimy o przekazanie jak najszerszemu gronu odbiorców informacji o dostępności tych formularzy
na stronie NIL. Proszę również, aby w miarę możliwości przekazali Państwo informację o dostępności ww. formularzy do dyrektorów szpitali.

Link do strony internetowej NIL z zamieszczonymi dokumentami


Z wyrazami szacunku

Andrzej Matyja
Prezes
Naczelnej Rady Lekarskiej
Rzecznik Prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej

RODO - oferta ISP Sp. z o.o. dla gabinetów lekarskich i stomatologicznych
Instytut Stosowania Prawa sp. z o.o. wraz z zespołem ekspertów z zakresu prawa ochrony danych osobowych opracował pakiet dokumentów dla placówek medycznych niezbędny do dostosowania każdej placówki do wymogów obowiązywania nowych przepisów o ochronie danych osobowych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (...) (zwanym dalej "RODO"), które weszły w życie z dniem 25 maja 2018 r.

Członkom Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku udzielamy rabatu w wysokości 20% na podstawie ustnego oświadczenia o przynależności do Izby.

ISP_RODO_oferta.pdf 2018.07.13    (183 KB) 


Reklama na łamach Biuletynu

Uprzejmie informujemy o możliwości promowania produktów lub usług na łamach naszego biuletynu, który:
 • jest dwumiesięcznikiem,
 • ukazuje się w nakładzie 5.900 egz., format A-5,
 • dociera do wszystkich członków OIL w Białymstoku oraz do wszystkich Okręgowych Izb Lekarskich a także stałych odbiorców.

Ceny i warunki przyjmowania reklam są następujące:
 1. kolor czarno-biały wewnątrz numeru - 400,00 zł.;
 2. dwa kolory wewnątrz numeru - 500,00 zł.;
 3. pełny kolor wewnątrz numeru - 850,00 zł.;
 4. do w/w należy doliczyć podatek VAT.

Za wielokrotne (min. pięć kolejnych numerów) zamieszczenie reklamy udzielany jest rabat w wysokości 20% na pisemny wniosek reklamodawcy.

Opracowane w programie Corel 9 bądź wyższym lub w PDF-ie materiały reklamowe proszę przesyłać wraz z zamówieniem na adres bialystok@hipokrates.org i/lub j.wroblewska@hipokrates.org.
Opłatę należy uiścić na podstawie faktury przed oddaniem do drukarni.

Wszelkich informacji na ww. temat udzieli p. Jolanta Wróblewska, tel. (85) 73-21-935 wew. 102 lub korzystając z adresu e-mail (j/w).

Część tekstowa nie może przekraczać wielkości 130 x 195 mm.

    Terminy szkoleń dla lekarzy i lekarzy dentystów w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Białymstoku w 2018 r.

Grupa I – 65 osób z USK

11, 12, 15, 16 października – PRAWO MEDYCZNE
17, 18, 19 października – BIOETYKA
5, 6, 7 listopada – ORZECZNICTWO LEKARSKIE

Grupa II – 35 osób z USK + 30 osób SZPITAL WOJEWÓDZKI

22, 23, 24 października – BIOETYKA
25, 29, 30, 31 października – PRAWO MEDYCZNE
8, 9, 12 listopada – ORZECZNICTWO LEKARSKIE

Grupa III – 27 osób LEK.DENT + 18 osób SZPITALE TERENOWE

13, 14, 15 listopada – ORZECZNICTWO LEKARSKIE
19, 20, 21 listopada – BIOETYKA
22, 23, 26, 27 listopada – PRAWO MEDYCZNE

KOD POCZTOWY PACJENTA NA RECEPCIE
UWAGA:
W związku z pojawiającymi się informacjami z aptek o braku kodu pocztowego pacjenta na receptach, Prezydium ORL przypomina o konieczności i obowiązku wpisania przez lekarza na recepcie kodu pocztowego pacjenta.


Miejsca rezydenckie oraz miejsca nieobjęte rezydenturąUprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, pod następującym adresem znajduje się wykaz wolnych miejsc szkoleniowych w jednostkach akredytowanych na terenie województwa podlaskiego oraz wykaz przyznanych na najbliższe postępowanie miejsc rezydenckich oraz miejsc nieobjętych rezydenturą.


Jednocześnie informujemy, że Wojewoda Mazowiecki udostępnił dla województwa podlaskiego jedno miejsce szkoleniowe w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, a Minister Zdrowia uruchomił przedmiotowe miejsce szkoleniowe w trybie rezydentury na postępowanie kwalifikacyjne odbywające się w terminie 1-31 października 2017 roku.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE W 2015 ROKU
Naczelna Rada Lekarska, posiadając delegację ustawową, określiła wysokość naszych składek członkowskich od 1 stycznia 2015 roku.

§ Lekarze i lekarze dentyści, członkowie okręgowej izby lekarskiej - 60 zł miesięcznie;

§ Lekarze i lekarze dentyści posiadający ograniczone prawo wykonywania zawodu - 10 zł.

§ Obowiązek opłacania składki powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym lekarz został wpisany do rejestru członków okręgowej izby lekarskiej lub utracił prawo do zwolnienia z obowiązku opłacania składki.

§ Zwolnienie z obowiązku opłacania składki następuje, kiedy lekarz:
 • ukończył 75 lat,
 • został skreślony z rejestru członków okręgowej izby lekarskiej,
 • pozostaje na emeryturze lub rencie i nie osiąga innych przychodów - konieczne jest złożenie stosownego oświadczenia.

1. Uchwała_NRL_w_spr.wysokosci_składki_członkowskiej.pdf 2014.12.18    (76 KB) 
2. OSWIADCZENIE_O_NIEOSIAGANIU_PRZYCHODÓW.doc 2014.12.30    (26 KB)  
3. ZAWIADOMIENIE_O_OSIAGANIU_PRZYCHODOW.doc 2014.12.30    (24 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .

Numer konta bankowego, na które należy dokonywać wpłat: 79124011541111000021488177.
W tytule przelewu prosze podać IMIĘ i NAZWISKO LEKARZA.
    AKTUALIZACJA DANYCH OSOBOWYCH członka OIL w Białymstoku
Aktualizacja danych lekarza w rejestrze:
 • jest naszym obowiązkiem ustawowym
 • zapobiegnie niewłaściwemu naliczaniu składek członkowskich, powstawaniu zaległości i doliczaniu karnych odsetek
Wypełniony formularz należy dostarczyć do najbliższej Delegatury OIL lub przesłać na adres: Okręgowa Izba Lekarska, ul. Świętojańska 7, 15-082 Białystok

Formularz_aktualizacyjny.doc 2014.08.05    (32 KB)  
Formularz_aktualizacyjny.pdf 2014.08.05    (44 KB) 

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .


Ubezpieczenia OC lekarzy
Poniedziałek10.00 - 16.00
Wtorek9.00 - 15.00
Czwartek9.00 - 15.00
tel. 85 732 16 94, 691 363 053

    Oferta ubezpieczenia grupowego w PZU ŻYCIE S.A. dla członków OIL w Białymstoku

Oferta_ubezpieczenia_grupowego_PZU_Życie_SA.pdf 2017.03.13    (35 KB) 
Ogólne_warunki_ubezpieczenia_Polisa_712173184_38,50_zł.pdf 2017.03.13    (2337 KB) 
Ogólne_warunki_ubezpieczenia_Polisa_712173197_50,00_zł.pdf 2017.03.13    (2931 KB) 

Osoba do kontaktu: Anna Zajączkowska, tel. 85-732-19-35

Ubezpieczenia lekarzy w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Białymstoku
Czasy szybko zmieniają się i liczba pacjentów skarżących tych, którzy pomagali im w związku z problemami zdrowotnymi rośnie. Wykonywanie zawodu wymagającego wyjątkowych kwalifikacji i umiejętności, jest obciążone ryzykiem wyrządzenia szkody. Zasada podstawowa mówi, kto wyrządzi szkodę - obowiązany jest do jej naprawienia. Naprawienie szkody wyrządzonej pacjentowi następuje poprzez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej określonej w wyroku.
Odszkodowanie na rzecz pacjenta obejmuje:
 1. jednorazową rekompensatę związaną z pokryciem kosztów leczenia, specjalnej diety, leków, aparatów ortopedycznych, transportu, opieki pielęgniarskiej, zabiegów rehabilitacyjnych;
 2. odszkodowanie za utracone przez poszkodowanego zarobki i dochody, które mógłby osiągnąć, gdyby nie została wyrządzona szkoda;
 3. rentę lub wyrównanie szkód trwałych, gdy poszkodowany utraci zdolność do pracy zarobkowej;
 4. zadośćuczynienie za szkodę.
Zakres odpowiedzialności łączy się więc z pełną rekompensatą szkód poniesionych przez poszkodowanego, powodując w efekcie ponoszenie znacznych ciężarów finansowych. Ciągle przeważają skargi dotyczące błędu medycznego (terapeutycznego, diagnostycznego lub rokowania). Coraz częściej mamy problemy z przekroczeniem zakresu zgody lub działaniem bez wymaganej zgody. Niektórzy z nas wciąż wierzą, że problem roszczeń ze strony pacjentów dotyczy kogoś innego, ale na pewno nie nas. Czasem jednak przychodzi niespodziewany pech.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej stanowi znaczne zabezpieczenie i złagodzenie ciężarów z tytułu szkód powstających przy wykonywaniu zawodu lekarza.
Więcej...

Ubezpieczenia Przedsiębiorstw Podmiotu Leczniczego (Dawne NZOZ-y)
Bez ubezpieczenia nie ma możliwości prowadzenia praktyki lekarskiej.

Wynika to:
 1. z zapisu ustawy narzucającego obowiązek zawarcia umowy z ubezpieczycielem,
 2. z rozsądku i zapobiegliwości.

Ubezpieczenie obowiązkowe jakim obarczono lekarzy udzielających świadczeń medycznych w prywatnych gabinetach zostało uregulowane dwustopniowo:
 1. rozporządzenie ministra finansów z 22.12.2011 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (wydane na podstawie art. 25 z 15.04.2011 r. ustawy o działalności leczniczej). Z tej ustawy wynika, że lekarze, pielęgniarki oraz inne podmioty lecznicze obowiązane są zawrzeć ubezpieczenie na warunkach minimalnych określonych w rozporządzeniu.

  Ubezpieczenie obejmuje szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania ich udzielania (§ 1 rozporządzenia).
  Ubezpieczeniem objęto szkody wynikające z zabiegów chirurgii plastycznej oraz kosmetycznej pod warunkiem, że były związane z wadą wrodzoną, chorobą bądź urazem (§ 2 ust. 3 rozporządzenia).
  Lekarze wykonujący działalność leczniczą, którego ubezpieczenie nie obejmuje szkód wynikających z zabiegów opisanych powyżej powinni zadbać o pozyskanie dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

 2. akt prawny traktowany nadrzędnie kodeks cywilny. Znajdujemy w nim szereg ważnych postanowień.
Więcej...


Elektroniczne zwolnienia lekarskie


e-ZLA informacje dla lekarzy

    
Obsługa ubezpieczeń OC lekarzy


h.ofmanska@hipokrates.org

Praca dla lekarzy
Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy dla lekarzy.

poMOC, a nie przeMOCOkręgowa Izba Lekarska w Białymstoku jest partnerem ogólnopolskiego programu "poMOC, a nie przeMOC"
    

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004  
Redaktor: serwis@bialystok.oil.org.pl  
Data utworzenia: 2016-09-05