00-764 Warszawa, ul. Sobieskiego 110
Sekretariat
tel: (22) 559-13-00, (22) 559-13-24
fax: (22) 559-13-23

 
Centralny Rejestr Lekarzy Rzeczypospolitej Polskiej

Weryfikacja podstawowych informacji o lekarzach i lekarzach dentystach
Ogólnodostępny serwis umożliwiający sprawdzenie aktualności prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty.Naczelna Izba Lekarska. Ul. J. Sobieskiego 110. 00-764 Warszawa. E-mail: sekretariat@hipokrates.org. Tel. (22) 559 13 00. Fax (22) 559 13 24.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2008 Naczelna Izba Lekarska  
Korespondencja: sekretariat@hipokrates.org  
Uwagi techniczne: serwis@nil.org.pl