00-764 Warszawa, ul. Sobieskiego 110
Sekretariat
tel: (22) 559-13-00, (22) 559-13-24
fax: (22) 559-13-23

 

404 - Wyświetlenie wskazanej strony nie jest możliwe.

Poszukiwana strona lub plik nie istnieje.
Otwórz stronę nadrzędną
Otwórz stronę główną
Kształcenie podyplomowe

Doskonalenie zawodowe - szkolenia


Zgodnie z obowiązującymi przepisami1) każdy lekarz i lekarz dentysta realizuje obowiazek doskonalenia zawodowego korzystając z różnych form kształcenia.
Niniejszy serwis ma za zadanie ułatwienie członkom samorządu znalezienie najodpowiedniejszych dla nich form kształcenia z wykorzystaniem danych zapisywanych w Rejestrze Podmiotów Prowadzących Kształcenie Podyplomowe2) po uzyskaniu przez Podmiot tzw. akredytacji.

Źródłem informacji dla wyszukiwarki szkoleń jest Rejestr Podmiotów Prowadzących Kształcenie Podyplomowe (w skrócie RPPKP). Rejestr ten jest prowadzony przez Okręgowe Izby Lekarskie oraz Naczelną Izbę Lekarską w przypadku gdy organizatorem kształcenia jest Okręgowa Izba Lekarska. Każde zdarzanie edukacyjne powinno zostać przez organizatora kształcenia zgłoszone do właściwej Izby Lekarskiej, która po udzieleniu akredytacji wpisuje podmiot do Rejestru. Pod jurysdykcją której Izby dany podmiot prowadzi kształcenie nie decyduje miejsce zdarzenia edukacyjnego, ale adres siedziby organizatora.

Dane, na których operuje wyszukiwarka szkoleń są aktualizowane raz dziennie. Kompletność i aktualność dostępnych w tym serwisie informacji związana jest bezpośrednio z aktualnością danych w RPPKP prowadzonych przez Okręgowe Izby lekarskie oraz Naczelną Izbę Lekarską. Dlatego w przypadku znalezienia nieścisłości lub niekompletnej informacji prosimy o kontakt z właściwą Izbą Lekarską.

Dużym udogodnieniem dla członków samorządu jest możliwość elektronicznego przesłania punktów uzyskanych przez uczestników zdarzenia edukacyjnego (szkolenia, konferencji, etc) przez Podmiot, który dane zdarzenie zorganizował. Dlatego polecamy Państwu zwrócenie uwagi na oznaczenie Podmiotu.
Jeżeli znajduje się tam znak - to znaczy, że informacja o zdobytych przez Państwa punktach edukacyjnych znajdzie się w Państwa Okręgowej Izbie Lekarskiej niezależnie od dostarczenia dyplomu, certyfikatu czy innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie punktów edukacyjnych.

Wyszukiwarka aktualnych szkoleń

Ogólnodostępny serwis umożliwiający wyszukanie informacji od dostępnych szkoleniach.


1) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6.10.2004 w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 5.12.2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomoweInformacje i instrukcje


Dla lekarzy i lekarzy dentystów

Dla podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe

Dla pracowników Okręgowych Izb Lekarskich
Informacje o rejestrach
Informacje dotyczące rejestrów prowadzonych przez Naczelną Izbę Lekarską


Naczelna Izba Lekarska. Ul. J. Sobieskiego 110. 00-764 Warszawa. E-mail: sekretariat@hipokrates.org. Tel. (22) 559 13 00. Fax (22) 559 13 24.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2008 Naczelna Izba Lekarska  
Korespondencja: sekretariat@hipokrates.org  
Uwagi techniczne: serwis@nil.org.pl