00-764 Warszawa, ul. Sobieskiego 110
Sekretariat
tel: (22) 559-13-00, (22) 559-13-24
fax: (22) 559-13-23

 
Organizacja


Kliknięcie na jednym z poniższych linków wyświetli wybraną stronę.

» Struktura Samorządu
» Krajowy Zjazd Lekarzy
» Naczelna Rada Lekarska
» Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
» Naczelny Sąd Lekarski
» Naczelna Komisja Rewizyjna
» Krajowa Komisja Wyborcza
» Komisja Stomatologiczna
» Komisje i zespoły problemowe
» Okręgowe Izby Lekarskie
» Biuro NIL
» Kancelaria NROZ
» Kancelaria NSL
» Redakcja Gazety Lekarskiej


Naczelna Izba Lekarska. Ul. J. Sobieskiego 110. 00-764 Warszawa. E-mail: sekretariat@hipokrates.org. Tel. (22) 559 13 00. Fax (22) 559 13 24.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2008 Naczelna Izba Lekarska  
Korespondencja: sekretariat@hipokrates.org  
Uwagi techniczne: serwis@nil.org.pl