Partnerami serwisu są:Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
 

 Gazeta Lekarska  Przegląd numerów Gazety Lekarskiej  Rocznik 2006 Gazety Lekarskiej  Numer 2006-01  Kalendarz - kursy, szkolenia, zjazdy 

* 4-7.01.2006 r. Mazurska Szkoła Ultrasonografii i Ginekologii zaprasza na kurs: Ciąża mnoga, echokardiografia płodowa, badanie dopplerowskie w położnictwie. Informacje: http://www.usg.pisz.pl, tel. nr 0-504-075-804 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00 lub tel./fax 0-87-423-36-57 - Marlena Boroń.

* 7-14.01.2006 r. Total English - intensywny kurs języka angielskiego dla lekarzy. Informacje: Szkoła Języka Angielskiego EUROlink http://www.eurolink.edu.pl, tel. 0-81-740-88-81

Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii. Kursy w 2006 r.:
* 22-28.01., 23-29.04. Podstawy USG narządów jamy brzusznej, sutka, tarczycy, narządów miednicy mniejszej - Ultrasonografia w gabinecie lekarza rodzinnego
* 12-18.02., 11-17.06. Diagnostyka USG narządu ruchu
* 19-25.02., 2-8.04. Diagnostyka USG w ginekologii i położnictwie
* 26.02.-4.03., 18-24.06. Echokardiografia w kardiologii
* 19-25.03., 30.04.-6.05. Diagnostyka dopplerowska naczyń krwionośnych: szyi, jamy brzusznej, kończyn górnych i dolnych
* 28.05.-3.06. Diagnostyka USG narządów jamy brzusznej
* 25.06.-1.07. Diagnostyka USG narządów położonych powierzchownie: diagnostyka obrazowa sutka, diagnostyka USG tarczycy, węzłów chłonnych i innych narządów szyi
Informacje i zapisy: http://www.usg.com.pl, 0-84-638-55-12, 0-84-638-80-90, 0-84-638-80-91

Mazowiecka Szkoła Ultrasonografii.
Kursy praktyczno-teoretyczne w 2006 r.
* 26-28.01. Echokardiografia płodowa
* 9-11.02. Ultrasonografia w ginekologii i położnictwie (dla zaawansowanych)
* 24-25.02. Niepłodność - diagnostyka i leczenie
* 23-25.03. Diagnostyka ultrasonograficzna w urologii (kurs doskonalący)
* 30.03.-1.04. Diagnostyka dopplerowska naczyń krwionośnych (dla początkujących)
* 20-22.04. Ultrasonografia w ginekologii i położnictwie (dla początkujących)
Prawo do punktów edukacyjnych. Informacje i zapisy: 09-402 Płock, ul. Kwiatka 39/1, tel./fax 0-24-367-36-16, 0-601 345-372, 0-600-051-957, http://www.mszu.pl lub e-mail: mazowiecka@mszu.pl

Wielkopolska Szkoła Diagnostyki Obrazowej.
Praktyczne kursy ultrasonograficzne w 2006 r.:
* 2-5.03. Ultrasonografia dopplerowska naczyń obwodowych (tętnice szyjne i kręgowe, tętnice i żyły kończyn dolnych, aorta)
* 9-12.03. Echokardiografia - podstawowy
* 17-19.03. Ultrasonografia dopplerowska kończyn górnych, dolnych, aorty - doskonalący
* 24-26.03. Ultrasonografia w pediatrii
* 30.03.-2.04. Ultrasonografia dopplerowska naczyń obwodowych
* 7-9.04. Echokardiografia - doskonalący
* 20-23.04. Echokardiografia - podstawowy
* 11-14.05. Ultrasonografia dopplerowska w neurologii - tętnice szyjne i kręgowe, wewnątrzczaszkowe (TCD, TCCD) - podstawowy
* 18-21.05. Ultrasonografia gruczołu piersiowego
* 1-4.06. Ultrasonografia jamy brzusznej
Prawo do punktów edukacyjnych. Zajęcia w ośrodku szkoleniowym w Puszczykowie k. Poznania. Nr konta: 92 1090 1362 0000 0000 3612 1908. Informacje i zapisy: Wielkopolska Szkoła Diagnostyki Obrazowej, tel./fax 0-61-819-25-00, tel. kom. 0-603-762-041, http://www.obraz.pl, e-mail:obraz@obraz.pl

* 4-11.03. 2006 r. Krynica Górska, hotel Jagiellonka. Eurodens. Towarzystwo Szkolenia Podyplomowego w Lublinie zaprasza na kurs: Zasady planowania i wykonania protez stałych. Punkty edukacyjne. Informacje: 0-661-898-179 lub 0-601-244-319, http://www.eurodens.pl

* 18.03.2006 r. Ciechocinek. Ośrodek Leczenia Dysfunkcji Narządu Żucia z Gliwic i Włocławskie Stowarzyszenie Lekarzy Stomatologów organizuje pod patronatem Kujawsko-Pomorskiej OIL szkolenie: Diagnostyka i leczenie dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia. Informacje i zgłoszenia: http://www.stomatologia.edu.pl, tel. 0-54-231-51-57, 0-54-231-04-16

Dolnośląska Szkoła Ultrasonografii. Szkolenia podstawowe w 2006 r.:
* 10-13.01., 21-24.03., 11-14.04., 9-12.05., 27-30.06. Diagnostyka USG jamy brzusznej
* 7-9.02., 28-30.03., 16-18.05., 20-22.06. Diagnostyka USG tarczycy, przytarczyc i ślinianek
* 3-5.01., 25-27.04., 30.05.-1.07. Kompleksowa diagnostyka gruczołu piersiowego
* 9-10.01., 3-4.04., 19-20.06. Diagnostyka USG w ginekologii i położnictwie
* 11-13.01., 21-23.06. Diagnostyka echokardiograficzna wrodzonych wad serca dzieci
* 9-10.01., 12-13.06. Diagnostyka USG w pediatrii
* 29-31.04. Interpretacja zapisu EKG u dzieci
* 23-27.01., 29.05.-2.06. Cytologia onkologiczna w ginekologii. System klasyfikacji BETHESDA - kurs podstawowy
* 13-15.02., 26-28.06. Cytologia onkologiczna w ginekologii. System klasyfikacji BETHESDA - kurs doskonalący
Informacje i zgłoszenia: Wrocławskie Centrum Promocji, ul. Śniadeckich 10, 51-604 Wrocław, tel. 0-71-348-39-66 lub 0-606-350-328, e-mail: r.baran@neostrada.pl, http://www.usg.webd.pl

* 2-4.06.2006 r. Gdańsk. Ogólnopolski Zjazd Naukowy Sekcji Geriatrycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego połączony z Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego: postępy medycyny wieku podeszłego, działania niepożądane leków, psychogeriatria, opieka długoterminowa nad chorymi w wieku podeszłym, pielęgniarstwo geriatryczne, standardy toksykologii klinicznej. Informacje: I Klinika Chorób Wewnętrznych i Ostrych Zatruć AM w Gdańsku, tel. 0-58-349-28-31, email: klintox@amg.gda.pl, www: http://www.klintox.amg.gda.pl

* 9-11.06.2006 r. Warszawa. Klinika Chorób Wewnętrznych i Hematologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie organizuje Konferencję Szkoleniowo-Naukową: Hematolog przy łóżku chorego, dla lekarzy niespecjalistów, lekarzy rodzinnych i pielęgniarek zajmujących się pacjentami z chorobami krwi. Informacje: prof. Kazimierz Sułek, tel. 0-22-681-71-60, tel./fax 0-22-610-83-90, e-mail: milhem@wim.mil.pl

ESDENT. Szkolenia w 2006 r.:
* 14-15.01. Warsztaty z zakresu profesjonalnej komunikacji i obsługi pacjenta
* 14-15.01. Recydywy w leczeniu ortodontycznym
* 21-22.01. Łódź. Warsztaty zajęciowe z ergonomii pracy
* 28.01. Szkolenie dla higienistek
* 11.02. Znaczenie kształtu i koloru w rekonstrukcjach stomatologicznych...
* 25.02. Urazy zębów stałych
Informacje: ESDENT NZOZ, ul. Pomarańczowa 8, 54-058 Wrocław, tel. 0-71-353-83-51, 0-71-353-38-90, http://www.ede.pl, szkolenia@ede.pl

* 11-15.03. Zakopane. Ultrasonograficzne badanie i leczenie stawów biodrowych wg Grafa. Informacje: Michał Kulej, tel. 0509-828-632, tel./fax 0-18-201-24-17, e-mail: kulej@ozzl.org.pl SONO-MEDICUS 34-500 Zakopane, skr. poczt. 411.


Wschodnie Dni Implantologiczne OSIS-EDI
19-20.05.2006 r. - Zamość
Klub muzyczny Stara Elektrownia
25 punktów edukacyjnych
Wschodni Regionalny Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej OSIS-EDI w Lublinie serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu naukowym "Wschodnie Dni Implantologiczne OSIS-EDI" w dn. 19-20.05.2006 r. w Zamościu.
Tematyka: Planowanie leczenia implantoprotetycznego; Natychmiastowa implantacja, natychmiastowe obciążenie; Implantacja elementem leczenia ortodontycznego; Powikłania okołoimplantacyjne.
Formularze uczestnictwa oraz szczegółowe informacje na temat spotkania się na stronie internetowej http://www.osis.org.pl
Zgłoszenia: Wschodni Regionalny Oddział OSIS-EDI, ul. Karmelicka 7, 20-081 Lublin, tel.0-81-532-73-62, e-mail: osislublin@wp.pl


opr. (u)
u.bakowska@gazetalekarska.pl

Gazeta Lekarska 2006-01 - pismo izb lekarskich. Wydawca: Naczelna Rada Lekarska.
Dla członków izb lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2005  
Korespondencja: redakcja@gazetalekarska.pl  
Uwagi techniczne: serwis@gazetalekarska.pl  
Data utworzenia: 2007-04-04