Partnerami serwisu są:Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
 

 Gazeta Lekarska  Przegląd numerów Gazety Lekarskiej  Rocznik 2004 Gazety Lekarskiej  Numer 2004-12  Jubileusz prof. Zbigniewa Jańczuka 

Jeden z najwybitniejszych polskich lekarzy stomatologów przełomu XX i XXI wieku prof. Zbigniew Jańczuk obchodził 80 rocznicę urodzin i 52 rocznicę pracy zawodowej.

Uroczystości jubileuszowe tego wybitnego naukowca i nauczyciela rozpoczęły się w Łodzi na posiedzeniu Sekcji Polskiej Akademii Pierre Faucharda, której profesor był założycielem, jej długoletnim przewodniczącym. Kontynuowane były w czasie ceremonii otwarcia CEDE.
Gratulacjom nie było końca. Jubilata udekorowano Medalem Uniwersytetu Jagiellońskiego i Złotą Koroną Stowarzyszenia Polskich Lekarzy Stomatologów.
Główne uroczystości jubileuszowe miały miejsce w czasie Międzynarodowego Kongresu Periodontologicznego zorganizowanego w Jachrance pod Warszawą (7-9.10.2004 r.) przez Stowarzyszenie Polskich Lekarzy Stomatologów, któremu od lat prezesuje kol. Zbigniew Klimek.
Wszystkie piękne i dobre słowa zawarte w życzeniach i gratulacjach zostały przyjęte przez Jubilata ze wzruszeniem. Wzruszenie nie ominęło i mnie, kiedy wraz z Jolantą Szczurko i Andrzejem Baszkowskim składaliśmy gratulacje i życzenia w imieniu NRL i jej Komisji Stomatologicznej.
Te wszystkie życzenia, słowa uznania i gratulacje najlepiej oddaje list gratulacyjny S. Czyżewskiego:
"W scenerii wielkich jubileuszy zapisujemy chwilę niezwykłą. Niezwykłą, ponieważ odnotowuje doniosłość Człowieka Niezwykłego. Z horyzontem godnym Renesansu, z myślą ścigającą się z pięknem, z uporem kropli spadającej na skałę i ze skromnością właściwą tylko ludziom prawdziwym, wzniósł Pan Profesorze pałac swego Autorytetu.
Nie ma w nim przepychu - bo ceni Pan użyteczność.
Nie ma w nim wyższości - bo nie chciał Pan być profesorskim urzędem.
Nie ma w nim błogostanów - bo zawsze ma Pan nowy cel.
Nie ma w nim dręczącej pospieszności - bo z nikim nie musi się Pan ścigać.
Jest w nim za to przepyszny wiedzą tron człowieka myśli, berło z brylantem intelektu i niecierpliwość odkrywcy nowych lądów. Jest wdzięczność nasza i wdzięczność tych tysięcy doktorskich adeptów, których - bez oczekiwania na poddańczy ukłon - obdarzał Pan klejnotem najlepszej wiedzy i przymiotami swej ludzkiej autentyczności. Jest też ów, jakże często bezimiennie wyrażany, szacunek tysięcy, których jako lekarz przeniósł Pan z grona cierpiących do kręgu życiowego komfortu.
Proszę pozwolić, że do tysięcy Pańskich publikacji naukowych i książek, do milionów słów wypowiedzianych podczas wykładów, konsultacji i kursów dodamy tylko jedno:Dziękujemy" - czytamy w liście gratulacyjnym S. Czyżewskiego z Wydawnictwa Quintesense.
Dziękujemy i my, którzy dzięki Tobie, Drogi Jubilacie, mogliśmy realizować nasze marzenia i ambicje zawodowe.
Prof. Jadwiga Banach wygłosiła referat pt. "Co periodontologia polska zawdzięcza profesorowi Zbigniewowi Jańczukowi", a prof. Krystyna Lisiecka przedstawiła działania Profesora w prezentacji pt. " Profesor Zbigniew Jańczuk - nestor stomatologii polskiej. Jego troska o dzieci i młodzież".
Omawiając osiągnięcia i dorobek naukowy i dydaktyczny Profesora prelegenci zwracali uwagę na Jego szczególne zainteresowania stomatologią społeczną i epidemiologią chorób jamy ustnej jako nauką pozwalającą nie tylko na rozpoznanie rzeczywistej sytuacji zdrowotnej społeczeństwa w danym czasie, ale na prognozowanie potrzeb zdrowotnych w przyszłości.
Profesor był m.in. inicjatorem utworzenia zawodu higienistki stomatologicznej w Polsce i wspierał powołanie Polskiego Stowarzyszenia Higienistek Stomatologicznych. Był długoletnim specjalistą krajowym w zakresie stomatologii zachowawczej i dziecięcej, koordynatorem Zespołu Specjalistów Krajowych w Dziedzinie Stomatologii.
Opracował wiele programów i wytycznych, które stały się podstawą organizacji opieki stomatologicznej w Polsce w latach 1975-1994.
Był w nieustannej podróży, niestrudzony w działaniu i przekazywaniu wiedzy, do której w tamtych czasach dostęp nie był tak otwarty, jak to ma miejsce dzisiaj. Przynajmniej raz w roku wizytował 49 województw. Utworzył zespół konsultantów wojewódzkich i kierowników działających prężnie wojewódzkich przychodni stomatologicznych.
Rozbudzał ambicje. Ułatwiał kształcenie. Wielu spośród tych ludzi osiągnęło sukcesy zawodowe i zachowuje w pamięci wdzięczność za pomoc, rady i wskazówki, jakich bez ograniczeń udzielał.
Prof. Zbigniew Jańczuk w latach 1995 - 2001 był ekspertem Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej i uczestnikiem jej posiedzeń, za co serdecznie Mu dziękuję.

Andrzej Fortuna

Ważniejsze daty w życiu zawodowym i naukowym Profesora
Urodzony 31 lipca 1924 r. w Połańcu. 1952 - ukończył z odznaczeniem studia stomatologiczne w AM w Łodzi; 1952-1965 - praca w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej pod kierownictwem prof. dr. Mieczysława Fuchsa; 1958 - doktorat w AM w Łodzi; tytuł pracy doktorskiej "O odczynowym rogowaceniu nabłonka błony śluzowej jamy ustnej"; 1964 - habilitacja na podstawie pracy " Kliniczna i histopatologiczna ocena próby jodowej Schillera w diagnostyce leukoplakii i liszaja Wilsona jamy ustnej"; 1965-1994 - kierownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej PAM w Szczecinie; 1968-1971- prodziekan Wydziału Lekarskiego PAM w Szczecinie; 1975-1978 - prorektor PAM; 1978-1981 - rektor PAM; 1994 - doktorat honoris causa PAM w Szczecinie; 1973-1990 - członek CKK ds. Stopni Naukowych przy Prezesie Rady Ministrów; 1974-1977 i 1992-1995 - członek Rady Naukowej Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej; 1978-1988 - członek Komisji Patofizjologii PAN Oddział w Poznaniu; 1992-1997 - członek Sekcji Medycyny Wieku Rozwojowego Komitetu Badań Naukowych; 1982-1988 - wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego; 1984-1988 - przewodniczący Sekcji Periodontologii Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego; 1989-2003 - założyciel i przewodniczący Sekcji Polskiej Akademii Pierre Faucharda; 2001-2002 - redaktor naczelny kwartalnika "Gabinet Stomatologiczny w Praktyce" (wyd. Verlag DASHOFER); 2001 - nadal redaktor naczelny "Magazynu Stomatologicznego" (wyd. CZELEJ); 1992 - nadal przewodniczący Sekcji Polskiej Międzynarodowej Akademii Periodontologii.

Niektóre wybrane liczby
281 monografii i prac naukowych, 77 innych publikacji (recenzje, artykuły dyskusyjne itp.); 38 wydanych książek i skryptów (w tym wydania wielokrotne); promotor 34 przewodów doktorskich i 6 habilitacyjnych, 17 filmów dydaktyczno-naukowych; redakcja 4 książek tłumaczonych z angielskiego i niemieckiego.


fot. Marek Stankiewicz

Gazeta Lekarska 2004-12 - pismo izb lekarskich. Wydawca: Naczelna Rada Lekarska.
Dla członków izb lekarskich bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2005  
Korespondencja: redakcja@gazetalekarska.pl  
Uwagi techniczne: serwis@gazetalekarska.pl  
Data utworzenia: 2007-04-04