Partnerami serwisu są:Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
 

 Gazeta Lekarska  Przegląd numerów Gazety Lekarskiej  Rocznik 2002 Gazety Lekarskiej  Numer 2002-09  Fundacja 'Polsko-Niemieckie Pojednanie' informuje  

Lepsza jakość życia dla byłych robotników niewolnicznych i przymusowych

Projekt Austriackiego Towarzystwa Ortopedii i Chirurgii Ortopedycznej (ÖGO)
Austriackie Towarzystwo Ortopedii i Chirurgii Ortopedycznej planuje organizację projektu, w ramach którego byli robotnicy niewolniczy i przymusowi, którzy byli przymusowo zatrudnieni w Trzeciej Rzeszy na austriackim terytorium i cierpią na ciężkie uszkodzenia stawów, mogliby być bezpłatnie operowani i zaopatrzeni w endoprotezę. Zasadniczo bierze się pod uwagę zaopatrzenie w stawy biodrowe i kolanowe, ponieważ zużycie tych stawów związane jest ze znacznym ograniczeniem codziennej aktywności i jakości życia. W przypadkach wyjątkowych pod uwagę brane jest także operacyjne zaopatrzenie w stawy barkowe, łokciowe i palców.
Powstałe w związku z tym koszty wszczepienia mieliby przejąć producenci endoprotez, koszty operacji i pobytu pokryją szpitale. Koszty podróży dla pacjentów z osobami towarzyszącymi oraz aktywnych na miejscu lekarzy ÖGO przejmie Austriacki Fundusz Pojednania. Wszelkie świadczenia lekarskie będą udostępnione nieodpłatnie.
Po dotychczasowym wstępnym rozpoznaniu przez stronę austriacką można liczyć rocznie na ok. 50 operacji pacjentów z Polski i innych krajów świata w całej Austrii.
Wybór pacjentów branych pod uwagę powinien nastąpić przez Organizację Partnerską na miejscu (tj. w Polsce - przez Fundację "Polsko-Niemieckie Pojednanie").
Przed wystawieniem skierowania medycznego musi zostać potwierdzona przez Organizację Partnerską zła sytuacja finansowa pacjenta. Decydująca jest tutaj także ocena wydajności miejscowego systemu zdrowia oraz możliwość odpowiedniej opieki nad pacjentami po przeprowadzonej operacji. Ocena sytuacji finansowej zainteresowanego nastąpi w porozumieniu z Centrum Koordynacyjnym ÖGO.
Zapotrzebowanie na operację musi być stwierdzone na miejscu (tj. na przykład w Polsce) przez lekarza specjalistę. Należy wykonać zdjęcia rentgenowskie odnośnego stawu w dwóch wymiarach oraz przedłożyć zaświadczenie od internisty, że osoba może być poddana operacji oraz jest w stanie podróżować.
Pacjenci powinni w miarę możliwości przyjeżdżać z osobami towarzyszącymi, ponieważ powrót jest przewidziany już 14 dni po zabiegu, więc pacjent nie może być wówczas sam.

Akcja "Aktywna Solidarność"
Podczas Niemieckiego Kongresu Ortopedów w Berlinie w październiku 2001 r. powołano do życia Akcję "Aktywna Solidarność", której celem jest realizacja konkretnej pomocy dla byłych robotników niewolniczych i przymusowych z krajów wschodnioeuropejskich, a znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.
Pomoc ta ma polegać na operacji wszczepienia endoprotez (głównie stawów biodrowych i kolanowych), które zostaną przeprowadzone w niemieckich klinikach ortopedycznych.
Protezy zostaną nieodpłatnie przekazane przez niemieckich producentów, zaś koszty pobytu i operacji ww. osób poniosą szpitale w Niemczech. Kwestia pokrycia kosztów podróży wytypowanych pacjentów oraz ewentualnych osób towarzyszących pozostaje jeszcze do uzgodnienia.
W ramach akcji możliwe jest zoperowanie 250 osób w ciągu roku, w 90 klinikach w Niemczech. Cała akcja jest skierowana wyłącznie do byłych robotników niewolniczych i przymusowych w Polsce, jak również w innych krajach całego świata.
Wybór potencjalnych pacjentów do wspomnianych zabiegów nastąpi za pośrednictwem Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie", której zadaniem jest sprawdzenie, czy dana osoba spełnia podstawowe wymogi (były robotnik niewolniczy lub przymusowy, trudna sytuacja finansowa, potrzeba operacji).
Starający się o udział w Akcji "Aktywna Solidarność" powinni przedłożyć następujące dokumenty:
- skierowanie na operację od lekarza ortopedy,
- zaświadczenie od lekarza internisty, że stan zdrowia pacjenta pozwala na przeprowadzenie tego typu operacji,
- zdjęcie rentgenowskie chorego stawu.

Bliższych informacji udziela Jakub Deka, Dział Współpracy z Zagranicą Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie", tel. 0 (prefiks) 22 695-99-64.
Zgłoszenia listowne i telefoniczne przyjmuje pracownik Ośrodka Informacji, ul. Wspólna 30, 00-921 Warszawa, 0 (prefiks) 22 626-92-34.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2005  
Korespondencja: redakcja@gazetalekarska.pl  
Uwagi techniczne: serwis@gazetalekarska.pl  
Data utworzenia: 2007-04-04