Partnerami serwisu są:Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
 

 Gazeta Lekarska  Przegląd numerów Gazety Lekarskiej  Rocznik 1997 Gazety Lekarskiej  Numer 1997-07/08  Wyjaśnienie ze Szczecina  

Wyjaśnienie ze Szczecina

Szanowny Panie Docencie!

List profesora Domagały z majowej "Gazety Lekarskiej" wywołał sporo komentarzy w naszym, szczecińskim środowisku. Tytułem wyjaśnienia, a jeżeli Pan Docent uzna za stosowne - do wykorzystania w druku, przesyłam ten tekst:

X Okręgowy Zjazd Lekarzy w Szczecinie przyjął następujące uchwały:

1. Uchwała 1 o zatwierdzeniu budżetu i udzieleniu absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej.

2. Uchwały 2 do 5 dotyczące następnego Zjazdu, powołania komisji wyborczej i zatwierdzeniu jej regulaminu.

3. Uchwała 6 o wystąpieniu z wnioskiem do NIL o wystosowaniu protestu do Komisji Integracyjnej Rady Europy w sprawie wynagrodzeń lekarskich w naszym kraju.

4. Uchwała 7 w sprawie niewypłacenia wyrównania płac za rok 1996 w kolejowej służbie zdrowia.

5. Uchwała 8 wyrażająca poparcie dla protestu anestezjologów.

6. Uchwała 9 o wprowadzeniu do budżetu OIL w Szczecinie stałego punktu "wydatki na cele charytatywne".

7. Uchwała 18 o wykorzystaniu środków finansowych z rezerwy budżetowej na rok 1997 na pomoc finansową dla sierot po kolegach-lekarzach.

Po długich dyskusjach nie przyjęto sześciu projektów uchwał. W demokratycznym, jawnym głosowaniu.

 

Grzegorz Wojciechowski

przewodniczący X Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Szczecinie

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2005  
Korespondencja: redakcja@gazetalekarska.pl  
Uwagi techniczne: serwis@gazetalekarska.pl  
Data utworzenia: 2007-04-04