Spotkanie w kawiarni literackiej ŚIL

      Z udziałem filozofa prof. Marii Szyszkowskiej oraz poety i artysty Jana Stępnia a także poety i krytyka literackiego Zdzisława Łączkowskiego - działaczy Stowarzyszenia Kultury Europejskiej w Warszawie, odbyło się w dniu 8 czerwca 2006 r. kolejne spotkanie literackie. Gości przywitał gospodarz spotkania Maciej A. Zarębski przewodniczący Zespołu Historyczno-Kulturalnego naszej Izby. W tym niezwykłym spotkaniu wzięło udział kilkunastu lekarzy pasjonatów a wśród nich : regionaliści: kol. Erazm Dembicki wiceprezes naszej Izby, kol. Grażyna Kossakowska, poetki, kol. Wanda Nowik-Pala, Barbara Kocela, publicystka kol. Anna Klonowska a także kol. kol. Krystyna Kołodziejczyk, Apolonia Tarabuta, Marta Bieńkowska, Zofia Czarnocka, Joanna Pohorecka, Otalia Firka - Stępniewska i Ludomira Zarębska.
      Podczas spotkania prof. Maria Szyszkowska omówiła "Znaczenie sztuki i literatury w życiu człowieka". W swym wystąpieniu podkreśliła wpływ Kanta oraz filozofów greckich na swoje poglądy filozoficzne, zwracając szczególną uwagę na problem wolnego wyboru oraz wolności w naszym życiu. Przypomniała swoje związki z ziemią świętokrzyską - przez 16 lat wykładała na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach (w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych), obecnie współpracuje z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Kielcach; oraz z korporacją lekarską (jej ojciec był lekarzem w Warszawie).
      Następnie Zdzisław Łączkowski przedstawił działalność Marii Szyszkowskiej jako osoby publicznej, polityka, publicysty i działacza Stowarzyszenia Kultury Europejskiej, w którym pełni odpowiedzialną funkcję wiceprezesa. Zebrani dowiedzieli się m.in. o tym, że w latach 1993 - 1997 była sędzią Trybunału Stanu Rzeczypospolitej Polskiej. Była autorem własnej koncepcji prawa naturalnego oraz powołała do życia filozofię codzienności oraz filozofię farmacji. Ma swoje autorskie rubryki w pismach : "Trybuna", "Medycyna dla Ciebie", "Fakty i mity". W roku 2005 była nominowana do pokojowej nagrody Nobla. Jest autorem kilkunastu książek z dziedziny filozofii, prawa oraz polityki.
      Z kolei sylwetkę Jana Stępnia, poety, prozaika, dramaturga, rysownika i rzeźbiarza związanego z ziemią świętokrzyską rodzinnie i pracą przez lata ( od początku 50-tych do końca 70-tych) przybliżył Maciej A. Zarębski, który zwrócił uwagę na jego wczesno - młodzieńcze fascynacje literaturą oraz wszechstronność zainteresowań artystycznych. Poza pisaniem wierszy, opowiadań i recenzji uprawia rysunek i rzeźbę. Prywatnie, mąż Marii Szyszkowskiej, od wielu lat wspólnie z nią mieszka w Strzelcach pod Nałęczowem, gdzie razem tworzą wspaniałe centrum kultury i sztuki. Następnie głos zabrał Jan Stępień, który otworzył swoją autorską wystawę rysunków z cyklu "Ludziki" (patrz obok), oraz zaprezentował kilka miniatur prozatorskich z tomiku "Smak zdarzeń" a także kilka wierszy z tomiku poetyckiego "Szaleństwa Marii" poświęconego swej Małżonce.
      Z kolei Zdzisław Łączkowski omówił twórczość poetycką Jana Stępnia, zwracając uwagę na jego nonkonformizm twórczy oraz ciszę panującą wokół jego utworów. Jest to tym bardziej smutne, że jest on pisarzem niezwykle otwartym, dążącym do poszukiwania i odkrywania prawdy o człowieku, jego pasjach, bolączkach, dramatach. Na koniec nazwał twórczość Jana Stępnia metafizyczną polegającą na pytanie o sens naszego trwania tu i tam. Motywem tej twórczości jest człowieczeństwo a jej naczelnym tematem uczucie.
      Pytania do Gości, żywa dyskusja przy kawie i ciasteczkach, bezpośrednia wymiana poglądów na życie, jego sens, wpływ stanu psychicznego na potencjalne możliwości twórców, pozytywną rolę pasjonatów w otoczeniu i przyjaźni w kontaktach międzyludzkich oraz składanie autografów, zakończyły tę jakże pożyteczną imprezę kulturalną. Przed rozstaniem gospodarz wieczoru Maciej A. Zarębski poinformował zebranych o kolejnym spotkaniu, które odbędzie się 28 września a jego bohaterem będzie znany czytelnikom "Eskulapa" lekarz, pisarz i podróżnik z Białegostoku dr Jerzy Samusik. A więc do zobaczenia.

Tekst i zdjęcia Luz

Eskulap Świętokrzyski 2006 nr 7 - pismo Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Kielcach.
Dla członków izb lekarskich bezpłatnie.